Siirry pääsisältöön

Julkaistu 24.5.2021 16:33

HUSin hallituksen päätökset 24.5.2021: Talousarvion 2022 valmistelun periaatteet hyväksyttiin

Asiasanat:
  • hallitus
  • Apotti

Henkilökunnan tueksi liikunta- ja kulttuurisetelit. HUS tekee valituksen Apotti Oy:lle ongelmista kuvantamisen käyttöönotossa.

HUSin hallitus hyväksyi talousarvion 2022 valmistelun periaatteet ja tavoitteet

HUSin hallitus vahvisti toiminnan suunnittelun perustaksi vuoden 2022 strategiset tavoitteet: henkilöstön riittävyys, hoitotulosten mittaaminen, tuottavuuden parantaminen ja digitaalisten palvelujen kehittäminen.

Hallitus korottaa tutkimustoimintaan suunnattua rahoitusta vuoden 2022 talousarvion valmistelussa 17 miljoonaan euroon vuodessa suunnitellusta 16 miljoonasta. HUS on joutunut viime vuosina kasvattamaan omaa tutkimusrahoitustaan, koska valtion suunnasta tuleva rahoitus on jatkuvasti vähentynyt.

Vuoden 2022 taloustavoitteena on 5 - 15 miljoonan euron ylijäämäinen tulos, jonka määrä riippuu tulevan sote-ratkaisun aikataulusta.

Suun terveydenhuollon välinehuoltotoiminta Vantaalta HUSille

Hallitus esittää valtuustolle vuoden 2021 talousarvion muuttamista, koska Vantaan kaupungin suun terveydenhuollon välinehuoltotoiminta siirtyi 1.4.2021 liikkeenluovutuksena HUSille. Liikkeenluovutuksella ei ole vaikutusta kuntayhtymän tilikauden tulokseen. Muutoksen yhteydessä välinehuollon 19 henkilöä siirtyivät osaksi Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon toimintaa.

Liikunta- ja kulttuurisetelit tukemaan henkilökunnan hyvinvointia

HUSin hallitus päätti, että kuntayhtymän työntekijät saavat vuoden 2021 aikana 200 euron arvosta liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Uudistuksella halutaan tukea omaehtoista kulttuurin ja liikunnan harrastamista sekä henkilökunnan hyvinvointia ja sitoutumista. Edusta on tarkoitus tehdä jatkuva ja se aiotaan kaksinkertaistaa 400 euroon vuonna 2022. Samalla luovutaan epäoikeudenmukaiseksi koetusta tulospalkkiojärjestelmästä.

HUS tukee entiseen tapaan työntekijöiden työmatkustamista julkiseen liikenteeseen kohdistetulla 120 euron vuosittaisella työntekijäkohtaisella edulla.

Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta

HUSin hallitus antoi valtuustolle lausunnon tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksesta. Tarkastuslautakunta oli kiinnittänyt arviointikertomuksessaan erityistä huomiota hankintoihin ja hankintatoimen kehittämiseen sekä henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen.
Hallituksen lausunto vuoden 2020 arviointikertomuksesta.

 

HUS reklamoi Apotti Oy:lle palvelutason alittamisesta

Hallitus päätti, että 24.4.2021 HUSin Kuvantamisessa tapahtuneen toiminnanohjausjärjestelmä Apotin käyttöönotossa tapahtuneesta palvelutason alituksesta tehdään reklamaatio Apotti Oy:lle. Hallitus edellyttää, että Apotti Oy kompensoi sopimusrikkomuksen HUSille. Hallitus kehotti diagnostiikkajohtajaa valmistelemaan ehdotuksen, jolla turvataan kaikki HUSin järjestämät kuvantamisen ja laboratoriotoimintojen ajanvarauspalvelut.

 

Diagnostiikan yhteistyösopimus EPSHP:n kanssa

Hallitus päätti käynnistää yhteistyön HUS Diagnostiikkakeskuksen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP) kanssa kuvantamisen, laboratoriopalveluiden ja patologian aloilla palveluiden ja tekniikoiden kehittämiseksi.

Yhteistoimintasopimuksen tarkoituksena on hyödyntää sopijapuolten asiantuntemusta ja resursseja tehokkaalla tavalla, varmistaa diagnostiikkaan vaadittavan erityisosaamisen säilyminen ja kehittyminen sekä edistää uusien tutkimusmenetelmien käyttöönottoa potilashoitoa edistävästi.

Pöytäkirja ja kaikki päätökset