Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 16.12.2020 10:44

HUSin kolme yksikköä hakee Magneettisairaala-statusta

Kolme HUSin tulosyksikköä on aloittanut Magneettisairaala-statuksen hakuprosessin. Sen saaminen edellyttää todistetusti erinomaista hoitotyön laatua ja tuloksia.

röntgenhoitaja hymyilee potilaalle

Syöpäkeskus, Sydän- ja keuhkokeskus ja Lasten ja nuorten sairaudet jättivät ensimmäisen vaiheen Magneettisairaala-hakemuksensa marraskuussa. Magneettisairaala-statuksen myöntää American Nurses Credentialing Center (ANCC) ja hakuprosessi etenee useassa vaiheessa. Magneettisairaalamalli painottaa erityisesti hoidon laatua, potilasturvallisuutta ja hoitohenkilöstön työtyytyväisyyttä.

"HUS on maailman huippua monien potilasryhmien hoidossa ja siksi myös hoitotyön pitää olla todennetusti huipputasoa. Magneettisairaala on ainoa tutkittuun tietoon perustuva laatujärjestelmä, joka kuvaa hoitotyön laatua. Magneettisairaala tarjoaa meille mallin, jonka avulla kehitämme hoitotyötä entistä turvallisemmaksi ja laadukkaammaksi. Hoitajilla on laaja-alaista osaamista ja asiantuntijuutta, jota kannustamme ja tuemme käyttämään", sanoo hallintoylihoitaja Kaarina Torppa.

Hakuprosessin aloittaminen on vaatinut vuosien kehittämistyötä ja toimintatapojen yhtenäistämistä. Magneettisairaalassa arviointikriteerejä on kaikkiaan 50 ja arviointi painottuu tuloksiin.

"Magneettisairaalahaussa tulosten vertailu muiden vastaavien sairaaloiden tuloksiin tehdään yhdysvaltalaisen tietokannan avulla ja erinomaisuus suhteessa muihin sairaaloihin on pystyttävä osoittamaan", kertoo magneettisairaalaohjelman johtaja Marita Ritmala-Castrén

Hoitotyön laatua ja potilasturvallisuutta mitataan monin eri tavoin

Hoitotyötä kehitetään ja arvioidaan systemaattisesti koko HUSissa – ei vain Magneettisairaala-statusta hakevissa yksiköissä. Systemaattista seurantatietoa tarvitaan laadun ja turvallisuuden varmistamiseen. Mitattavia asioita ovat esimerkiksi painehaavojen, kaatumisten tai infektioiden määrä.

HUSissa painehaavojen syntymistä ehkäistään yhtenäisen toimintamallin avulla. Potilaan painehaavariski arvioidaan hänen tullessaan sairaalaan ja tarvittavat ehkäisykeinot otetaan käyttöön. Painehaavojen yleisyyttä seurataan säännöllisesti. Sydän- ja keuhkokeskuksessa on kehitetty painehaavojen ehkäisyä aktiivisesti, siitäkin huolimatta, että painehaavojen ilmaantuvuus on ollut hyvin alhainen, 2 painehaavaa 1000 potilasta kohden.

"Kokoamamme selvityksen mukaan, painehaavat aiheuttavat potilaalle hoidon pitkittymistä ja kipua ja niiden hoitaminen maksaa keskimäärin 5000–6500 €. Hoitojaksolla tunnistetaan riskipotilaat ja toteutetaan potilaskohtaiset painehaavan ehkäisytoimenpiteet sekä hoidetaan olemassa olevat painehaavat. Tavoitteena on, että painehaavoja ei synny lainkaan hoidon aikana", Torppa kertoo.

Potilaat tyytyväisiä hoitotyön laatuun

Magneettisairaalahaussa painotetaan hoitotyön laatua. HUSissa kerätään hoitotyön potilaspalautetta verkkosivujen ja osassa yksiköistä myös neljästi vuodessa toteutettavan tehokeräyskampanjan avulla. Hoitotyön potilaspalaute on tärkeä työkalu päivittäisen hoitotyön kehittämisessä ja erinomainen mittari hoitotyössä tehtävien muutosten arvioinnissa.

Kyselyn mukaan kuluvana vuonna 98 % potilaista on ollut tyytyväisiä hoitajilta saamaansa kohteluun. 97 %:n mielestä hoitajat huolehtivat hyvin potilaiden liikkumisen turvallisuudesta ja intimiteettisuojasta, ja 96 % on ollut tyytyväisiä nopeaan avun saantiin sekä hoitajien aitoon läsnäoloon ja kuuntelemiseen. 96 % vastaajista on ollut sitä mieltä, että hoitajat selittivät ymmärrettävästi potilaan hoitoon liittyviä asioita.

"Kuluva vuosi on ollut haastava, eikä vähiten koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Olemme kuitenkin pystyneet tarjoamaan potilaille parasta mahdollista hoitoa osaavan ja ammattitaitoisen hoitohenkilöstön ansiosta", toteaa Torppa.


Magneettisairaala-statuksen myöntää American Nurses Credentialing Center (ANCC). Haun ensimmäisessä vaiheessa ANCC arvioi sitä, kuinka organisaatio täyttää vaaditut kriteerit, ja antaa luvan edetä seuraavaan vaiheeseen. Varsinainen haku tapahtuu yleensä 1–2 vuoden kuluttua hakuprosessin aloittamisesta, jolloin kaikkien kriteerien on toteuduttava. HUSissa ensimmäiset yksiköt voisivat siis saada statuksen vuonna 2022.

Suurin osa magneettisairaaloista sijaitsee Yhdysvalloissa, joskin vain 8 prosentilla kaikista yhdysvaltalaisista sairaaloista on magneettisairaalastatus. Euroopassa magneettisairaaloita on ennestään vain kaksi yliopistollista sairaalaa, Antwerpenissä ja Nottinghamissa.