Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 30.9.2022 12.16

HUSissa uudistettu tietokoneohjelma auttaa epilepsiakirurgiassa

Asiasanat:
  • HUS Diagnostiikkakeskus
  • Diagnostiikkakeskuksen tieteellinen tutkimus
  • radiologia

HUSissa kehitettävä uusi versio kuvankäsittelyohjelmasta on valmistumassa. Se auttaa epilepsiakirurgeja suunnistamaan paremmin kallon sisällä.

Epilepsiakirurgian tietokoneohjelman tuottamia kuvia. Vasemmalla aivokuori, sen alueita ja asennetut elektrodit. Oikealla magneettikuvaleike ja siihen yhdistettyjä elektrodeja.

Ohjelman tuottamia kuvia. Vasemmalla aivokuori, sen alueita ja asennetut elektrodit. Oikealla magneettikuvaleike ja siihen yhdistettyjä elektrodeja. Data: Wang / CC BY 4.0. doi: 10.5281/zenodo.5675459

HUS Diagnostiikkakeskuksen radiologian yksikkö kehittää parhaillaan epilepsiapotilaiden tietokonetomografia- ja magneettikuvien kuvankäsittelyohjelmasta uutta ja paranneltua versiota, joka on tarkoitus ottaa kliiniseen käyttöön ensi vuonna. Ohjelma auttaa epilepsiapotilaiden leikkauksissa.

Isoja epilepsialeikkauksia tehdään HUSissa vuosittain pari–kolmekymmentä. Nuorimmat potilaat ovat muutaman kuukauden ikäisiä.

“Mitä paremmat kuvat meillä on, sitä paremmin voimme suunnitella leikkausreitit eli mistä mennään sisään ja mikä poistetaan”, kertoo osastonylilääkäri Atte Karppinen HUSin Neurokirurgian klinikalta.

Ennen varsinaista epilepsialeikkausta on mahdollista kuvankäsittelyohjelmien avulla suunnitella, mihin kohtaan aivoja puikkomaiset elektrodit voidaan laittaa. Suunnitelmaa käsitellään epilepsiakirurgiakokouksessa, ja kuvankäsittelyohjelman tuottaman tiedon perusteella suunnitelmaa saatetaan vielä muuttaa ennen elektrodien asennusta. Asennuksen jälkeen aivot kuvataan monesta suunnasta. Sen jälkeen mitattua sähköistä aivotoimintaa voidaan analysoida kuvankäsittelyohjelman avulla.

Uusi versio ohjelmasta tuottaa 3D-visualisoinnin aivojen pinnoista ja pinnalla kulkevista suonista nopeammin kuin aikaisempi versio. Se ylipäänsä nopeuttaa työnkulkua merkittävästi.

“Olemme koko ajan auttaneet kuvankäsittelyn parissa työskenteleviä erikoistutkijoita ja fyysikoita kehittämään ohjelmaa siihen suuntaan, että se olisi entistä tarkempi ja käytettävämpi", kertoo kliinisen neurofysiologian vs. professori, ylilääkäri Leena Lauronen.

Seuraavaksi hyväksyntä HUSilta ja Fimea-rekisteröinti

Ohjelma on niin kutsuttu omavalmiste, eli se on tehty alun perin HUSissa. Vastaavaa tuotetta ei olisi ollut mahdollista ostaa markkinoilta. Ohjelmasta on vuosien varrella tehty useita paranneltuja versioita, ja sen hyötyjä ja riskejä arvioidaan jatkuvasti. Ohjelma ja sen valmistusprosessi ovat esimerkkejä siitä, miten tutkimus ja tuotekehitys yhdistyvät HUS Diagnostiikkakeskuksen toiminnassa ja hyödyttävät potilaiden hoitoa.

Ohjelmalle ollaan parhaillaan hankkimassa HUSin sisäistä hyväksyntää. HUS Tietohallinnolla on oma sertifioitu laatujärjestelmänsä omavalmisteita varten. 

Ohjelman toteutusta seurataan katselmoinneissa, joista ensimmäinen, suunnittelun lähtötietojen katselmointi, on jo tehty. Uutta versiota kehittämässä ollut erikoistutkija Eero Salli HUS Diagnostiikkakeskuksesta kertoo, että tavoitteena on saada viimeinen katselmointi tehtyä arviolta maaliskuussa. Katselmointien eri vaiheet dokumentoidaan.

Ennen varsinaista käyttöönottoa ohjelmaa testataan huolellisesti simuloiduilla testitapauksilla. 

Kun HUSissa katsotaan, että tarvittavat vaatimukset on täytetty, ohjelmaa koskeva materiaali lähtee Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan. Fimea perehtyy materiaaliin, pyytää mahdollisesti lisäselvityksiä ja päättää, salliiko se ohjelman käytön.

Kun Fimea on rekisteröinyt uuden ohjelman, ohjelma pääsee viimein potilastyöhön eli auttamaan epilepsiakirurgiaa.

“Tavoitteemme on, että se olisi kliinisessä käytössä ensi vuonna”, Salli kertoo.

Ohjelmiston taustalla on yksikössä tehty pitkäjänteinen, yli kymmenen vuoden tieteellinen tutkimus ja tuotekehitys.

Uusittuun ohjelmaan siirtyminen tulee todennäköisesti tapahtumaan vähitellen.

Kun ohjelma on otettu käyttöön, HUS Diagnostiikkakeskuksessa seurataan käyttäjien kokemuksia ja ohjelman parantelua jatketaan edelleen.

Feedback

Löysitkö etsimäsi?