Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 10.6.2021 14:09

HUSin valtuuston päätökset 10.6: Koronaepidemiasta ylimääräisiä kuluja samalla kun palvelujen kysyntä väheni

Asiasanat:
  • HUS
  • valtuusto

Valtuusto hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen. Hankinnat esillä keskustelussa, vastuuvapaus vuodelta 2019 kuitenkin myönnettiin. Diagnostiikan laitehankintoja varten perustetaan uusi osakeyhtiö.

Vastuuvapaus vuodelta 2019 

Valtuusto myönsi vastuuvapauden HUSin hallitukselle, HUS Logistiikan toimialajohtajalle sekä vuonna 2019 virassa olleelle talousjohtajalle ja silloiselle hankintapäällikölle tilikaudelta 2019. Vastuuvapautta ei oltu alun perin myönnetty hankintoihin liittyneiden epäselvyyksien vuoksi. 

Tarkastuslautakunta totesi esityksessään valtuustolle, että kilpailuttamattomat noin 62 miljoonan euron hankinnat eivät ole muodostuneet ainoastaan vuoden 2019 aikana, vaan muodostuneet jo pidemmältä ajanjaksolta. Esiin ei ole myöskään tullut muita taloudellisia vahinkoja kuin markkinaoikeuden määräämät 160 000 euron seuraamusmaksut. 

Viimeisin hallituskäsittely 22.3.2021 

 

Tilinpäätös, toimintakertomus ja vastuuvapaus 

Valtuusto käsitteli ja hyväksyi kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Koronavirusepidemian vaikutukset vähensivät HUSin palvelujen kysyntää. Kiireettömän hoidon lähetteiden määrä laski 7,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myös erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä väheni vuoteen 2019 verrattuna 12,5 prosenttia. Koska valtion korona-avustukset eivät kattaneet kaikkia kuntayhtymän menoja, jouduttiin jäsenkunnille osoittamaan 77,2 miljoonan euron ylimääräinen maksukanto. Tilinpäätös päätyi sen jälkeen nollatulokseen.  

Valtuusto myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2020. 

Viimeisin hallituskäsittely 24.5.2021 

 

Arviointikertomus 2020 

Valtuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2020 arviointikertomuksen ja sitä koskevan hallituksen lausunnon. Ne ovat myös verkkosivustolla www.arviointikertomushus.fi, josta löytyvät myös arviointien tiivistelmät. 

Viimeisin hallituskäsittely 24.5.2021 

 
Investointeja sairaalarakennuksiin 

Valtuusto hyväksyi Jorvin sairaalan uuden osastorakennuksen hankesuunnitelman enimmäishintaan 232 miljoonaa euroa. Uudisrakennus otetaan käyttöön vuonna 2026 ja se korvaa nykyiset Jorvin sairaalan aikuisten vuodeosastot, lasten vuodeosastot ja lasten poliklinikan sekä HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamisen tilat. Myös suurelta osin vuokratiloissa Espoon sairaalassa tapahtuva Jorvin sairaalan synnytystoiminta siirtyy uuteen rakennukseen. 

Valtuusto myös muutti Puistosairaalan investoinnin kokonaissummaa 53 miljoonaan euroon hankkeen kustannusarvioin nousun vuoksi. Puistosairaala eli entinen Lastenklinikka otetaan käyttöön syksyllä 2021 ja sinne keskitetään aikuisten plastiikka-, rintarauhas- ja laskimokirurgiaa, suu- ja leukasairauksien erikoissairaanhoitoa sekä muuta toimintaa HUSin eri sairaaloista. 

Viimeisin hallituskäsittely 10.5,2021 (Jorvi), 24.5.2021 (Puistosairaala) 

  

Osakeyhtiö diagnostiikkalaitteiden hankintaan 

Valtuusto päätti perustaa yhteisyrityksen tuottamaan ja rahoittamaan HUS Diagnostiikkakeskuksen laitehankintoja. Samalla valtuusto hyväksyi perustettavan osakeyhtiön kumppaniksi ja enemmistöomistajaksi kilpailutusmenettelyllä valitun Tradeka-Yhtiöt Oy:n. Se tulee omistamaan yhtiöstä 60 % ja HUS 40 %. Uusi yhtiö tarjoaa HUSille diagnostiikkaan, kuten kuvantamis- ja laboratoriolaitteisiin liittyvää rahoituspalvelua. Yhtiön kautta HUS voi myös saada laitteiden käytössä tarvittavaa henkilöstöä, kuten röntgenhoitajia. Yhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2022 alussa, mikäli pääministeri Sanna Marinin hallituksen esittämä sote-uudistus toteutuu. 

Viimeisin hallituskäsittely 24.5.2021 

 
Pöytäkirja ja kaikki päätökset 

HUSin mediapalvelun yhteystiedot: www.hus.fi/ajankohtaista/medialle