Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 21.4.2023 08.48

Jorvin uusi sydänasema parantaa potilaiden hoitoon pääsyä

Asiasanat:
  • Sydän- ja keuhkokeskus
  • Jorvin sairaala
  • sydänsairaudet

Kardiologisia tutkimuksia ja toimenpiteitä voidaan nyt tehdä merkittävästi aiempaa enemmän.

Johan Lassus ja Sirpa Syväjärvi Jorvin sydänasemalla.

Jorvin uudella sydänasemalla tehdään esimerkiksi sepelvaltimoiden varjoainekuvauksia, pallolaajennuksia ja tahdistimien asennuksia. Kardiologian ylilääkäri Johan Lassus ja sairaanhoitaja Sirpa Syväjärvi kertovat, että toimenpidemääriä lisätään vaiheittain kevään ja kesän aikana.

Sydänaseman uusissa huhtikuussa avatuissa tiloissa on 10-paikkainen potilastarkkailu sekä kaksi toimenpidesalia, kun aiemmin käytössä oli vain yksi sali. Kardiologian ylilääkäri Johan Lassus kertoo, että uusien tilojen ansioista toimenpidemääriä voidaan lisätä merkittävästi.

”Kahdella toimenpidesalilla vastataan kasvavaan kardiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden tarpeeseen. Pyrkimyksenä on, että potilaat pääsevät tutkimuksiin ja hoitoihin aiempaa nopeammin, ja odotusajat saataisiin kohtuullisiksi. Viime vuosina moni sydänpotilas on joutunut odottamaan toimenpidettä turhan pitkään, jopa yli kolme kuukautta. Tavoite on puolittaa odotusaika sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen.” 

Sydänasema toimii toimenpideyksikkönä. Käytössä ovat uudet kuvantamislaitteet, jotka tarjoavat nykyaikaiset työkalut sydänpotilaiden tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin. Sydänasemalla tehdään esimerkiksi Ras-EKG tutkimuksia, sepelvaltimoiden varjoainekuvauksia ja pallolaajennuksia sekä sydämen tahdistimien asennuksia. Toimenpidemääriä lisätään vaiheittain kevään ja kesän aikana.

Sujuva hoitopolku mahdollistaa varhaisen kotiutumisen

Myös potilastarkkailun paikat ovat kaksinkertaistuneet ja vastaavat lisääntyneeseen potilasvirtaan. Potilastarkkailun tilat on suunniteltu ja mitoitettu toimenpidepotilaiden valmisteluun ennen toimenpidettä ja seurantaan sen jälkeen. Sydänaseman tarkkailussa tehdään sähköiset rytminsiirrot muun muassa eteisvärinäpotilaille.

”Asianmukaiset tarkkailutilat mahdollistavat sovittuun toimenpiteeseen tulevalle potilaalle suoraviivaisen hoitopolun sairaalaan saapumisesta varhaiseen kotiutumiseen saman päivän aikana. Kaikki tapahtuu samassa yksikössä, ” Lassus sanoo.

Potilaat tulevat Jorvin sydänasemalle tutkimuksiin ja toimenpiteeseen lääkärin lähetteellä perusterveydenhuollosta, kardiologian poliklinikalta tai vuodeosastolta. Potilaalla voi olla esimerkiksi oireinen sepelvaltimotauti tai läppävika tai todettu tarve pallolaajennukseen. Kiireelliset päivystyspotilaat, kuten äkilliset sydäninfarktit, tulevat sydänasemalle päivystyksen ja vuodeosaston kautta.

Henkilökunnan rekrytointi onnistunut hyvin

Kasvava toimenpidevolyymi ja lisääntynyt potilasvirta vaativat luonnollisesti enemmän henkilöstöä. Henkilökunnan rekrytointi Jorvin sydänasemalle on onnistunut hyvin, ja henkilöstömitoitus vastaa tämänhetkistä tarvetta. Viimeiset avoimet tehtävät ovat tällä hetkellä haussa, ja ne tullaan täyttämään elokuun alusta, jotta toiminnassa päästään täyteen volyymiin kesälomien jälkeen.

”Pystymme palvelemaan paremmin koko Länsi-Uudenmaan aluetta sekä muualta HUSin alueelta tulevia potilaita,” toteaa Lassus tyytyväisenä.

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.