Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 18.6.2024 09.00

HUSin potilastietojärjestelmäselvitys on valmistunut

HUSin selvitys potilastietojärjestelmien tulevaisuuden vaihtoehdoista on valmistunut. Selvitys toteutettiin yhdessä Deloitten kanssa.

Selvityksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten potilastietojärjestelmät voivat vastata tulevaisuuden haasteisiin ja millaisia vaihtoehtoisia kehityspolkuja niiden osalta on.

Tavoitteena oli arvioida, miten jo käytössä olevia järjestelmiä voitaisiin kehittää palvelemaan paremmin HUSin ja sen asiakkaiden tarpeita. Selvitys toteutettiin haastattelemalla HUSin omia asiantuntijoita ja keskeisiä sidosryhmiä.

Neljä vaihtoehtoista tulevaisuuden kehityspolkua

Selvityksessä tunnistettiin neljä kehityspolkua, joista kolme keskittyy nykyisin käytössä olevan Apotti-järjestelmän kehittämiseen erilaisten strategisten tavoitteiden pohjalta. Neljäs esitetyistä vaihtoehdoista on Apotin korvaaminen uudella potilastietojärjestelmäkokonaisuudella.

Deloitten loppuraportissa korostetaan, että Apotti-järjestelmässä on huomattava määrä hyödyntämätöntä kehittämispotentiaalia, mikä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia sekä perustoiminnallisuuksien parantamiselle että tulevaisuuden innovaatioille. Hyötyjen saavuttaminen vaatii kuitenkin panostuksia ja resursointia sekä HUSilta että Oy Apotti AB:lta.

Selvitys luo pohjan päätöksenteolle

HUSin tavoitteena on linjata potilastietojärjestelmien kehityssuuntaa näiden vaihtoehtojen pohjalta vuoden 2024 aikana. Selvityksen tulokset antavat tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi.

Kustannusvaikutusten tarkka arviointi sisältyy jatkoselvitysvaiheisiin, ja edellyttää monivaiheisen prosessin ja eri tekijöiden huolellista huomioimista.

”Helsingin kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen näkemykset ja tavoitteet vaikuttavat mahdollisuuksiimme tehdä ratkaisuja Apotti-järjestelmän osalta. Seuraavassa vaiheessa on tärkeää jatkaa keskustelua entistä tiiviimmin Apotin omistajien välillä tulevaisuuden suunnitelmista”, HUSin tietohallintojohtaja Harri Karjalainen kertoo.

Myös valtakunnalliset päätökset vaikuttavat osaltaan potilastietojärjestelmille asetettuihin tavoitteisiin. Valtio voi ohjata hankintoja ja alueellista potilastietojärjestelmäkehittämistä.

Selvitys on vasta muutoksen ensiaskel

Mikään valittavista vaihtoehtoisista poluista ei ole nopea ratkaisu, vaan muutokset ja niiden toimeenpano kestävät useita vuosia.  

”Lyhyellä aikavälillä keskitymme toiminnallisten haasteiden ratkaisemiseen ja nykyratkaisun jatkokehittämiseen”, Karjalainen kertoo.

”Mikäli Apotin vaihtamiseen toiseen järjestelmään päädyttäisiin, se olisi mahdollista arviolta aikaisintaan noin viiden vuoden kuluttua, ja vaatisi huolellista valmistelua etukäteen. Muutaman vuoden aikajänteellä en näe potilastietojärjestelmän vaihtamista realistisena vaihtoehtona”, Karjalainen jatkaa.

HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.