Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 29.11.2021 15.45

HUSin hallituksen päätökset 29.11.2021: Vuoden 2022 talousarvion esityksessä neljän prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna

Asiasanat:
  • hallitus

Matti Bergendahlin valinta HUSin toimitusjohtajaksi vahvistettiin. HUS Asvialle Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen palkkapalvelut.

Strategiset tavoitteet ohjaavat vuoden 2022 taloussuunnittelua

Hallitus käsitteli vuoden 2022 talousarviota ja siihen liittyviä strategisia tavoitteita sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2022-24. Hallitus esittää valtuustolle vuoden 2022 strategisiksi tavoitteiksi:

1) meillä on riittävästi osaavaa henkilökuntaa,

2) parannamme kokonaistuottavuutta yhdessä sote-kumppaniemme kanssa hyödyntämällä yhtenäisiä prosesseja ja hoitoketjuja,

3) mittaamme hoitotuloksia ja kehitämme toimintaamme niiden ja saadun palautteen pohjalta kattavasti,

4) tuotamme sujuvat digitaaliset palvelut ja toimivat työkalut sekä asiakkaille että henkilöstölle.

Keskeisin vuoden 2022 aikana toimintaan ja talouteen vaikuttava toimintaympäristön muutos on 1.1.2023 voimaan tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus. Keväällä 2020 alkanut koronaviruspandemia on rasittanut erityisen suuresti HUS-alueen tuotantoa. Vuoteen 2022 tullaan siirtymään hoidon saatavuuden kannalta historiallisen vaikeassa tilanteessa. Näiden tekijöiden lisäksi on hoitohenkilöstön työmarkkinatilanteessa tapahtunut työnantajan näkökulmasta katsoen merkittävä heikennys.

Vuoden 2022 talousarvioesityksessä jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuus on 1 988 587 000 euroa, missä on kasvua vuoden 2021 talousarvioon (sisältäen koronapandemian aiheuttaman hoitovelan) verrattuna 4,0 %. Investointimenot ovat 287,7 miljoonaa euroa, josta rakentamisen osuus on lähivuosina 71 % ja niiden painopisteet liittyvät Siltasairaalan valmistumiseen, Tammisairaalan rakentamiseen sekä Meilahden, Jorvin, Peijaksen ja Hyvinkään sairaaloiden uudistamisohjelmien jatkamiseen.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jari Finnilä

Uusi toimitusjohtaja aloittaa helmikuussa

Hallitus vahvisti toimitusjohtajan virkavaalin ja palvelussuhteen ehdot. Toimitusjohtaja Matti Bergendahl aloittaa virassa 1.2.2022.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava

Vantaan kaupungin palkanlaskentapalveluja siirtyy HUSille

Hallitus hyväksyi palkanlaskennan toimintojen siirtymisen Vantaan kaupungilta liikkeenluovutuksella HUSille 1.2.2022 alkaen. Toimintoihin kuuluvat Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen henkilökunnan palkanlaskenta, sosiaalihuollon palkkiot ja niihin liittyvät tukitoiminnot. Jatkossa nämä palvelut tuottaa HUS Asvia, vuoden 2022 loppuun saakka Vantaan kaupungille, jonka jälkeen sopimus siirtyy 1.1.2023 alkaen Vantaan-Keravan hyvinvointialueelle. Liikkeen luovutuksen yhteydessä HUSin palvelukseen siirtyy 13 henkilöä vanhoina työntekijöinä.

Lisätietoja:

Palvelupäällikkö Terhi Karppinen

 

Pöytäkirja ja päätökset

HUSin mediapalvelun yhteystiedot

 

Korjattu 30.11. klo 14.12. luku: jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuus 1 988 587 000