Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Uutinen Julkaistu 9.11.2021 10.03

Pro gradu -tutkielma: Hankintojen vastuullisuuteen on valjastettava resursseja

Asiasanat:
  • hankinnat
  • julkiset hankinnat
  • vastuullisuus

Vastuulliset hankinnat julkisessa organisaatiossa vaativat tuekseen sitä vastaavan strategian ja arvot sekä tarpeeksi resursseja. Tämä kävi ilmi HUSille tehdystä pro gradu -tutkielmasta.

Hankintasihteeri Kristiina Böss

Kristiina Böss teki HUSille pro gradu -tutkielman vastuullisten hankintojen johtamisesta.

Kristiina Böss, 27, selvitti pro gradu -tutkielmassaan, miten hankintoja voidaan johtaa julkisessa organisaatiossa niin, että sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu on huomioitu mahdollisimman hyvin. Sillä, miten ja mistä yritys hankkii tuotteensa ja palvelunsa, on suuri merkitys yrityksen vastuullisuudelle. 

Tutkimusta varten Kristiina Böss haastatteli viittä asiantuntijaa HUSin hankinnoista sekä yhtä Suomen ympäristökeskukselta ja yhtä Motivalta. 

Resurssit, arvot ja strategia 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että yrityksellä on oltava riittävästi resursseja, vastuullisia arvoja ja vastuullisuutta tukeva strategia, jotta hankintojen vastuullinen johtaminen olisi mahdollista. Lisäksi siihen tarvitaan hankinta-asiantuntijoiden koulutusta vastuullisuuden huomiointiin kilpailutuksessa sekä lainsäädännön tuntemusta.  

Myös hankintojen vastuullisuutta mittaavan järjestelmän on oltava helppokäyttöinen ja ymmärrettävä. 

Painetta toimittajien suuntaan 

Isolla julkisella hankintaorganisaatiolla, jollainen HUS on, on mahdollisuus omien vastuullisuuskriteeriensä avulla vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin. Koska HUSin hankintavolyymit ovat erittäin suuret, toimittajat ovat pakotettuja parantamaan tarjoamiensa tuotteiden vastuullisuutta, mikäli he haluavat olla tarjouskilpailuissa mukana. 

Bössin tutkielma auttaa etsimään konkreettisia keinoja vastuullisuuskriteerien hyödyntämiseen tarjouskilpailuissa.  

HUSin hankinnoissa on tavoitteena, että 60 % julkaistuista tarjouspyynnöistä sisältäisi tuoteryhmäkohtaisesti valikoituja sosiaalisen, taloudellisen tai ympäristövastuun kriteerejä. 

Vuonna 2020 tavoitteeseen ei päästy; julkaistuista yhteishankintojen tarjouspyynnöistä 26 prosentissa käytettiin vastuullisuuskriteereitä. Osasyynä tähän oli koronaviruksen aiheuttamat lisähankinnat, jotka lisäsivät kilpailutusten jo ennestään runsasta määrää.  

Työn ja opiskelun yhdistäminen kävi kätevästi 

Kristiina Böss on työskennellyt HUSin hankinnoissa hankintasihteerinä toukokuusta 2020 lähtien. Gradun aihe valikoitui keskusteluissa kollegoiden kanssa. 

”Tein kandidaatintutkielmani vastuullisista hankinnoista, joten oli luontevaa jatkaa saman aiheen parissa  – näin sain myös yhdistettyä opiskelun ja työn käytännöllisellä ja antoisalla tavalla”, Böss kertoo. 

Kristiina Böss valmistui kesäkuussa 2021 kauppatieteiden maisteriksi Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta LUTista. 

Pro gradu -tutkielma on kokonaan luettavissa LUT-yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa:  
Kristiina Böss, 2021: Management of responsible procurement in public organization