Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 30.6.2020 08.07

HUSissa kehitetään menetelmää tunnistaa COVID-19-taudin keuhkomuutokset ja riskihenkilöt

Asiasanat:
  • korona
  • lääketieteellinen tutkimus

HUSissa aloitetaan kehittämään menetelmää, jonka avulla tunnistetaan COVID-19-taudin keuhkomuutokset ja vaikeimman tautimuodon riskissä olevat henkilöt AusculThing-ratkaisun avulla. Menetelmää voidaan hyödyntää myös muihin keuhkosairauksiin.

Lievimpiä COVID-19-tautimuotoja voidaan hoitaa kotona, mutta taudin edetessä sairaalahoito ja hengityksen tukitoimet ovat välttämättömiä. Suurella osalla kaikkein vakavimmista oireista kärsivistä on sydän- tai keuhkotoimintaan liittyvä piilevä tai diagnosoitu sairaus ja heidän keuhkojensa toiminta pettää joko äkillisesti tai vähitellen.

Näiden potilasryhmien tunnistamiseen ja sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden tilan arviointiin ja seurantaan ei kuitenkaan ole käytettävissä luotettavia menetelmiä.

Nykyisin keuhkojen toimintaa arvioidaan kuuntelemalla hengitysääniä stetoskoopilla, joka perustuu kuuntelijan subjektiivisiin aistimuksiin, tai kuvantamis- ja keuhkofunktiotutkimuksilla, joiden saatavuus on rajallista. Tavallisen stetoskoopin haasteena on, että osa hengitysäänten muutoksista on niin vähäisiä, ettei ihmiskorva pysty niitä kuulemaan.

HUSissa aloitetaan kesän aikana kehittämään menetelmää, jolla pystytään tunnistamaan AusculThing-ratkaisuilla COVID-19-taudin etenemistä ja sen keuhkoille aiheuttamia muutoksia.

Kehityshankkeessa AusculThing-ratkaisuun kerätään elektronisella Thinklabs One® -stetoskoopilla sekä riskiryhmiin kuuluvien että sairaalahoidossa olevien COVID-19-potilaiden hengitys- ja sydänääniä ja tallennetaan ne sähköisessä muodossa. Äänistä etsitään, suodatetaan ja vahvistetaan taudin eri vaiheiden keuhkomuutoksille tyypillisiä äänitaajuuksia signaalinkäsittelyn keinoin ja seurataan näissä tapahtuvia muutoksia taudin eri vaiheissa. Hengitysääniä verrataan potilaan oireisiin, laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin sekä annettuun lääkehoitoon.

Näiden tietojen perusteella kehitetään algoritmejä, jolla COVID-19 -potilaiden keuhkotilanteen arviointi onnistuu nopeasti niin osastolla kuin muuallakin seurannassa olevilla potilailla.

Menetelmää kehitetään tunnistamaan myös muita kroonisia sairauksia​

Kullakin keuhkosairaudella on oma taajuutensa tai signaalin laadun muutos. Menetelmää kehitetään tunnistamaan myös muita huonossa hoitotasapainossa olevia tai riskiryhmään kuuluvia potilaita, kuten keuhkoahtaumatautia, astmaa ja sydämen vajaatoimintaa sairastavia.

"Hanke on osa HUSin laajempaa digitaalisuushanketta, joka mahdollistaa muun muassa osastoilla tapahtuvan potilasseurannan ja etävastaanotot monille eri potilasryhmille", hanketta vetävä lasten kardiologian erikoislääkäri, LT Ilkka Jaakkola HUSin lasten ja nuorten sairauksista kertoo.​

AusculThing-ratkaisuja on kehitetty Suomessa muun muassa lasten sydänten sivuäänien tunnistamista varten ja aikuispotilailla esiintyvän aorttaläpän ahtauman diagnosointiin ja seurantaan. AusculThingin kokonaisratkaisujen teollisina kumppaneina ovat yhdysvaltalainen elektronisten stetoskooppien valmistaja ThinkLabs, pilvipalveluita tuottava Castor EDC ja tablettitietokoneiden valmistaja Samsung.

Lisätietoja

Lasten kardiologian erikoislääkäri Ilkka Jaakkola

ilkka.jaakkola(at)hus.fi, 050 427 0930

 

Muut HUSissa meneillään olevat ja alkavat tutkimukset:

Anne Pitkäranta, HUSin tutkimusjohtaja ja Helsingin yliopiston professori

anne.pitkaranta(at)hus.fi, 040 643 0511​

 

HUSissa tehtäviä koronavirustutkimuksia päivitetään sivulle.