Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 27.3.2020 9:50

HUSin tilintarkastajan lausunto ei ota kantaa vastuuvapauteen kaikkien tilivelvollisten osalta

HUSin tilintarkastaja on luovuttanut vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen HUS-kuntayhtymälle 26.3.2020. Tilintarkastuskertomuksessa ei oteta kantaa vastuuvapauden myöntämiseen eräille tilivelvollisille.

HUSin ulkoinen tilintarkastaja KPMG on tarkastanut HUS-kuntayhtymän vuoden 2019 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. Tilintarkastaja voi tilintarkastuskertomuksessa puoltaa vastuuvapauden myöntämistä, esittää sen eväämistä tai jättää ottamatta asiaan kantaa.  

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä, mutta jättää ottamatta kantaa vastuuvapauden myöntämiseen eräille tilivelvollisille. Tilivelvolliset, joiden vastuuvapauteen ei oteta kantaa, ovat kuntayhtymän hallitus, talousjohtaja, HUS Logistiikan toimialajohtaja ja hankintapäällikkö. Toimitusjohtajalle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus esitetään myönnettäväksi. Tilintarkastaja toteaa tilintarkastuskertomuksessa, että kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti lukuun ottamatta hankintojen kilpailutusten kattavuuden valvontaa. 

HUS on kertonut hankintojen kilpailutuksissa ilmenneistä epäkohdista ja niiden korjaamiseksi tehtävistä merkittävistä toimintatapojen muutoksista 26.8.2019​. HUSin päivitetyn arvion mukaan kilpailuttamattomia hankintoja on vuositasolla ollut noin 62 miljoonaa euroa. Vuosittainen hankintavolyymi on noin miljardi euroa.  

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on esittänyt HUSille neljän kilpailuttamattoman hankintakokonaisuuden perusteella yhteensä 160 000 euron seuraamusmaksua.  

HUS on tehnyt loppuvuonna 2019 useita muutoksia hankinta- ja kilpailutusmenettelyihinsä. Hankintamenettelyjen kehittäminen on toimitusjohtajan, ylimmän johdon ja hallituksen erityisseurannassa. 

Tilintarkastaja suosittelee edelleen kiinnittämään huomiota hankintakäytäntöjen kehittämiseen ja seurantaan sekä harkitsemaan hankintojen suuren volyymin vuoksi erillisen tietojärjestelmän hankkimista kilpailutusten seurantaan.