Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 27.5.2021 13.59

Jokaisen potilaan oikeus

Asiasanat:
  • Husari
  • biopankki
  • Peijaksen sairaala

Peijaksen yhteispäivystyksessä on periaate, että jokaiselle sairaalaan saapuvalle on tarjottava yhdenvertainen mahdollisuus antaa näyte biopankkiin ja olla näin osana hoitojen kehitystä.

Sairaanhoitaja Heli Rosimo ja apulaisosastonhoitaja Eva-Lotta Nousiainen kertovat potilaalle biopankista

Heli Rosimo ja Eva-Lotta Nousiainen kertovat potilaalle biopankista.

Joka päivä 150–200 potilasta saa hoitoa Peijaksen yhteispäivystyksessä. Osa päivystykseen saapuvista on kriittisessä tilassa, mutta paljon tulee myös potilaita, jotka pystyvät kävelemään sisään ja istuvat odottamaan. 

”Tavoitteena on, että jokaiselle asialliselle potilaalle, joka on tajuissaan ja kykenee keskustelemaan, kerrotaan heti alkuhaastattelun aikana biopankista”, sanoo apulaisosastonhoitaja Eva-Lotta Nousiainen.

Hän on yhdessä sairaanhoitaja Heli Rosimon kanssa kehittänyt Peijaksen laajalle levittäytyneeseen yhteispäivystykseen biopankkisuostumuksen ja -näytteen keräämisen mallin. Hyvin yksinkertaiselta vaikuttava toimintamalli on muotoutunut parin vuoden kehittämisen tuloksena. 

Biopankkisuostumuksen kysyminen osa yliopistosairaalan perustoimintaa

Biopankkitutkimusta edistävä suostumusten ja näytteiden keräys on aika ajoin saanut antaa tilaa muille kehittämishankkeille, uuden potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönotolle sekä koronaepidemialle. Mikään ei ole kuitenkaan sammuttanut Peijaksen yhteispäivystyksen myönteisyyttä ja intoa biopankkia kohtaan: vuorollaan biopankkiyhteyshenkilönä olleet Nousiainen ja Rosimo ovat vieneet suostumuksen kysymistä jatkuvasti eteenpäin ja saaneet kollegansa mukaan työhön tutkimuksen hyväksi.

”Yliopistosairaalana meillä on velvollisuus kysyä jokaiselta potilaaltamme, haluaako hän osallistua tutkimukseen ja hoitojen kehittämiseen antamalla biopankkisuostumuksen”, kertoo Rosimo.

Seurantaa ja pientä palkitsemista

Kun potilas antaa suostumuksen, hoitaja kirjaa sen Apottiin ja tekee lähetteen näytteenottoon. Näyte otetaan samalla muiden laboratoriokokeiden kanssa. Kuun lopussa Rosimo kokoaa kuukauden suostumusmäärät tiedostoon, josta koko työyhteisö näkee ne.

”Pakkopullaa emme tästä halua. Siksi palkitsemme joka kuukausi kaksi eniten suostumuksia kerännyttä hoitajaa lahjakortilla päivystyksessä toimivaan kioskiin”, kertoo Rosimo, joka vastaa myös kiitosta saaneesta palkitsemisjärjestelystä. 

Teksti: Varja Siirtola
Kuva: Heli Kurimo

Husari 2/2021