Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Uutinen Julkaistu 8.8.2021 17.32

Palaute ja kiitos ovat tärkeitä

Asiasanat:
  • hoitotyö

Työolobarometrin tulokset vuosien varrelta kertovat, että palautteen antamisessa ja kiittämisestä on HUSissa parantamisen varaa.

HUSin hoitotyön laadun ja turvallisuuden asiantuntijatyöryhmä on pohtinut keinoja huomioida erinomaista hoitotyötä aineettomin keinoin. Arvostus ja kiittäminen muodostuvat useasta elementistä.

Aineellisen palkitsemisen kokonaisuuden pohtiminen ei ole ollut ryhmän tehtävänä. ”Kaikki palkitsemisen osa-alueet ovat tärkeitä ja niitä tulee kehittää, mutta työryhmämme työ keskittyi aineettomaan palkitsemiseen.”, sanoo työryhmän puheenjohtajana toiminut johtava ylihoitaja Terhi Mäkelä.

Vuoden 2020 Työolobarometrin tuloksissa esimiestyön osa-alueen tuloksissa alhaisin arvio oli esimiehen palautteen antamisesta (3,32 asteikolla 1-5) ja eri ammattiryhmien vertailussa hoitohenkilökunnan arvio oli alhaisempi (3,21) kuin muissa ammattiryhmissä. Kysyttäessä vastaajilta vuorovaikutuksesta työyksikössä osa-alueen alhaisin arvio on kiitoksen saamisessa omassa tulosyksikössäni (3,14). Myös tässä hoitohenkilökunnan arvio oli alhaisempi (3,05) kuin muilla ammattiryhmillä. ”Työolobarometrin tulokset ovat olleet useina vuosina samansuuntaisia, joten palautteen antaminen ja kiittäminen ovat selkeitä kehityskohteitamme”, sanoo Mäkelä.

Palautteen antaminen ja kiittäminen eivät ole ainoastaan esihenkilöiden vastuulla. "Tavoitteenamme on kehittää arvostuksen kulttuuria, jossa palautetta ja kiitoksia annetaan myös työkavereiden kesken sekä työntekijältä esihenkilölle. Loimme tähän avuksi työkalupakin. Sen käyttäminen yksiköissä on toki vapaaehtoista, mutta haastaisin kaikkia hoitotyön työyhteisöjämme keskustelemaan siitä, millainen arvostuksen kulttuuri yksikössä on ja miten sitä voisi parantaa”, sanoo Mäkelä.

Palkitsemisen kokonaisuus HUSissa. Palkitseminen koostuu aineellisesta palkitsemisesta (rahallinen palkitseminen ja henkilöstöedut) sekä aineettomasta palkitsemisesta (henkilökohtainen kehittyminen ja positiivinen työympäristö).

Palkitseminen HUSissa koostuu sekä aineellisista että aineettomista elementeistä. Palaute ja kiittäminen ovat osa aineetonta palkitsemista, joka puolestaan on osa palkitsemisen kokonaisuutta.

HUSin hoitotyön laadun ja turvallisuuden asiantuntijaryhmä koostuu käytännön hoitotyötä tekevistä, hoitotyön asiantuntijoista ja hoitotyön johtajista. Sen tehtävänä on edistää potilaan laadukasta ja turvallista hoitoa sekä toimia yksikkötasoisten hoitotyön asiantuntijaryhmien tukena aktiivisesti tiedottamalla sekä luomalla työkaluja ja välineitä hoitotyön systemaattiseen kehittämiseen. Toimeksiannot tulevat HUSin hoitotyön toimintasuunnitelmasta ja se saa myös ehdotuksia tehtävistä ryhmän ulkopuolelta. Ryhmä raportoi hoitotyön johtoryhmälle, mutta se toimii varsin itsenäisesti.