Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 10.9.2020 09:46

Matkat työhön ja kotiin vastuullisesti liikkuen

Asiasanat:
  • artikkeli

HUSin henkilöstölle avattiin elokuussa uusi työliikenteeseen painottuva intrasivusto. Sivusto on monipuolinen paketti linkkejä ja tietoa eri kulkumuodoista ja liikkumisesta. Samalla se kannustaa vastuullisiin valintoihin.

Sivustolle on koottu yhteen työ- ja työasiamatkoihin liittyvää tietoa muun muassa omien kulkutapojen suunnittelusta, vastuullisista liikkumisvalinnoista, liikkumistapojen ympäristö- ja terveysvaikutuksista sekä työmatkaetuuksista.

Kannustusta ja tukea eri keinoin

Uusi sivusto ideoitiin vuonna 2019 toteutetussa HUSin Viisaan liikkumisen hankkeessa, jossa pyrittiin kehittämään ja tukemaan huslaisten työmatkaliikkumista monin tavoin. Tavoitteena oli suunnitella keinoja edistää henkilöstön työliikennettä vastuullisilla kulkutavoilla ja vähentää yksin omalla autolla liikkumista.

Työpaikan viisaan liikkumisen edistäminen on pitkän aikavälin prosessi ja muutokseen tarvitaan HUSin työntekijöiden panosta. HUSilla työnantajana on merkittävä rooli johtaa muutosta tarjoamalla kannustusta ja parannuksia liikkumiseen

Hankkeessa laadittu edistämisohjelma sisältää muun muassa uusia investointeja, sisäisten toimintamallien luomista, viestinnän kehittämistä sekä tiiviimpää yhteistyötä sidosryhmien ja kuntien suuntaan. Esimerkiksi pyöräilyä tuetaan usean vuoden suunnitelmallisella pyörätelineiden ja -pumppujen määrällisellä ja laadullisella lisäämisellä sekä sosiaalitilojen varustelua uudistamalla.

Sujuva liikenne Meilahteen

Hankkeessa kehittämisen pääkohteena oli Meilahden sairaala-alue, jossa työskentelee yli 40 prosenttia kaikista huslaisista.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on Meilahden pysäköintikuormituksen vähentäminen. Sen ratkomiseksi on tehty monia selvityksiä, suunnitelmia ja laskelmia.

”Meilahden sairaala-alueella on runsaasti Suomen vaativinta erikoissairaanhoitoa. Kun tiiviisti rakennetulle tontille keskitetään lisää toimintoja, tuo se synergiaetuja erikoissairaanhoidolle, mutta haastetta alueen ja ympäröivän tieliikenneverkon sujuvuudelle”, kiinteistöjohtaja Vesa Vainiotalo HUS Tilakeskuksesta sanoo.

Edessä häämöttää kahden uudisrakennuksen käyttöönotto vuonna 2023, kun Siltasairaala korvaa Töölön sairaalan ja Tammisairaala kokoaa pääkaupunkiseudulle hajautetut silmätautien toiminnot yhteen.

Alueen tiivistyessä liikkujamäärät lisääntyvät, mutta liikenteen käytettävissä oleva tila ei kasva. Jotta liikenne olisi toimivaa, on yhä useammat matkat tehtävä tehokkailla ja tilaa säästävillä kulkumuodoilla, kuten kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Oma auto on viisainta jättää kauemmas, väljemmille alueille.

Viisaita ilmasto- ja ympäristövalintoja

Vastuullisista työliikenteen ratkaisuista hyötyvät kaikki. Kulkutapojen järkevä suunnittelu ja vastuulliseen liikkumiseen panostaminen tuovat monipuolisia hyötyjä: kustannussäästöjä, päästöjen ja ruuhkien vähentymistä, energiatehokkuuden paranemista sekä terveyttä ja hyvinvointia.

”Omia kulkutottumuksia on ajoittain hyvä tarkastella uudelleen. Vaikka autoilu olisi nopein kulkutapa, se ei välttämättä ole fiksuinta ajankäyttöä. Pyöräillen tai kävellen saa samalla päivän liikunta-annoksen, ja joukkoliikenteessä voi vaikka hoitaa asioita kännykällä tai vain rentoutua”, sanoo erikoissuunnittelija Tuija Stambej HUS Ympäristökeskuksesta.

HUS haluaa tukea kestävän kehityksen työmatkaliikkumista niin henkilökunnan hyvinvoinnin edistämisen kuin ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmista.

Valitsethan vastuulliset liikkumistavat

  • Kävely

  • Pyöräily

  • Joukkoliikenne

  • Kimppakyydit

  • Liityntäpysäköinti

  • Joku edellä olevien yhdistelmä

Teksti: Mirkka Kujala

Husari 4/2020