Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 23.11.2022 09.45

HUSin henkilöstö on ylpeä työstään

Asiasanat:
  • henkilöstö
  • HUS

Henkilöstökyselyn mukaan HUSin henkilöstö on ylpeä työstään. Oman osaamisen koetaan olevan korkealla tasolla, mutta työ koetaan edelleen kuormittavaksi. Kyselyssä käy myös ilmi, että henkilöstölle on tärkeää tulla kuulluksi ja vaikuttaa omaan työhönsä.

Potilas ja hoitaja vuorovaikutuksessa

Lokakuussa 2022 tehdyllä henkilöstökyselyllä kartoitettiin huslaisten mielipiteitä organisaation toiminnasta, johtamisesta, vuorovaikutuksesta ja työhyvinvoinnista. Kyselyyn vastasi noin 13 400 henkilöä eli 51 % kaikista huslaisista.

Kysely antaa tärkeää kokonaiskuvaa henkilöstön tuntemuksista ja kokemuksesta, kun HUS osaltaan valmistautuu vuoden vaihteeseen ja hyvinvointialueiden aloittamiseen. Kyselyn tulokset ovat tärkeitä toiminnan ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä niin työyksiköissä kuin koko HUSin tasollakin.

“Kyselyn tulokset ja kehitysideat ovat todella arvokkaita. Niitä on tärkeä käyttää toiminnan kehittämiseen kaikilla tasoilla HUSissa. Kaikkien osallistumista ja osallistamista tarvitaan, kun olemme menossa kohti uutta organisaatiorakennetta ja toimintaympäristöä”, henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri kertoo.
 

Omaan työhön halutaan vaikuttaa enemmän

Henkilöstökyselyn tuloksista näkyy, että HUSin henkilöstö on ylpeä omasta työstään. Oma osaaminen koetaan kyselyn perusteella todella hyväksi. Yli 90 % koki oman osaamisensa riittäväksi oman työn vaatimuksiin nähden. Omaa työpaikkaansa tuttavilleen puolestaan suosittelisi 69 % vastaajista.

Kyselyyn vastanneet kokivat tulevansa kuulluksi, mutta parannettavaa on edelleen siinä, miten työntekijät voivat vaikuttaa omaan työhönsä.

Viidesosa huslaisista kokee olevansa ylirasittunut usein tai hyvin usein. Ylikuormitus on pysynyt samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

”Nuorten työntekijöiden hyvinvointiin työssä on tärkeää kiinnittää huomiota, koska he kokevat työmäärän liian suureksi muita ikäryhmiä useammin.” Sonkeri sanoo.

Tuloksissa on eroa yksiköittäin.

”On tärkeää, että tuloksia käsitellään yksiköissä. Toimintaa parannetaan yhdessä ja tarvittaessa yksiköille annetaan tukea. Hyvät ja toimivat rakenteet sekä käytänteet on hyvä ottaa kaikkialla käyttöön”, hallintoylihoitaja Marja Renholm kertoo.
 

Tyytyväisyys johtamiseen parantunut

Henkilöstökyselyn lisäksi HUSissa arvioidaan johtamista laajemmin Johtamissyke-kyselyllä, joka tehdään useamman kerran vuodessa.

Alkusyksyllä toteutetussa kyselyssä 76 % vastaajista oli tyytyväisiä esihenkilönsä johtamiseen. Viime vuoden lopun tilanteeseen verrattuna tulos parani 3 %.

Johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi. Työyksiköissä vallitsee kyselyn mukaan luottavainen ilmapiiri ja työskentelyn koetaan sujuvan hyvin.

Esihenkilöistä puolestaan 80 % koki, että hänellä on hyvät edellytykset onnistua esihenkilötyössä.

HUSissa on kuluneen vuoden aikana tehty systemaattista työtä laadukkaan johtamisen rakenteellisten esteiden tunnistamiseksi ja kehitetty työkaluja erityisesti lähijohtamisen tueksi.

“Lopputuloksena on syntynyt muun muassa esihenkilön työtehtävien malli, jota voimme hyödyntää esimerkiksi työn ja eri toimijoiden välisen työnjaon selkeyttämisessä sekä kuormitustekijöiden tunnistamisessa”, Renholm sanoo.

Feedback

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Kerro halutessasi, kuinka voimme parantaa tätä sivua.

Kerro halutessasi, miten olemme onnistuneet tai kuinka voimme parantaa tätä sivua.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita palautteesi allaolevaan kenttään.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.