Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 29.4.2022 10.36

Maallikon arviosta on hyötyä tutkijalle

Asiasanat:
  • lääketieteellinen tutkimus
  • hoitotieteellinen tutkimus
  • tutkimusraati

Koulutetuista jäsenistä koostuvat tutkimusraadit osoittautuivat hyödyllisiksi ja vakiinnuttivat paikkansa HUSissa.

Luentosalissa, lähikuvassa ihminen takaapäin.

Turkimusraadin jäsenet saavat kattavan perehdytyksen.

Tutkimusraadit aloittivat toimintansa HUSissa pilottikokeiluna vuonna 2020. Nyt säännöllisesti kokoontuvat tutkimusraadit on hyväksytty osaksi yliopistosairaalan toimintaa, sillä pilotti osoitti raatien hyödyllisyyden tutkimukselle. Tutkimusraadin jäsenten tekemä arviointi tutkimukselle näyttää edesauttavan tutkimuksen läpimenoa eettisessä toimikunnassa ja selkeyttävän tutkittavalle annettavien dokumenttien sisältöä. Tällä hetkellä HUSissa toimii seitsemän tutkimusraatia eri tulosyksiköissä.

Kristo Hirsma on ollut kokemusasiantuntijana vuodesta 2011 lähtien. Nykyään hän istuu Psykiatrian tutkimusraadissa.

”Kehitystä on tapahtunut todella paljon. Tutkimusraadissa mukana olo on kannustavaa ja tuntuu sopivan itselleni, etenkin nyt Psykiatrian tutkimusraati tuntuu omalta, koska kokemukseni on juuri psykiatrian alalla”, Hirsma kuvailee.

Tutkimusraadin jäsen Sari Sulander on avustanut lääkäreitä kliinisessä tutkimustyössä työskennellessään sairaalassa.

”Olin 45 vuotta työssä Töölön sairaalassa. Tuona aikana on sairaalassa tehty monenlaisia tutkimuksia, joissa henkilökunta on usein jollain tavoin avustanut, myös minä. Olen kerännyt tietoa useamman lääkärin tutkimuksiin vanhaan aikaan manuaalisesti päiväkirjoista, ja viimeisinä aikoina sähköisistä potilastietojärjestelmistä”, kertoo Sulander.

Tutkittavalle annettavat tiedotteet ja lomakkeet selkeytyvät

Kansainvälisten tutkimusten mukaan tutkimusraadin käyttö parantaa tutkimuksen laatua ja jopa tutkimusluvan ja eettisen toimikunnan lausunnon saanti nopeutuvat. Myös HUSin tutkimusraatien jäsenet näkevät, että heidän työstään on ehdottomasti hyötyä tutkijalle ja tutkimuksen toteuttamiselle.

”Tutkimusraadissa kiinnitetään esimerkiksi huomiota siihen, ettei tutkija käyttäisi ohjeissa ja lomakkeissa ammattikieltä, jota tutkittava ei mahdollisesti ymmärrä”, Sulander sanoo.

Diagnostiikkakeskuksen tutkimusraadissa toimiva Theresa Majalahti on molekyylibiologi ja tehnyt myös itse tutkimusta. Majalahden mielestä jo tutkimusselosteen, suostumusasiakirjojen ja tietoturvaselostusten laadinnassa kannattaa käyttää tutkimusraatilaisia.

”Raatilaisten näkemys tuo potilaan näkökulmasta ymmärrettävyyttä ja selkeyttä asiakirjoihin, ja mahdollisesti lisää potilaan halukkuutta osallistua tutkimukseen. Raadit voivat lisäksi omalta osaltaan ohjata tutkimuksia entistä merkityksellisempään ja suoraan potilaita hyödyttävään suuntaan”, arvelee Majalahti.

Marjo Kortelainen tuli mukaan Psykiatrian tutkimusraatiin sen aloitettua toimintansa syksyllä 2021. Myös Kortelainen pitää tärkeänä, että tutkittavalle luettavaksi tulevat sopimukset ja ohjeet ovat selkeästi ilmaistu.

”Tutkimusraadista on hyötyä tutkimuksen kääntämisessä kansankielelle. Myös muita kuin tutkijoita kiinnostaa tutkimuksesta saatava hyöty, tästä pitäisi rehellisesti viestiä”, Kortelainen sanoo.

Haluatko tuoda tutkimuksesi tutkimusraadin arvioitavaksi?

Lisätietoa ja tutkimusraatikoodinaattoreiden yhteystiedot 

Feedback

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Kerro halutessasi, kuinka voimme parantaa tätä sivua.

Kerro halutessasi, miten olemme onnistuneet tai kuinka voimme parantaa tätä sivua.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita palautteesi allaolevaan kenttään.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.