Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 30.4.2021 08:51

HUSissa otetaan käyttöön potilaan vaaratapahtumailmoitukset

Asiasanat:
  • laatu
  • potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on tärkeä osa hoidon laatua. Terveydenhuollon ammattilaisten käytössä jo pitkään olleiden vaaratapahtumailmoitusten laajentaminen potilaan tekemiin ilmoituksiin, on osa HUSin potilasturvallisuuden kehittämistyötä.

Näyttö ja käsi joka osoittaa näyttöä sinisellä taustalla

Potilasturvallisuus on tärkeä asia ja sen tulee toteutua hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta aina potilaan kotiutukseen tai toiseen hoitopaikkaan siirtymiseen saakka. Potilasturvallisuus tarkoittaa, että potilas saa tarvitsemansa oikean hoidon oikeaan aikaan, eikä hoidosta aiheudu haittaa.

Aina hoito ei kuitenkaan suju toivotulla tavalla. Jos potilas havainnoi potilasturvallisuudessa puutteita, on toivottavaa, että hän ottaa asian heti puheeksi henkilökunnan kanssa. Lisäksi potilas voi tehdä potilaan vaaratapahtumailmoituksen sähköisesti HUSin verkkosivulla 1.5.2021 alkaen.

Vaaratapahtumalla tarkoitetaan potilaan turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa, jossa potilaalle aiheutui tai olisi voinut aiheutua haittaa eli ns. läheltä piti -tilanne, joka huomatiin ajoissa.

”Potilas tekee vaaratapahtumailmoituksen nimettömänä ilman tunnistetietoja. Ilmoituksessa kuvataan tapahtuma: mitä ja miten tapahtui ja mitkä olivat seuraukset. Lisäksi potilas voi kertoa oman näkemyksen siitä, miten tapahtuman toistuminen voitaisiin estää”, kertoo HUSin laatuylilääkäri Sanna-Maria Kivivuori.

Potilaan tekemään ilmoitukseen ei anneta erillistä vastausta. ”Hyödynnämme ilmoituksia toimintamme kehittämisessä. On tärkeää selvittää tapahtumaan johtaneet tekijät ja kehittää toimintaa niin, että uusilta vastaavilta tapahtumilta vältytään”, jatkaa Kivivuori.

Potilaan vaaratapahtumailmoituksen tekemisen lisäksi potilaalla on mahdollisuus kehittää HUSin toimintaa antamalla avointa palautetta ja vastaamalla asiakastyytyväisyyskyselyyn. Lisäksi potilas voi tehdä muistutuksen, potilasvakuutusilmoituksen tai kantelun.

Tee ilmoitus tästä.