Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 30.5.2023 12.42

Pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen tarvitaan kaikki tahot mukaan

Pääkaupunkiseudun kaupunkien sekä HUSin tarkastuslautakunnat ovat yhdessä arvioineet alueen lasten ja nuorten hyvinvoinnille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Vaikka lasten ja nuorten hyvinvointia on edistetty monin tavoin, haasteena on edelleen opiskeluhuollon psykologien vastaanotolle sekä mielenterveyspalveluihin pääsy.

Tarkastuslautakunnat selvittivät, miten kaupunkien hyvinvointisuunnitelmien ja talousarvioiden tavoitteet ovat toteutuneet peruskoululaisilla ja toisen asteen opiskelijoilla. Lisäksi selvitettiin, miten HYKS-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmassa 2021–2025 lasten ja nuorten mielenterveyspalveluille asetettuja tavoitteita on edistetty ja miten nuorten päihdehoito on alueella järjestetty.

Arvioinnin tulosten mukaan kaupungit ja HUS ovat tehneet monenlaisia toimenpiteitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Uusia toimintatapoja on otettu käyttöön, opiskeluhuollon henkilöstöä on lisätty ja kaupunkien ammattilaisia koulutettu laajasti lievien ja keskivaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoitoon tarkoitettujen lyhytterapiamenetelmien käyttöön. Kaupungit ovat myös perustaneet lasten ja nuorten lievien ja keskivaikeiden mielenterveysongelmien hoitoon keskittyviä uusia yksiköitä. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken tehdään yhteistyötä hoitoketjujen ja hoidon porrastuksen kehittämiseksi ja HUS on kehittänyt kunnille tarjottavia konsultaatiopalveluja.

Kehittämistyöstä huolimatta lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuudessa on edelleen ongelmia. Nuorten lievien ja keskivaikeiden mielenterveysongelmien hoidolle ei ole selkeitä vastuutahoja ja erityisesti lääkäreistä ja psykologeista on pulaa. Näihin asioihin pääkaupunkiseudun tarkastuslautakunnat kiinnittivät huomiota myös vuonna 2018 arvioidessaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin pääsyä. Vaikka kehittämistä on tehty paljonkin, hoidon ja palvelun piiriin pääsyssä on yhä puutteita.

Arvioinnissa tunnistettiin tarve luoda pysyvät palvelurakenteet niille lapsille ja nuorille, joiden auttaminen edellyttää sekä lastensuojelun että psykiatrian asiantuntemusta. Lisäksi havaittiin, että nuorten päihdehoidon järjestelmä pääkaupunkiseudulla on pirstaleinen. Maahanmuuttaja- ja vieraskieliset lapset ja nuoret nousivat esiin ryhmänä, jonka hyvinvointiin tulee erityisesti kiinnittää huomiota.

Tarkastuslautakunnat pitävät tärkeänä, että pääkaupunkiseudulla edelleen tiivistetään lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja tuottavien organisaatioiden välistä yhteistyötä ja selkiytetään niiden rooleja ja tehtäviä. Sujuvia hoito- ja palveluketjuja on kehitettävä aiempaa määrätietoisemmin ja etsittävä keinoja henkilöstöresurssien turvaamiseksi. Lisäksi on varmistettava riittävä tietopohja, jonka perusteella lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan johtaa, seurata ja arvioida.

Kaupunkien ja HUSin tarkastuslautakunnat ovat antaneet aiheesta omia suosituksia arviointikertomuksissaan 2022:

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.