Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 24.5.2023 14.42

Perheiden kokemukset neuvolasta ja synnytyssairaalasta ovat pääosin hyviä – tavoitteena entistä yksilöllisemmät palvelut

Asiasanat:
  • neuvola
  • synnytykset

Helsingin kaupunki ja HUS selvittivät synnyttäneiden äitien ja perheiden kokemuksia neuvolasta ja synnytyssairaalasta. Perhemyönteisyyteen oltiin pääosin tyytyväisiä.

Vauvan käsi lepää aikuisen kämmenellä.

Helsingin kaupunki ja HUS selvittivät synnyttäneiden äitien kokemuksia hoidon ja palvelujen toteutumisesta Helsingin äitiysneuvoloissa ja HUSin Naistenklinikalla.

Aineistoa kerättiin syksyllä 2022 Naistenklinikalla synnyttäneiltä helsinkiläisäideiltä sähköisen kyselyn ja haastattelujen avulla. Sähköiseen kyselyyn vastasi yhteensä 161 äitiä, joista yli puolet oli ensisynnyttäjiä. Haastatteluihin osallistui 23 äitiä.

Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä perheiden kokemasta hoidosta ja tunnistaa siihen liittyviä haasteita ja kehittämistarpeita. Helsingin kaupungin ja HUSin yhteisenä tavoitteena on tulosten avulla kehittää raskauteen ja synnytykseen liittyviä palveluja perheitä kuunnellen. Tutkimuksen toteutti Turun yliopisto.

Hoidon jatkuvuus ja yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen on tärkeää

Äidit kokivat perhemyönteisen hoidon toteutuvan äitiysneuvolassa keskimäärin hyvin. Kehittämiskohteeksi tunnistettiin hoitosuhteen jatkuvuuden ja yksilöllisyyden nykyistä parempi toteutuminen. Äidit toivoivat neuvoloilta imetykseen ja vauvanhoitoon enemmän ja monipuolisempaa ohjausta, joka olisi sisällöltään käytännönläheistä.

Luottamuksellisen suhteen muodostumista omaan terveydenhoitajaan pidettiin hyvän neuvolakokemuksen peruspilarina, joka on tärkeää turvata. Etänä toteutettavilta perhevalmennuksilta toivottiin nykyistä enemmän vuorovaikutuksellisuutta ja mahdollisuutta osallistua valmennuksiin myös paikan päällä.

Ammattitaitoisen henkilökunnan läsnäolo synnytyksessä toi turvaa

Synnytykseen ja synnytyksen aikaiseen hoitoon oltiin tyytyväisiä synnytystavasta riippumatta. Vaikka synnytysosaston tunnelma koettiin kiireiseksi, monella oli myönteinen kokemus synnytyksestä.

Myönteiseen synnytyskokemukseen vaikutti ammattitaitoinen ja läsnä oleva henkilökunta, joka kuunteli ja kommunikoi avoimesti ja sai äidit tuntemaan olonsa turvalliseksi.

Synnytyksen jälkeinen aika vaatii pysähtymistä perheiden äärelle

Perhemyönteisen hoidon toteutumiseen synnyttäneiden vuodeosastoilla ja Perhepesähotellissa oltiin melko tyytyväisiä. Sairaalan tärkeimmiksi kehittämisen kohteiksi tunnistettiin perheiden kiireettömämpi kohtaaminen ja ohjaus. Monet toivoivat ohjauksen imetykseen ja vauvanhoitoon olevan nykyistä tasalaatuisempaa ja yhtenäisempää.

Vuodeosastojen perhehuoneet ja Perhepesähotelli koettiin tärkeinä, sillä ne mahdollistivat perheiden pysymisen yhdessä uudessa elämäntilanteessa. Sairaalasta kotiutumisen jälkeiseen hoitoon ja palveluihin, sairaalan polikliinisiin palveluihin ja neuvolan kotikäyntiin, oltiin tyytyväisiä, sillä ne mahdollistivat ammattilaisen jakamattoman huomion ja ohjauksen.

Neuvola ja sairaala tiivistävät yhteistyötä

Tutkimuksessa tunnistettiin äitiysneuvoloita ja synnytyssairaalaa koskevia tärkeimpiä kehittämiskohteita, joissa painottuvat hoitosuhteen jatkuvuus, yksilöllisyys ja hyvä kohtaaminen.  Helsingin kaupunki ja HUS Naistenklinikka kehittävät tulosten pohjalta yhteistyössä hoitoa ja palveluja vastaamaan vielä aiempaakin paremmin perheiden tarpeita.

Perheiden empaattiseen, kiireettömään ja yksilölliseen kohtaamiseen ja neuvontaan panostetaan neuvolassa ja synnytyssairaalassa. Tässä hyödynnetään muun muassa sisäisiä koulutuksia.

Neuvolan perhevalmennus toteutetaan jatkossakin etäyhteydellä, mutta materiaalia uudistetaan ja valmennuksessa halutaan osallistaa asiakkaita aiempaa enemmän.

Lisäksi tavoitteena on laajentaa neuvolan ja HUSin yhteistyönä toteutettavaa synnytysvalmennusta koskemaan kaikkia ensisynnyttäjiä. Asiakkaan tukena valmennuksessa olisivat sekä terveydenhoitaja neuvolasta että kätilö synnytysosastolta. Yhteisenä tavoitteena on myös raskausajan ja synnytyksen palvelupolun näkyväksi tekeminen ja selkiyttäminen asiakkaalle.

Toimenpiteillä Helsinki ja HUS haluavat varmistaa entistä perhemyönteisemmän raskauden, synnytyksen ja synnytyksen jälkeisen ajan helsinkiläisille perheille.

Lisätietoja:

Monica Lindberg, va. perhepalvelujen johtaja
Helsingin kaupunki
monica.lindberg@hel.fi, puh. 09 310 58352

Satu Polkko, ylihoitaja, HUS

Hannakaisa Niela-Vilén, dosentti
Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto
hmniel@utu.fi, puh. 044 0535433

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.