Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 7.6.2021 12.22

Iäkkäiden monisairaiden aktiivisella ja kuntouttavalla hoidolla tavoitellaan toimintakyvyn ylläpitoa ja vähempiä hoitopäiviä

Asiasanat:
  • geriatria
  • Haartmanin sairaala

Haartmanin sairaalan sisätautiosastolla 4 kehitetään iäkkään monisairaan osastohoitomallia moniammatillisessa yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa. Tiivis yhteistyö ja henkilöstön sitoutuminen näkyy tuloksissa.

Kuvituskuva: hoitaja kohtaa potilaan

Iäkkään monisairaan osastohoitomallin kehittäminen on osa HUSin geriatrista hanketta. Aktiivisella ja kuntouttavalla hoidolla pyritään välttämään sairaalahoidosta usein aiheutuva tarpeeton toimintakyvyn lasku ja näin ollen lyhentämään hoitojaksoja ja vähentämään uusia sairaalajaksoja. Akuutin sairauden hoidon rinnalla potilas arvioidaan kokonaisvaltaisesti. 

“Tämä tarkoittaa hoitoprosessin kehittämistä ja dokumentointia, uusia käytäntöjä ja menetelmiä sekä kouluttamista geriatrisen potilaan hoitoon ja arvioon. Keräämme Haartmanin sairaalan sisätautiosastolle geriatrista tietotaitoa, jota voimme viedä myös muualle HUSiin”, kertoo geriatrian linjan linjajohtaja ja hankkeen projektipäällikkö Hanna Öhman.

Henkilöstön sitoutuminen näkyy tuloksissa 

Henkilöstön geriatrista osaamista kehitetään osastolla erilaisin keinoin. Vuosi on pilkottu erilaisiin teemakuukausiin, jotka muodostuvat geriatrisen hankkeen mittareista. 

“Osastolla on käsitelty muun muassa kaatumisen ehkäisyä, deliriumia ja vajaaravitsemusta. Oppimisen tueksi järjestetään osastotunteja, työpajoja, verkkokursseja ja tutkimusklubeja”, projektisairaanhoitaja Anne Sorsa-Carrion kertoo. 

Koko henkilöstö saa kirjoittaa ideataululle kehitysehdotuksia. Esimerkiksi potilashuoneiden tauluille on lisätty päiväohjelma, jonka tarkoituksena on kannustaa omatoimisuuteen ja motivoida potilaita liikkumaan. 

“Osastolta löytyy muun muassa liikkumiseen motivoiva valokuvanäyttely, aktiviteettikoreja, tabletteja, kirjoja ja lehtiä”, projektisairaanhoitaja Emmi Räsänen kertoo. 

Henkilökunnan aktiivisuus ja innokkuus näkyy mittareiden toteutumisessa. 

“Henkilökuntamme on sitoutunut ja lähtenyt hienosti mukaan hankkeeseen. Olemme saavuttaneet jo nyt upeita tuloksia, sillä lähes kaikki mittarit toteutuvat yli 90-prosenttisesti", osastonhoitaja Katri Lönnqvist kertoo. 

Tiivistä yhteistyötä 

Hanke on kehittänyt ja tiivistänyt osaston moniammatillista yhteistyötä. Koska potilaan hoitojakso on lyhyt, kaikki ammattiryhmät osallistuvat potilaan hoitoon. 

“Hankkeessa on mahtava tiimityön meininki. Teemme kaikki lääkärit, hoitajat, fysioterapeutit, sihteerit ja sosiaalityöntekijät tiivistä yhteistyötä, joka on noussut hankkeen myötä ihan uudelle tasolle”, ylilääkäri Mari Forstén-Sievinen iloitsee. 

Uusia työmuotoja ovat muun muassa moniammatilliset pystypalaverit aamuisin sekä hoitajien ja lääkäreiden yhteistyön tiivistäminen potilaskierroilla. 

“Tämä on äärettömän arvokasta, sillä yhteistyö vie potilaan hoitoa harppauksen eteenpäin ja rikkinäiset puhelimet vähenevät. Tämä tuo suurta lisäarvoa potilaalle”, Forstén-Sievinen jatkaa.