Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 31.8.2020 09.26

HUSissa tutkitaan koronaviruspotilaita hoitaneen henkilökunnan psyykkistä kuormitusta ja sen terapiahoitoa

Asiasanat:
  • korona
  • lääketieteellinen tutkimus

Tutkimus uuden EMDR-silmänliiketerapiamenetelmän vaikuttavuudesta sekä HUSin henkilökunnan psyykkisestä hyvinvoinnista koronavirusepidemian aikana on alkanut.

Kuvituskuva

HUSissa on alkanut tutkimus, jossa selvitetään videoyhteyden välityksellä ryhmälle annettavan Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) -terapian vaikuttavuutta psyykkisiin kuormitus- ja stressioireisiin. Samalla kartoitetaan koronaviruspotilaita hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten psyykkistä hyvinvointia ja terveyttä.

Videon välityksellä annettavan uuden tavan antaa EMDR-terapiaa ryhmälle on kehittänyt suomalainen EMDR-terapiakeskus Mementos. Menetelmää on tarkoitus käyttää muun muassa terveydenhuollon ammattilaisten työperäisen psyykkisen sairastuvuuden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Tutkimustietoa kuitenkin puuttuu EMDR-etäterapian tuloksellisuudesta.

”Ryhmille annettavasta EMDR:stä on näyttöä kriisien aiheuttamien traumojen hoidossa, mutta ei siitä, miten se toimii videon välityksellä toteutettuna ja juuri epidemia-aikana työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille”, tutkimusta johtava psykologian dosentti ja psykoterapeutti Helinä Häkkänen-Nyholm Mementos Oy:stä sanoo.

EMDR-silmänliiketerapia kohdistuu häiritsevien muistojen ja niihin liittyvien kognitioiden, emootioiden ja kehon aistimusten prosessointiin samanaikaisesti, kun potilaalle annetaan tätä edistävää molemminpuolista ärsykettä. Menetelmää suositellaan Käypä hoidon mukaan traumaperäisteen stressihäiriöön.

Tutkimukseen haetaan HUSin henkilökuntaa

Parhaillaan tutkimukseen haetaan osallistujia. Tutkimukseen toivotaan 30 HUSin terveydenhuollon ammattilaista, jotka ovat olleet mukana koronapotilaiden hoidossa.  Osallistujat satunnaistetaan kahteen 15 hengen koe- ja kontrolliryhmiin.

Tutkimuksessa mitataan työperäistä stressiä ja psyykkistä oirehdintaa standardoiduilla oirekyselyillä. Koeryhmä saa EMDR-terapiaa kolme kertaa viikon välein. Molempien ryhmien oiremittaukset tehdään ennen jokaista terapiaa sekä seurantajaksolla, joka kestää kolme kuukautta. Koeryhmän viimeisen mittauskerran jälkeen myös kontrolliryhmälle tarjotaan mahdollisuus saada samaa terapiaa. 

 

Koronavirusepidemia on haastanut henkilökunnan hyvinvointia

Koronaviruspotilaita hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten psyykkinen hyvinvointi on ollut koetuksella.

On tärkeää, että terveydenhuollon toimijat löytävät toimivia tapoja suojella henkilökuntaansa sekä psyykkiseltä että fyysiseltä kuormitukselta.

”On tärkeää, että terveydenhuollon toimijat löytävät toimivia tapoja suojella henkilökuntaansa sekä psyykkiseltä että fyysiseltä kuormitukselta. Työntekijät ovat kovassa paineessa ja osa on joutunut paikoin äärettömän kuormittaviin tilanteisiin, joista on seurannut voimakasta uupumusta. Lisäksi koronatilanteessa on ollut vaikeuksia sovittaa yhteen poikkeukselliset työolosuhteet ja yksityiselämä”, HUSin IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linjajohtaja Jan-Henry Stenberg kertoo.

Lisätietoja:

Jan-Henry Stenberg
FT, kouluttaja, psykoterapeutti, linjajohtaja
HUS IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja
jan-henry.stenberg@hus.fi, 050 427 0656

Helinä Häkkänen-Nyholm
PsT, dosentti, psykoterapeutti
EMDR-terapiakeskus Mementos
helina.hakkanen-nyholm@mementos.fi, 044 351 1630