Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 24.9.2021 10.31

Johtamissykkeellä kohti parempaa esihenkilötyötä

Asiasanat:
  • Husari
  • henkilöstö

Tänä vuonna HUSin henkilöstöjohtamisen strategisena tavoitteena on varmistaa laadukas johtaminen ja osaamisen jatkuvuus. Tavoitteena on, että yli 90 prosenttia henkilöstöstä on tyytyväinen esihenkilöönsä ja työyksikkönsä johtamiseen.

Osastonhoitaja Satu Aalto, ylilääkäri Terhi Martikainen ja Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja Raija Kontio

Satu Aalto, Terhi Martikainen ja Raija Kontio kertovat, että Hyvinkään sairaalassa johtamista kehitetään tiiviisti yhdessä lähiesihenkilöiden, keskijohdon ja johdon kanssa. Samalla organisaation eri tasoilla toimivat henkilöt oppivat toinen toisiltaan.

”Laadukas johtaminen on perusta sille, että jokainen onnistuu työssään parhaalla mahdollisella tavalla”, henkilöstön kehittämispäällikkö Eeva Malmi toteaa. 

Yksi laadukasta johtamista tukeva työkalu on HUS Johtamissyke, joka on neljä kertaa vuodessa toteutettava nopea johtamisen palautemittari. Johtamissykkeen tavoitteena on saada HUS- ja organisaatiotasoista tietoa johtamisen laadusta suhteessa HUSin strategisiin päämääriin ja arvoihin. Se tuo näkyväksi johtamisen kehittymisen ja tukee suunnitelmallista johtamisen muutosta.

”Johtamissykkeen kautta saatava palaute nostaa esiin johtamiseen ja työyhteisön toimintaan liittyvät kehittämistarpeet. Useamman kerran vuodessa toteutettuna sen kautta saadaan väliaikatietoa tehtyjen muutosten vaikutuksista”, Malmi sanoo.

Lisää rakentavaa palautetta

Hyvinkään sairaalan medisiinisessä tulosyksikössä Johtamissyke on koettu hyväksi työkaluksi.

”Johtamissyke antaa tulosyksikön esihenkilölle ketterästi tiedon eri yksiköiden fiiliksestä ja sen muutoksista sopivalla frekvenssillä. Johtamissyke täydentää myös hyvin työolobarometria ja 360-mittausta”, medisiinisen tulosyksikön johtaja ja ylilääkäri Terhi Martikainen sanoo.

Hyvinkäällä Johtamissykkeen tulokset ovat olleet vaihtelevia ja vastausprosentit matalia. Joissakin yksiköissä johtaminen on koko ajan tavoitetasolla, osassa taas ollaan vielä kaukana siitä.

”Näissä yksiköissä on käyty esihenkilöiden ja henkilöstön kanssa läpi, mitä voidaan tehdä, ja miten heitä voidaan tukea. Henkilöstö arvostaa läsnä olevaa johtamista ja sitä, että asioita voi esittää matalalla kynnyksellä. Esihenkilöiden työalueet eivät voi olla liian suuria, jotta tämä on mahdollista”, Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja Raija Kontio kertoo. 

Johtamissykkeen positiiviset ja rakentavat kommentit kannustavat esihenkilöitä. Negatiivisen palautteen saaminen on ollut luonnollisesti raskasta etenkin, kun esihenkilö ei voi vaikuttaa kaikkeen. Viimeisimmässä kyselyssä ollut kysymys koskien työntekijän omaa vastuuta oli Kontion mielestä hyvä. Hän toivoo, että kyselyt nostaisivat jatkossa esiin vielä enemmän rakentavia parannusehdotuksia.

”Esihenkilöiden tukeminen ja täydennyskoulutus lisäävät heidän sitoutumistaan omaan tehtäväänsä. Meillä on käynnissä johtamisen kehittämishanke, jossa määritellemme johtamisen nykytilan, hyödynnämme Johtamissykettä sekä kehitämme kehityskeskusteluja, päivittäisjohtamista ja lähtökeskusteluja. Esihenkilöille laaditaan koulutus- ja valmennusohjelma”, Kontio sanoo.

Johtamissyke nostaa esiin huomiota vaativat asiat 

Osastonhoitaja Satu Aalto Hyvinkään sisätautien ja kardiologian vuodeosastolta kokee Johtamissykkeen hyödyllisenä työkaluna oman esihenkilötyön kehittämisessä. Vastaukset kertovat, mihin on syytä kiinnittää huomiota, ja mitkä asiat koetaan tärkeiksi työyhteisössä. Esimerkiksi osaamisen kehittämiseen tulevaisuuden tarpeita ajatellen on syytä panostaa jatkossa.

”Laadukkaassa johtamisessa ihminen ei ole vain väline tavoitteiden saavuttamiselle. Se on avointa, keskustelevaa ja kuuntelevaa, jossa pyritään huomioimaan elämän osa-alueiden yhteensovittaminen tavalla, joka tukee työssä jaksamista ja hyvinvointia sekä organisaation tavoitteiden saavuttamista”, Aalto tiivistää. 

”On tärkeää, että kaikki johtaminen tähtää perustehtävän eli mahdollisimman hyvän potilashoidon tukemiseen. Hyvinvoiva henkilöstö on tässä keskeinen osassa. Johtamisen pitää tukea arjen työtä. On toimittava niin, että arvostus ja luottamus näkyvät. Onnistumisia on tärkeää nostaa esille”, Martikainen sanoo.

Teksti: Anne Manner
Kuva: Heli Kurimo

Husari 3/21