Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 27.5.2021 12.11

Parempien kohtaamisten Akuutti

Asiasanat:
  • Husari
  • Akuutti
  • kohtaaminen

Yhteispäivystyksessä työskentely on usein vaativaa ja hektistä. Siitäkin huolimatta eri tilanteissa ihmisten välinen kohtaaminen ja toisen kunnioittaminen on tärkeää. HUS Akuutissa halutaan pitää kiinni hyvistä kohtaamisista, sillä se on osa hyvää hoitoa.

Akuutin hoitajia

Muutosprosessin myötä Akuutti kiteytti arvolupauksensa potilaille: Lupaamme hoitaa, tervehtiä, kysyä, kuunnella ja informoida sinua hyvin ja ystävällisesti. Kuvassa selin kameraan apulaisosastonhoitaja Kirsti Ihalainen, keskellä opetushoitajan sijainen Jaana Ahlgren sekä oikealla osastonhoitaja Sanna Pietikäinen.

Akuutissa alettiin kiinnittää huomiota ihmisten kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen noin kuutisen vuotta sitten. 

Potilaspalautteet kertoivat karua kieltä: aina kohtaamiset päivystyspoliklinikoilla eivät menneet aivan nappiin. Monesti kyse saattoi olla väärinymmärryksestä tai henkilökemiat eivät vain kohdanneet. 

Sadan prosentin vastuu

Akuutissa käynnistettiin muutosprosessin, joka jatkuu edelleen. Sen tavoitteena on, että potilaat kokevat saavansa niin hyvää hoitoa, että jatkossakin he haluavat tulla Akuutin yhteispäivystykseen hoidettavaksi. Kohtaamisten ja kokemusten pitää olla hyviä. Myös henkilökunnan tulee kokea, että työpaikalla vallitsee hyvä kollegiaalinen työilmapiiri ja ihmiset tukevat toisiaan.  

”Tärkeää on oivaltaa, että meillä kaikilla on sadan prosentin vastuu hyvistä kohtaamisista. Ja jotta saavutamme tavoitteemme, on huonoon käytökseen puututtava heti ja annettava korjaavaa palautetta”, toteaa Akuutin johtava ylihoitaja Anitta Karioja.

Koko tulosyksikkö valjastettiin mukaan muutokseen ja päivystysyksiköiden lisäksi muutosprosessiin lähtivät myös muut Akuuttiin kuuluvat yksiköt: ensihoito, sairaankuljetus, Uudenmaan Päivystysapu, Myrkytystietokeskus ja Äidin lääkeneuvonta. 

Tavoitteena hyvä duunifiilis

Jorvin yhteispäivystyksen henkilökunta on työstänyt HUSin arvoja ja parempia kohtaamisia vuoden verran. 

Osastohoitaja Sanna Pietikäinen kokee projektin tuottaneen selkeästi tulosta ja henkilökunnan panostavan nykyisin enemmän kohtaamisiin.

”Kohtaamme täällä toisemme kollegiaalisesti ja kannustamme toisiamme. On ihanaa huomata, miten esimerkiksi yövuoron vuorovastaava on jättänyt tsemppiviestejä aamuvuorolaisille. Olemme huomanneet, että pienikin positiivinen palaute vaikuttaa”, toteaa Pietikäinen. 

Kohti yhä parempia kohtaamisia

Akuutissa noin 95 prosenttia potilaspalautteista liittyy kohtaamiseen. Jorvin yhteispäivystyksessä on potilaspalautteen ja kokemusasiantuntijoiden kommenttien perusteella tehty paljon käytännön muutoksia, jotka sujuvoittavat potilasprosesseja ja parantavat kohtaamisia. Esimerkiksi on keskitytty siihen, minkälaista informaatiota aulapotilaille annetaan, jotta se olisi tasalaatuista.  
 
”Vaikka talven liukkaat kelit ruuhkauttivatkin yhteispäivystyksiä ja potilaat joutuivat odottamaan pitkiäkin aikoja hoitoon pääsyä, niin avoimista palautteista on kuitenkin välittynyt se, että potilaat ovat kokeneet kohtaamiset onnistuneina”, kertoo Karioja.  

Teksti: Laura Arho
Kuva: Samu Takala

Husari 2/2021