Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 27.8.2020 14.00

Juuri julkaistu: Digitaalisuus on hyvä renki

Digitaalisia menetelmiä käytetään potilaskokemusten tutkimiseen ja hoidon parantamiseen.

Ollaan uuden ja ison asian äärellä. Digitaalisuudesta on hyötyä moneen, mutta uuden kehittäminen vaatii tutkittua tietoa digitaalisten palveluiden hyödyistä – ja siitä, miten tuota tietoa järkevimmin kerätään. 

Emme ota käyttöön digitaalisuutta vain digitaalisuuden vuoksi. Haluamme valjastaa käyttöömme ­digitaalisuuden hyödyt”, Uuden lastensairaalan digihankkeita luotsaava digitaalisten palvelujen linjajohtaja Pekka Lahdenne, HUSin Lasten ja nuorten sairauksista toteaa.

Uudessa lastensairaalassa potilailta saatu palaute on viime vuoteen saakka ollut satunnaista. Tutkimuksen avulla on pilotoitu malleja, joilla lapsen, nuoren ja perheen kokemuksia voisi ylipäätään mitata. Löydettiin esimerkiksi kysymysten sopivat muotoilut, oikeat digitaaliset kanavat sekä palautteen seurantatavat. 

”Nyt osaamme kysyä tietyltä otannalta olennaisia kysymyksiä, eikä kaikilta potilailta kaikkea mahdollista. Saamme vastauksia, jotka auttavat toimintamme kehittämistä. Nyt tiedämme paremmin, miten tätä asiaa voidaan tutkia ja seurata systemaattisesti.”

Tutkittiin myös, miten potilaat kokevat ja käyttävät jo olemassa olevia digitaalisia palveluita. 

Lapsilla ja vanhemmilla on sairaalahoidon aikana tabletin kautta pääsy digitaalisiin sisältöihin. Helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta on mahdollista seurata hoidon etenemistä, tutkimusten tuloksia ja ajanvarauksia sekä lukea hoito-ohjeita. Tarvittaessa he voivat palata näihin avoimiin sisältöihin internetin kautta yhä uudelleen. 

”Palautteen perusteella olemme kehittäneet tablettien käyttöliittymää, jopa sen grafiikkaa. Emme etene teknologia edellä, vaan kehitämme palvelua systemaattisesti tutkimalla käyttäjäkokemusta ja mittaamalla digitaalisuuden vaikutuksia.”

Digitaalista palautejärjestelmää kehitetään myös koko HUSin tasolla. Viime vuonna palautteita kertyi lähes 230 000, joista lähes kolmannes tekstiviestein ja muut esimerkiksi tabletin ja verkkosivujen kautta. Palautteessa kysyttiin tyytyväisyydestä hoitoon ja muihin palveluihin sekä tarjottiin mahdollisuus avoimeen palautteeseen.

Tuloksia

Digitaalisuuden hyödyt

  • Palautteen systemaattinen kerääminen
  • Potilaskokemusten mittaaminen
  • Vuorovaikutteisia toimintoja Terveyskylä-portaaliin vertais­tukea varten.

Teksti: Teija Riikola.
Artikkeli on osa Juuri julkaistu -artikkeleista koostettua 
julkaisua.​​​