Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 27.4.2021 17:14

Pääkaupunkiseudulla avataan vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien ohjattua sisäharrastustoimintaa ja nuorisotiloja sekä jatketaan aiempia suosituksia yksityistilaisuuksista ja etätyöstä

Asiasanat:
  • korona
  • koronavirus

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän aiempien linjausten mukaisesti vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien ohjattu harrastustoiminta myös sisätiloissa mahdollistetaan 3.5.2021 alkaen rajoitetusti. Samaan aikaan aiempien linjausten mukaisesti myös peruskoulun 7.–10.-luokkalaiset ja toinen aste siirtyvät lähiopetukseen. Lisäksi koronakoordinaatioryhmän tiistaina 27.4.2021 pidetyssä kokouksessa linjattiin nuorisotilojen rajatusta avaamisesta samaan aikaan. Linjaukset noudattavat lapset ja nuoret ensin -periaatetta, johon alueella on rajoitusten purkamisessa sitouduttu.

Nuorisotilat avataan pääkaupunkiseudulla rajoitetusti 3.5.2021. Nuorisotyön painopiste säilyy ulkona tapahtuvassa toiminnassa. Nuorisotyössä noudatettavien terveysturvallisuusperiaatteiden mukaisesti nuorisotiloissa edellytetään maskin käyttöä yli 12-vuotiailta, jos maskin käytölle ei ole terveydellistä estettä. Lisäksi osallistujamäärä rajataan tilakohtaisesti niin, että väljyys tiloissa voidaan varmistaa ja osallistujamäärää seurataan ja tarvittaessa rajataan.

Koordinaatioryhmä linjasi myös, että kaikki yleisölle avoimet asiakastilat, 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten ohjatun harrastustoiminnan vuoroja lukuun ottamatta, pysyvät edelleen suljettuina 16.5.2021 saakka. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupunkien kaikkia kulttuuritaloja ja museoita. Maanantaista 3.5.2021 alkaen mahdollistetaan kuitenkin aiempien linjausten mukaisesti vuonna 2001 syntyneiden ja tätä nuorempien ohjattu harrastustoiminta sisätiloissa sekä nuorisotilojen rajattu avaaminen.

Lisäksi koordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan, että suositusta lähikontaktien rajoittamisesta perheen tai pysyvyydeltään perheeseen rinnastettavien läheisten välille jatketaan 16.5.2021 saakka. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei edelleenkään suositella järjestettäväksi. Tämä koskee myös vapunaikaa, jolloin on tärkeää, ettei lähikontaktien rajoittamisessa lipsuta.

Koordinaatioryhmä linjasi myös, että voimassaolevia suosituksia etätyöstä ja kasvomaskien käytöstä jatketaan alueella toistaiseksi.

Koordinaatioryhmä jatkovalmistelee edelleen rajoitusten purkamista pääkaupunkiseudulla ja tekee tarvittavia linjauksia seuraavissa kokouksissaan. Edellytyksenä on, että epidemiatilanteen kehittyminen alueella jatkuu hyvänä.