Siirry pääsisältöön

Korona-ajan ohjeita vierailijoille

Potilaiden lähiomaisten vierailuja HUSin yksiköihin on koronavirustartuntariskin vuoksi rajoitettu. Vierailurajoitukset on päivitetty 1.6.2022 alkaen.  

Osastot ja yhteispäivystykset  

Kesäaikana suositellemme vieraiden tapaamista ulkona, mikäli mahdollista.   

Potilaiden lähiomaiset voivat vierailla potilashoidon yksiköissä seuraavin ehdoin:  

  • vierailijan tulee käyttää kertakäyttöistä suu- ja nenäsuojusta, jonka saa tarvittaessa yksiköstä   

  • vierailijan tulee käyttää käsihuuhdetta sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen tullessa ja sieltä poistuttaessa   

  • vierailijalla ei saa olla hengitysinfektio-oireita ja hän ei saa olla altistunut koronavirusinfektiolle viimeisen 5 vuorokauden aikana  

Lisäksi suositellaan, että potilaalla on potilashuoneessa tai yhteispäivystyksessä vieraita samaan aikaan enintään kaksi ja vierailun kesto on enintään puoli tuntia.  

Henkilökunta voi tarvittaessa antaa vierailuihin liittyen lisäohjeita ja näitä tulee noudattaa.  

Edellä mainittuihin ehtoihin voidaan hoitoyksikössä myöntää tapauskohtaisia poikkeuksia, mikäli kyseessä on saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan omainen tai saattaja on tarpeellinen potilaan avustamiseksi. Tapauskohtaista harkintaa voidaan hoitoyksikössä käyttää myös muista perustelluista syistä. Näissäkään tapauksissa sairaalaan tulevalla vierailijalla ei saa olla hengitysinfektio-oireita.   

Vastaanotot 

Vastaanotoilla ajanvarauspotilaan mukana voi olla saattaja tai tukihenkilö vain siinä tilanteessa, että potilaan vointi edellyttää tätä. Saattajalla tai tukihenkilöllä ei saa olla koronavirustartunnan oireita ja hänen tulee käyttää kertakäyttöistä suu-nenäsuojusta koko sairaalassaoloajan. 

Lastenyksiköt ja raskaana olevia ja synnyttäjiä hoitavat yksiköt 

Lastenosastojen potilaiden ja synnyttäjien oireettomille läheisille on erilliset ohjeet.   

Muut vierailut 

Vain lähiomaisten vierailut on sallittu potilaiden luona. Muita vierailuja voidaan järjestää ainoastaan hallinnollisiin tiloihin ja potilashoidon yksiköihin ajankohtina, jolloin yksikössä ei ole potilashoidollista toimintaa. 

Tavaroiden toimittaminen potilaille 

Jos tuot tavaroita sairaaloiden neuvontoihin potilaille toimitettavaksi, huomioithan neuvontojen aukioloajat. Älä tuo tavaroita juuri ennen neuvonnan sulkeutumista, koska silloin niitä ei ehditä noutamaan osastolta ja emme voi taata niiden turvallista säilytystä.  

Feedback

Löysitkö etsimäsi?