Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Uutinen Julkaistu 22.1.2024 14.04

Kliinikot ja potilasasiakkaat tyytyväisiä Diagnostiikkakeskuksen palveluihin

Asiasanat:
  • HUS Diagnostiikkakeskus
  • laboratorio
  • asiakastyytyväisyys

Diagnostiikkakeskus mittaa sekä kliinikko- että potilasasiakkaidensa tyytyväisyyttä säännöllisesti. Molempien asiakasryhmien tyytyväisyys Diagnostiikkakeskuksen palveluihin on erinomaisella tasolla.

Laboratoriohoitaja tarkastelee näytteitä. Taustalla analysointikone.

Diagnostiikkakeskus vastaa HUSin laboratorio- ja kuvantamispalveluista ja sen palveluita käyttävät HUSin alueen erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto sekä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueet.  

Kliinikot tyytyväisiä asiantuntemukseen mutta tutkimusten saatavuus saa kritiikkiä 

Kliinikkoasiakkaiden palautekysely toteutetaan vuosittain. Kyselyn tavoitteena on tunnistaa kliinikoiden näkökulmasta tärkeimmät palveluiden kehityskohteet. 

Vuoden 2023 kysely toteutettiin anonyyminä verkkokyselynä ja siihen vastasi yhteensä 434 kliinikkoa. Vastaajista 342 työskenteli erikoissairaanhoidossa ja 92 perusterveydenhuollossa. Erikoissairaanhoidon kliinikoiden vastausaktiivisuus kasvoi selvästi verrattuna vuoden 2022 kyselyyn.  

Kukin vastaaja arvioi kyselyssä vain niitä Diagnostiikkakeskuksen palveluita, joita itse käyttää. Suurin osa vastaajista käytti etenkin radiologian palveluita.  

Kyselyssä arvioitiin Diagnostiikkakeskuksen palveluita asteikolla 1–5. Yleisesti ottaen tyytyväisyys Diagnostiikkakeskuksen palveluihin oli erinomaisella tasolla eli yli 4,10.  

Erityisen tyytyväisiä kliinikkoasiakkaat olivat asiantuntemukseen ja tutkimustulosten luotettavuuteen. Lukuun ottamatta tutkimusten saatavuutta vastaajien tyytyväisyys oli noussut kaikilla osa-alueilla. Tutkimusten saatavuudessa koettiin haasteita etenkin radiologialla. 

Kokonaisuutena yhteistyöhön Diagnostiikkakeskuksen kanssa kliinikot olivat suhteellisen tyytyväisiä (3,83).  

Suosittelutodennäköisyydessä ja tiedonsaannissa parannettavaa 

Kliinikoilta kysyttiin myös, suosittelisivatko he Diagnostiikkakeskuksen palveluita. Kun suosittelutodennäköisyyttä kysyttiin sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon kliinikoilta, sitä mittaava NPS-indeksi laski jonkin verran ja oli +13 eli tyydyttävä. Vuonna 2022 NPS-indeksi oli +18. Perusterveydenhuollon kliinikoiden suosittelutodennäköisyyden NPS oli +38 eli erittäin hyvä. 

Suosittelun syiksi mainittiin useimmin asioiden sujuvuus, laadukkaat lausunnot, asiantuntemus sekä luotettavuus. ​Suosittelun esteitä olivat tavallisimmin haasteet tutkimusten sekä lausuntojen ja vastausten saatavuudessa.  ​ 

Tyytyväisyys tiedonsaantiin nousi aiemmasta, mutta tulokset ovat edelleen melko matalia erityisesti tietojärjestelmien osalta. Kolmasosa vastaajista koki, etteivät tietojärjestelmät tue heidän työtään erityisen hyvin.  

Muihin alan toimijoihin verrattuna Diagnostiikkakeskuksen vahvuuksiksi koettiin vuoden 2022 tapaan tutkimusvalikoiman laajuus, asiantuntemus ja hintataso. Palvelutasossa ei nähty eroja, mutta asiakaslähtöisyydessä ja nopeudessa muut toimijat arvioitiin Diagnostiikkakeskusta vahvemmiksi.  

Avoimen palautteen perusteella keskeisimmät kehityskohteet ovat samat kuin aiempina vuosina: 

  • Tutkimusten, lausuntojen, tulosten ja vastausten saatavuuden parantaminen. 
  • Lausuntojen, kuvien ja diagnoosien laatu liittyen esimerkiksi selkeyteen ja hyödyllisyyteen. 
  • Kliinikoille merkityksellisen tiedon tuottaminen tutkimuksista ja niiden vaikuttavuudesta.  
  • Kliinikkoviestinnän sekä koulutuskonsepti Diagnostiikkafoorumin ja muiden viestintäkanavien kehittäminen. 

Asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla  

Diagnostiikkakeskuksessa tutkimuksissa käyneille potilasasiakkaille lähetetään tekstiviestikysely tutkimuksen jälkeen. Kyselyssä asiakas voi arvioida tyytyväisyyttään palveluun NPS-asteikolla 0–10.   

Tyytyväisyys Diagnostiikkakeskuksen palveluihin on erinomaisella tasolla ja NPS-suositteluindeksi on 80+. Indeksi pysyi käytännössä samalla tasolla koko vuoden 2023 ajan. 

Diagnostiikkakeskuksen vahvuuksiksi koettiin ystävällinen ja sujuva palvelu. 

Kehityskohteita potilasasiakkaiden palautteen perusteella ovat pysäköintimahdollisuudet sekä opasteet ja potilasohjeet. Nämä korostuvat etenkin kuvantamistutkimuksissa. Laboratoriotutkimusten osalta kehitettävää on ajanvarauksissa, aikojen saatavuudessa ja jonotusajoissa.  

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.