Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 25.3.2021 10:15

Lääkkeiden aiheuttamia vakavia haittavaikutuksia on vaikea estää

Asiasanat:
  • lääketieteellinen tutkimus
  • apteekki
  • Akuutti

HUS Helsingin yliopistollisessa sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että suurin osa lääkkeiden haittavaikutuksen vuoksi päivystykseen päätyvistä tapauksista on vakavia. Päivystyskäynnin syy johtui usein hyvin tunnetusta lääkkeen haittavaikutuksesta, kuten verenhyytymisen estoon käytetyn lääkkeen aiheuttamasta verenvuodosta.

Epätarkka kuva päivystyksessä makaavasta potilaasta.

Vuonna 2018 lähes joka kymmenes päivystyskäynti johtui lääkkeen aiheuttamasta haittavaikutuksesta. Suurin osa lääkehaittatapahtumista oli lääkkeiden tunnettujen haittavaikutusten aiheuttamia, kuten verenhyytymisen estoon käytetyn lääkkeen aiheuttama verenvuoto.

HUSissa tutkittiin päivystyskäyntien syytä. Vuonna 2018 lähes joka kymmenes päivystyskäynti johtui lääkkeen aiheuttamasta haittavaikutuksesta. Meilahden päivystyksessä tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, minkälaiset lääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset tuovat ihmisiä päivystykseen. Lääkkeen aiheuttamista päivystystapauksista suurin osa, 92 %, oli vakavia. Tutkijat arvelevat, että lievät haittavaikutustapahtumat hoidetaan muualla kuin yliopistosairaalan päivystyksessä.

Verenvuodot suurin haittavaikutus

Suurin osa lääkehaittatapahtumista oli lääkkeiden tunnettujen haittavaikutusten aiheuttamia, kuten verenhyytymisen estoon käytetyn lääkkeen aiheuttama verenvuoto. Yleisimmät haittavaikutusten aiheuttajat olivat verenhyytymiseen vaikuttavat lääkkeet (27,5 % tapauksista) sekä solunsalpaajat (20,6 % tapauksista). Nämä erottuivat selvästi muista lääkeryhmistä, joista kolmantena olivat opioidit ja neljäntenä elimistön puolustuskykyyn vaikuttavat lääkkeet. Yksittäisistä lääkkeistä tavallisimmat olivat verenhyytymiseen vaikuttava varfariini ja asetyylisalisyylihappo, jotka aiheuttivat erilaisia verenvuotoja.

Haittavaikutuksen kohteena oli joka kolmannessa tapauksessa maha-suolistokanava. Tavallisin tapahtuma oli verenvuoto suoliston alueella.

Kaikkien 125 lääkehaittatapauksen joukosta vain kaksi johti kuolemaan. Molemmat kuolemantapaukset aiheutuivat varfariinin käytöstä ja sen aiheuttamasta kallon sisäisestä verenvuodosta. Vakavat tapaukset olivat kuitenkin enemmistönä ja vain 8 % tapauksista oli lieviä. 

Lääkityksen lopettaminen aiheuttaa suuremman riskin kuin haittavaikutus

Haittatapahtuman saaneiden potilaiden ikäjakauma heijastaa todennäköisesti lääkkeiden käyttöä siten, että yli 50-vuotiailla tapahtumia oli keskimäärin enemmän. Suhteellisesti eniten haittatapahtumia käyntikerroista oli 80–89-vuotiaiden ikäluokassa.

Suurin osa tapauksista oli lääkkeiden tunnettujen haittavaikutusten aiheuttamia tapahtumia eli verenhyytymisen estoon käytetyn lääkkeen aiheuttama verenvuoto tai solunsalpaajan käyttöön liittyvä verisolujen, kuten valkosolujen vähyys.

”Näiden haittavaikutusten riski on hyväksyttävä, sillä jos lääkitystä ei aloitettaisi ollenkaan, kuolisi potilas taustalla olevaan sairauteen”, sanoo osastonylilääkäri Outi Lapatto-Reiniluoto.

Meilahden päivystys vastaa päivystysaikana sisätautien, kirurgian, neurologian ja keuhkosairauksien alojen erikoissairaanhoitoa vaativista potilaista. Myös suurin osa syöpää sairastavien päivystyskäynneistä tehdään Meilahden sairaalaan. Vuoden 2018 jälkimmäisen puoliskon aikana päivystyksessä oli noin 16 000 käyntiä, joista tutkimukseen otettiin satunnaisotantana 1600 käyntiä. Näistä tapauksista arvioitiin, oliko potilaan käynnin syynä lääkkeen aiheuttama haittavaikutus ja olisiko haittavaikutuksen voinut välttää.

Lue tutkimusartikkeli Incidence, preventability, and causality of adverse drug reactions at a university hospital emergency department

Lisätiedot

Outi Lapatto-Reiniluoto, osastonylilääkäri, HUS Apteekki

@email