Siirry pääsisältöön

Alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset

Uudellamaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi sekä toimenpiteiden koordinoimiseksi. Viikoittain kokoontuvassa ryhmässä seurataan epidemiatilannetta ja epidemian hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta. Ryhmän puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi HUSista. 

Alueellinen koordinaatioryhmä esittää epidemiaan liittyviä suosituksia ja rajoituksia. Varsinaiset päätökset tehdään aluehallintovirastossa ja kunnissa. 

Epidemiatilanne 21.1.2021:

Koko Uudellamaalla koronavirusepidemia on leviämisvaiheessa.

Alueelliset suositukset:

Kasvomaskin käytön suositukset yli 12-vuotialle:

  • julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille
  • julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
  • yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
  • toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä 
  • harrastustoiminnassa 
  • työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
  • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä

Lisäksi kasvomaskin käyttöä suositellaan yläkoulujen henkilökunnalle ja oppilaille. Päiväkotien ja alakoulujen henkilökunnalle suositellaan maskia tai visiiriä.

Etätyösuositus ja maskin käyttö työpaikoilla:

Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Yksityistilaisuudet:

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset (enintään 10 henkilöä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ohje tartunnan saaneille ja sairastunutta hoitaville:

Suositellaan noudattamaan THL:n ohjeita koronavirukseen sairastuneelle ja sairastunutta hoitaville.

Alueelliset rajoitukset: 

Ikääntyneet ja riskiryhmät:

Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee huomioida erityisen tarkasti. Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, mukaan lukien ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa antavat yksiköt:

  • Suositellaan vieraiden tapaamista ulkona, jos mahdollista
  • Sisällä vierailijoiden määrää ja vierailujen kestoa rajataan. Näitä valvotaanVierailuja yhteisissä tiloissa ei sallita. Tarkempaa tietoa yksiköiden vierailukäytännöistä niiden nettisivuilta.

Yleisötilaisuudet:

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet kielletään aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti. Enintään 10 hengen tilaisuudet ovat sallittuja, jos ne järjestetään, siten että niissä noudatetaan kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Suositus on, että tilaisuuksia järjestetään vain pakottavan lakisääteisen syyn vuoksi (esim. yhtiökokoukset).

Julkiset tilat:

Suljetaan kuntien päätöksillä kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat, mutta kuitenkin turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin. Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.

Harrastustoiminta:

Kaikki organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) keskeytetään sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona.

Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä perutaan. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä. 

Alueellinen koordinaatioryhmä suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Opetuksen järjestäminen:

Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut, ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen kuntien päätösten mukaisesti.

Ravitsemusliikkeet:

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen: valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Lisätietoa:

Avaa tästä pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän verkkosivut.  

Lue lisää epidemian vaiheiden kriteereistä STM:n tiedotteesta ja ”Toimintasuunnitelma hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen covid-19-epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen” -julkaisusta.

Avaa tästä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronaepidemiasivut: alueiden tilanne, rajoitukset ja suositukset.

Täältä löydät tiedot Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksistä