Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 27.5.2021 12.19

Lihavuuden hoito digitalisoitui

Asiasanat:
  • Husari
  • lihavuusleikkaus
  • lihavuus

Nykyaikaisessa lihavuudenhoidossa on kyse valmennusajattelusta, jossa jokaiselle potilaalle räätälöidään yksilöllinen hoito. Painonhallintatalon asiantuntijat auttavat laihduttajia pysyvään painonpudotukseen terveyslaihdutusvalmennuksella.

Professori Kirsi Pietiläinen ja kehittämispäällikkö Laura Suojanen

Kirsi Pietiläinen ja Laura Suojanen kertovat, että Painonhallintalon tulokset ovat vähintään yhtä hyvät kuin kasvokkaisen elintapahoidon. Vaikeasti lihavat potilaat laihtuvat paremmin kuin vähemmän lihavat. 

"Viime aikoina terveyslaihdutusvalmennukseen on tullut yhä painavampia ja sairaampia potilai-ta, keskimääräinen painoindeksi Painonhallintaloon lähetteen saaneilla potilailla on ollut 40. Tämä kertoo siitä, että digitaalisessa valmennuksessakin hoidetaan yhä sairaampia potilaita. Heillä on useita liitännäissairauksia ja he voivat olla jonossa esimerkiksi munuaissiirtoon", kliinisen metabolian professori Kirsi Pietiläinen kertoo.    

Vaikea lihavuuden hoito kuuluu erikoissairaanhoitoon, koska se vaatii erityistä osaamista. Pietiläinen korostaa, että terveydenhuollossa on tärkeää ymmärtää lihavuuden biologinen tausta. 

"Ei ole ihmisen oma valinta olla lihava. Jos kysymme potilailtamme, kuka on valinnut olla lihava, kukaan ei ole halunnut ehdoin tahdoin olla sitä. On vain niin, että heidän genomillaan ja perhetaustallaan yhdistettynä nykyiseen lihottavaan ympäristöön on tullut ylipainoa." 

Painonhallintalon kolmas versio lanseerattiin viime syksynä. Digitaalinen hoitopolku auttaa myös ennaltaehkäisemään sairauksia.

 "Esimerkiksi esidiabeetikot hyötyvät jo ruokavalion laadun parantamisesta sekä liikkumiseen herättelystä. Nämä vaativat käyttäytymiseen selkeän muutokseen, eivätkä kaikki pysty tekemään näitä muutoksia ilman ammattilaisen tukea. Hoitopolkua voidaan siis hyödyntää myös ennaltaehkäisyn näkökulmasta", Painonhallintatalon kehittämispäällikkö, tutkija Laura Suojanen sanoo.   

Painonhallintalon digihoitopolun käy vuodessa läpi noin 1600 potilasta. Lihavuusleikkauksia tehdään Jorvin sairaalassa noin 200–300 vuodessa.  

Joidenkin vaikeasti lihavien potilaiden kohdalla lihavuusleikkaus on toimiva vaihtoehto pysyvään painonpudotukseen. Painonhallintataloon terveyslaihdutusvalmennuksen kylkeen on rakennettu Lihavuusleikkausdigihoitopolku. Sen avulla voi valmentaa suurenkin määrän potilaita leikkaukseen sekä auttaa haasteissa leikkauksen jälkeen. Digipalvelusta on ollut suurta hyötyä etenkin nyt korona-aikana. 

Digivalmennus lähtee valmennettavan omista tavoitteista 

51-vuotias Sanna on suorittanut vuoden mittaisen Painonhallintatalon digivalmennuksen. Sanna koki, että hän sai digivalmennuksesta erinomaista tukea painonhallintaansa. Valmennus oli monipuolista ja pitkäjänteistä ja valmennettavia ohjattiin itse miettimään omia tavoitteitaan ja arvojaan.  

”Painoni on noussut ja laskenut koko aikuisikäni. Digivalmennuksessa ei ollut kyse laihdutuskuurista, vaan siitä, että opeteltiin uudenlainen elämäntapa, ” Sanna kertoo.  
 
Digivalmennuksessa oltiin yhteydessä valmentajaan viikoittain. Myös vertaistukea sai halutessaan ryhmäkeskusteluista. Osallistujat saivat myös vinkkejä liikuntaan, ruokavalioon, jaksamiseen ja nukkumiseen.  

Sanna on erityisen iloinen siitä, ettei hänen ole tarvinnut luopua rakkaasta ruoanlaittoharrastuksestaan. Pienillä muutoksilla paino tippui vuoden aikana 15 kiloa. 

Painonhallintatalo

  • Painonhallintatalo on virtuaalinen erikoissairaanhoidon palvelu terveellisen laihduttamisen ja painonhallinnan tueksi. 
  • Palvelu tarjoaa lihavuuden hoitoa digitaalisesti sekä tutkittua tietoa painonhallinnasta. 
  • Painonhallintataloon pääsee lääkärin lähetteellä perusterveydenhuollosta, jos BMI on yli 25 ja jos lääkäri on arvioinut potilaan tarvitsevan terveydellisistä syistä hoitoa lihavuuteensa.   
  • Painonhallintatalo on yksi Terveyskylän virtuaalisista taloista ja löytyy osoitteesta painonhallin-tatalo.fi

Teksti: Lotta Laine
Kuva: Heli Kurimo

Husari 2/2021