Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 9.9.2020 11.59

Raaseporin sairaalan päivystystoiminta ja hoitoon hakeutuminen muuttuu 1.10.2020

Asiasanat:
 • Raaseporin sairaala

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys lakkaa 30.9.2020 Raaseporin sairaalassa ja sen tilalle tulee 1.10. klo 8.00 alkaen HUSin järjestämä ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys.

​Muutoksen myötä hoitoon hakeutuminen Länsi-Uudenmaan alueella muuttuu merkittävästi.

 

 

Hoitoon hakeutuminen 1.10. alkaen 

 

 

Ennen päivystykseen hakeutumista alueen asukkaiden tulee soittaa Päivystysavun maksuttomaan puhelinnumeroon 116 117, joka ohjaa oikeaan hoitopaikkaan tai antaa itsehoito-ohjeita. 

 

 

Hätätilanteessa (kuten voimakas rintakipu, hengitysvaikeus tai halvausoire) tulee kuitenkin aina soittaa suoraan hätänumeroon 112. 

 

 

Päivystyksellisen hoidon tarve arvioidaan siis aina ensin puhelimitse. Suoraan Raaseporin sairaalaan ei hoitoarviointia varten enää pidä mennä, koska 1.10. alkaen siellä ei enää ole hätätilanteiden vaatimaa hoitokapasiteettia.  

 

 

Raaseporin päivystyksen palvelut 1.10 alkaen 

 

 

Raaseporin sairaalaan uudessa perusterveydenhuollon päivystyksessä hoidetaan 1.10. alkaen vain sellaisia äkillisesti sairastuneita ja loukkaantuneita potilaita, joiden tulee päästä päivystykselliseen hoitoon vuorokauden sisällä sairastumisesta tai vammasta.  Tällaisia terveysongelmia ovat esimerkiksi: 

 

 

 

 • Äkillinen toisen alaraajan turpoaminen 
 • Äkillisesti noussut kuume  
 • Sietämätön selkäkipu 
 • Tapaturman aiheuttama vamma, joka aiheuttaa oireita, joiden kanssa et pärjää kotona. Esimerkiksi verenvuoto, kova kipu tai kävelyvaikeus 
 • Nenäverenvuoto, joka ei lakkaa 
 • Äkillisesti vaikeutunut ahdistus tai masennus 

 

 

 

 

Akuutimpaa ja vaativampaa erikoissairaanhoitoa tarvitsevat Länsi-Uudenmaan alueen päivystyspotilaat hoidetaan jatkossa Lohjan sairaalan yhteispäivystyksessä tai hoidon tarpeen arvion perusteella muissa HUSin päivystyksissä. 

 

 

 

_____

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar i jourverksamheten och uppsökandet av vård på Raseborgs sjukhus  

 

 

 

Primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens samjour vid Raseborgs sjukhus upphör 30.9.2020 och istället inrättas från och med 1.10 kl. 8.00 en dygnet-runt primärvårdsjour som ordnas av HUS. Detta medför stora förändringar i uppsökandet av vård inom Västra Nylands område.  

 

 

Så här söker du vård från och med 1.10 

 

 

 

Innan man uppsöker jouren ska man ringa Jourhjälpens kostnadsfria telefonnummer 116 117. Jourhjälpen hänvisar till rätt vårdplats eller ger råd i egenvård. 

 

 

I en nödsituation (såsom svår bröstsmärta, andningssvårigheter eller förlamningssymtom) ska man alltid ringa nödnumret 112 direkt. 

 

 

Behovet av jourvård bedöms alltså alltid först per telefon. Man ska inte längre uppsöka Raseborgs sjukhus direkt för en bedömning av vårdbehovet, eftersom där från och med 1.10 inte längre finns den vårdkapacitet som krävs för nödsituationer.  

 

 

Jourtjänsterna vid Raseborgs sjukhus från och med 1.10 

 

 

På den nya primärvårdsjouren vid Raseborgs sjukhus vårdas från och med 1.10 endast sådana patienter som plötsligt insjuknat eller skadats och som kräver jourvård inom ett dygn sedan insjuknandet eller skadan. Exempel på sådana hälsoproblem är:   

 

 

 

 • Plötslig svullnad i ena benet  
 • Feber som plötsligt stiger  
 • Outhärdlig ryggsmärta 
 • Skada orsakad av olycka, som ger symtom som du inte klarar av hemma, t.ex. blödning, hård smärta eller svårigheter att gå  
 • Näsblod som inte slutar 
 • Ångest eller depression som plötsligt blivit svårare 

 

 

 

 

De jourpatienter inom Västra Nylands område som behöver mera akut och krävande specialiserad sjukvård vårdas i fortsättningen på Lojo sjukhus samjour eller utifrån en bedömning av vårdbehovet på HUS andra jourer. ​

 

 

 

Feedback

Löysitkö etsimäsi?