Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 24.9.2021 10.31

Laatua erikoistumiskoulutukseen

Asiasanat:
 • Husari
 • erikoistumiskoulutus
 • erikoistuminen

Kouluttajalääkärimalli käynnistyi HUSissa virallisesti tämän vuoden alussa. Jo nyt kouluttajalääkäri löytyy useimmilta erikoisaloilta.

Apulaisylilääkäri Kimmo Suojanen ja erikoistuvat lääkärit lounaalla

Kimmo Suojanen (oik.) on yksi ensimmäisistä kouluttajalääkäreistä HUSissa. Hänen mielestään erikoistuvien henkilökohtaiset suunnitelmat on helpompi toteuttaa kouluttajalääkärimallissa. Kuvassa lounaalla myös erikoistuvat lääkärit Venla Aaltonen (vas.), Sergei Korol ja Nina Perälä.

Apulaisylilääkäri Kimmo Suojanen oli ensimmäisiä kouluttajalääkäreitä HUSissa. Hän aloitti akuuttilääketieteen kouluttajalääkärinä jo vuoden 2020 alussa.

”Koulutus on ollut keskeinen osa akuuttilääketiedettä jo erikoisalan perustamisesta saakka, ja meillä on ollut aina koulutuksen vastuuhenkilöt. Kouluttajalääkärimalli on kuitenkin selkiyttänyt toimintaa.”

Kouluttajalääkäri ohjaa erikoistuvia lääkäreitä, arvioi koulutuksen etenemistä ja käy palautekeskusteluja. Kun aiemmin oppiminen oli omasta aktiivisuudesta kiinni, nyt oppimista seurataan myös työnantajan puolelta.

”Tavoitteena on, että saamme mahdollisimman hyviä erikoislääkäreitä ja kaikki osaavat tietyt asiat. Se on laadun tae”, Suojanen sanoo.

HUSin kouluttajalääkärit muodostavat verkoston, joka kokoontuu säännöllisesti sopimaan yhteisistä toimintavoista ja vertailemaan käytäntöjä. Kaikkiin Hyks-sairaanhoitoalueen ja Maakunnallisten kliinisten palveluiden tulosyksiköihin on nimetty ainakin yksi kouluttajalääkäri. Kaikkiaan heitä on tällä hetkellä 66. Lisäksi Hyvinkäällä on neljä kouluttajalääkäriä. 

”Mallia on tarkoitus laajentaa tänä vuonna myös työterveyshuoltoon, geriatriaan ja yleislääketieteeseen. Malli on otettu vastaan todella hyvin ja sille on selkeä tarve”, kehittämispäällikkö Elina Koota sanoo.

Kouluttamiseen varattu myös työaikaa

Osastonlääkäri Anu Laulajainen-Hongisto
Anu Laulajainen-Hongisto kertoo, että kouluttajalääkärin toimenkuvaa on muotoiltu yhdessä oman yksikön ja erikoistuvien kanssa. Erikoistuvien puolelta palaute on ollut positiivista ja he ovat kiitelleet sitä, että koulutus on nostettu entistä paremmin esiin.

Osastonlääkäri Anu Laulajainen-Hongisto aloitti korva-, nenä- ja kurkkutautien kouluttajalääkärinä tämän vuoden alussa. Hän on kokenut tärkeäksi tutustua aluksi henkilökohtaisesti erikoistuviin ja varata aikaa heidän kysymyksilleen. 

”Hyvälaatuinen erikoislääkärikoulutus on tärkeä asia. Koulutus ja laatu on nähty meillä aiemminkin tärkeänä, mutta aina voi kuitenkin parantaa”, Laulajainen-Hongisto sanoo.

Molemmat Suojanen ja Laulajainen-Hongisto arvostavat sitä, että kouluttajalääkäreille on nyt varattu selkeästi työaikaa eikä työtä tarvitse tehdä oman työn ohella. HUSissa kouluttajalääkärin tehtäviin voi käyttää 5-20 prosenttia yksikön tarpeista riippuen. 

”Tämä on antoisaa ja mielekästä työtä, sillä tässä on mahdollisuus seurata ihmisten kehittymistä todella läheltä. Ei tarvitse miettiä, tarvitaanko tätä”, Suojanen toteaa.

”Ja on kiva tehdä kliinisen työn ohella muunkinlaista työtä”, Laulajainen-Hongisto täydentää.

Kouluttajalääkärimalli

 • Kouluttajalääkärimalli on käytössä kaikissa Suomen yliopistosairaaloissa. 
 • HUSissa malli otettiin käyttöön talvella 2021, mutta joissakin yksiköissä vastaava malli on ollut käytössä jo aiemmin. 
 • Taustalla on syksyllä 2020 voimaan tullut erikoislääkärikoulutuksen uudistus, joka muutti erikoislääkärikoulutuksen osaamisperustaiseksi.
 • Malli toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston kanssa.

Kouluttajalääkärin tehtävät HUSissa

 • Seuraa koulutusohjelman osaamistavoitteiden toteutumista erikoistuvien käytännön työssä
 • Seuraa ohjauksen toteutumista henkilökohtaisten opintosuunnitelmien mukaisesti
 • Osallistuu erikoistuvien ohjaukseen ja osaamisen arviointiin muiden erikoislääkärien tukena
 • Seuraa, että palautekeskustelut työpisteen kouluttajien kanssa toteutuvat
 • Toimii yhteistyössä koulutuksen vastuuhenkilön kanssa ja raportoi säännöllisesti 
 • Huolehtii erikoistuvien sujuvasta siirtymisestä koulutusta antavien toimipisteiden välillä yhteistyössä muiden kliinisten lähikouluttajien kanssa
 • Ylläpitää henkilökohtaista vuorovaikutusta erikoistuviin

Teksti: Suvi Huttunen
Kuvat: Mikko Hinkkanen, Samu Takala

Husari 03/2021