Siirry pääsisältöön

Alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset

Uudellamaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi sekä toimenpiteiden koordinoimiseksi. Viikoittain kokoontuvassa ryhmässä seurataan epidemiatilannetta ja epidemian hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta. Ryhmän puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi HUSista. 

Alueellinen koordinaatioryhmä esittää epidemiaan liittyviä suosituksia ja rajoituksia. Varsinaiset päätökset tehdään aluehallintovirastossa ja kunnissa.

Epidemiatilanne 15.4.2021:

Koko Uudellamaalla koronavirusepidemia on leviämisvaiheessa. 

Alueelliset suositukset:

Kasvomaskin käyttö

Kaikille yli 12-vuotiaille suositellaan kasvomaskin käyttöä aina, kun liikutaan paikoissa, joissa on muita ihmisiä. Katso THL:n suositus kasvomaskin käytöstä

Katso alakoulujen kasvomaskin käyttöön liittyvä suositus ja ohje sivun alareunassa olevasta liitetiedostosta. Päätös kasvomaskien käytöstä tehdään kunnissa ja se voidaan tehdä myös koulukohtaisena. Katso myös tiedote.

Etätyösuositus ja maskin käyttö työpaikoilla:

Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Yksityistilaisuudet:

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset (enintään 10 henkilöä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ohje tartunnan saaneille ja sairastunutta hoitaville:

Suositellaan noudattamaan THL:n ohjeita koronavirukseen sairastuneelle ja sairastunutta hoitaville.

Alueelliset rajoitukset: 

Ikääntyneet ja riskiryhmät:

Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee huomioida erityisen tarkasti. Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, mukaan lukien ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa antavat yksiköt:

  • Suositellaan vieraiden tapaamista ulkona, jos mahdollista
  • Sisällä vierailijoiden määrää ja vierailujen kestoa rajataan. Näitä valvotaanVierailuja yhteisissä tiloissa ei sallita. Tarkempaa tietoa yksiköiden vierailukäytännöistä niiden nettisivuilta.

Yleisötilaisuudet:

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet kielletään aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti. Enintään 6 hengen tilaisuudet ovat sallittuja, jos ne järjestetään, siten että niissä noudatetaan kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Suositus on, että tilaisuuksia järjestetään vain pakottavan lakisääteisen syyn vuoksi (esim. yhtiökokoukset). 

Julkiset tilat:

Suljetaan kuntien päätöksillä kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat, mutta kuitenkin turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin. 

Suositellaan, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekee välittömästi päätöksen tartuntatautilain väliaikaisen 58 d §:n toimeenpanosta. Pykälässä säädetään velvollisuudesta yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön järjestämisestä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Lisäksi suositellaan, että aluehallintovirasto tekee mahdollisimman pian päätöksen tartuntatautilain väliaikaisen 58 g §:n ottamisesta pääosin käyttöön koko Uudellamaalla. Pykälä mahdollistaa laissa mainittujen tilojen väliaikaisen sulkemisen asiakkailta ja osallistujilta koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi.

Harrastustoiminta:

Kaikki organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) keskeytetään sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona.

HUS suosittelee, että lasten ja nuorten harrastustoiminnan keskeytystä jatketaan. Jos kunta päättää jatkaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa, HUS suosittelee, että henkilömäärä rajataan kymmeneen. 

Alueellinen koordinaatioryhmä suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Opetuksen järjestäminen:

HUS suosittelee etäopetusta yläkouluille, lukioille, ammatillisille oppilaitoksille, vapaan sivistystyön oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille, mikäli vuorottelumalliin siirtyminen 12.4. alkaen ei ole mahdollista huomioon ottaen alueellinen epidemiatilanne

Ravitsemusliikkeet:

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen: valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Lisätietoa:

Avaa tästä pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän verkkosivut.  

Lue lisää epidemian vaiheiden kriteereistä STM:n tiedotteesta ja ”Toimintasuunnitelma hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen covid-19-epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen” -julkaisusta.

Avaa tästä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronaepidemiasivut: alueiden tilanne, rajoitukset ja suositukset.

Täältä löydät tiedot Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksistä