Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 7.12.2021 09.52

Lasiskannerilla perinteiset näytelasit digitaaliseen muotoon

Asiasanat:
  • Husari
  • HUS Diagnostiikkakeskus
  • patologia

Diagnostiikkakeskuksen Hyvinkään patologian laboratoriossa otettiin kesäkuussa käyttöön lasiskanneri, jolla muutetaan perinteiset patologian näytelasit digitaaliseen muotoon.

Osastoylilääkäri Tuomas Mirtti käyttää patologian lasiskanneria

Lasiskannerilla digitoidaan patologian näytelaseja, jotka voidaan sitten katsoa tietokoneen ruudulta perinteisen mikroskoopin sijasta. Tuomas Mirtti esittelee skanneria Meilahdessa, jossa se on ollut käytössä vuodesta 2019.

Lasiskanneri on automatisoitu mikroskooppi, joka valokuvaa näytelasin systemaattisesti kuvasarjaksi. Yksittäiset kuvat liitetään kuvankäsittelyn avulla suureksi yhtenäiseksi koko näytelasin käsittäväksi kollaasiksi, ja ne tutkitaan tietokoneella.

”Näytelasien digitalisointi nopeuttaa näytteen tutkimista, mahdollistaa tarkemmat näytteestä tehdyt mittaukset ja määritykset sekä helpottaa löydösten demonstroimista esimerkiksi kliinispatologisissa kokouksissa”, osastonylilääkäri Taneli Tani, Hyvinkään sairaalan laboratoriosta kertoo.

Patologien väliset konsultaatiot muuttuvat digitaalisessa maailmassa ajasta ja paikasta riippumattomiksi. Jo tällä hetkellä digitalisoitujen näytelasien tutkimiseen on saatavissa apuvälineitä erilaisten kudoksesta tehtävien määritysten laskemiseen, ja tulevaisuudessa tekoälyyn perustuvat ohjelmat tulevat olemaan tärkeitä työvälineitä diagnostiikassa. 

Laatuvaatimukset kasvavat

Myös patologian toimiston työ helpottuu ja nopeutuu digitalisaation myötä. Digitalisoitu näytemateriaali yhdistetään kokouksen potilaslistaan tietojärjestelmässä murto-osassa siitä ajasta, joka näytelasien kokoamiseen aiemmin käytettiin.

Digitalisaatio muuttaa tapaa, jolla potilasnäytteistä saatua informaatiota käsitellään ja säilytetään. Suurin osa patologian laboratorion tutkimusprosessista säilyy kuitenkin ennallaan, ja digitalisaatio itse asiassa asettaa sen laadulle entistä suurempia vaatimuksia. Näytteen makroskooppinen tutkimus, näytepalojen valinta ja prosessointi histologisiksi valmisteiksi on edelleen vaativaa, pääosin käsin tehtävää työtä, joka luo perustan näytteen hyödyntämiselle digitaalisessa maailmassa.

HUS Diagnostiikkakeskus etenee vaiheittain kohti kokonaisdigitalisaatiota. Hyvinkään laboratorio oli patologian digitalisaatiohankkeen pilottiprojekti. 

”Projekti etenee loppuvuodesta Kymenlaakson laboratorioon, ja parin seuraavan vuoden aikana Meilahden nykyistä skannerikapasiteettia kasvatetaan. Lisäksi toiminta laajenee myös Jorviin”, osastonylilääkäri Tuomas Mirtti patologian yksiköstä Meilahdesta sanoo. 

Lopullisena tavoitteena on yhtenäinen toimintamalli kaikissa Diagnostiikkakeskuksen patologian toimipisteissä.

Teksti: Anne Ikäläinen
Kuva: Mikko Hinkkanen

Husari 4/2021