Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 20.12.2021 12.28

HUSin hallituksen päätökset 20.12.2021: Investointien pääkohteena rakentaminen sekä tutkimus- ja hoitolaitteet

Asiasanat:
  • hallitus

Jo aiemmin sovitut tehtävälisät maksetaan. Asiakasmaksujen huojentamista selvitetään. Hyks-instituutin tutkimushoitajat HUSiin.

Hallitus päätti olla käyttämättä otto-oikeutta kolmen toimialan hoitohenkilöstön tehtävälisien maksamisessa. Jo maksettuja tehtävälisiä ei peritä takaisin ja jo päätetyt tehtävälisät maksetaan. Hallitus käytti kokonaisvaltaista harkintaa ottaen huomioon tämänhetkisen henkilöstötilanteen. 

Samalla hallitus edellytti kiireellisiä toimenpiteitä henkilöstöhallinnon ja johtamisen parantamiseksi. HUSin valtuuston joulukuussa hyväksymän palkkakehitysohjelman yhteydessä arvioidaan kriteerit, joilla tehtävä- ja suoritelisiä voidaan maksaa HUSin henkilöstölle tasapuolisesti.  

Päätös tehtävälisistä vietiin hallituskäsittelyyn, koska henkilöstövaje ja siitä johtuvat lisävastuut koskettavat myös monia yksiköitä HUSissa ja laajalti sotealan toimijoita.  

Lisätietoja: 

Vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi, yhteydenotot toimitusjohtajan assistentti Kaarina Heikinheimo 

Hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava

Vuoden 2022 investoinnit 303 miljoonaa euroa 

Hallitus hyväksyi vuosien 2022-2025 investointiohjelman. Julkisen talouden kasvavien haasteiden vuoksi investointiesitykset on arvioitu hyvin tarkasti ja uusien hankkeiden määrää on rajattu. Vuosien 2022-2024 investointisuunnitelman yhteismäärä on 1 076 miljoonaa, josta vuoden 2022 osuus on 303 miljoonaa euroa. 

Investointien painopiste on rakennushankkeissa, joista merkittävimpiä ovat Siltasairaalan valmistuminen, Tammisairaalan rakentaminen sekä Meilahden, Jorvin, Peijaksen ja Hyvinkään sairaaloiden uudistamisohjelmien jatkuminen. Uusi mittava hanke on apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen suunnittelu Meilahden sairaala-alueelle. 

Tutkimus- ja hoitolaitehankkeisiin sijoitetaan vuonna 2022 kaikkiaan 61,5 miljoonaa euroa, joista noin neljäsosa rahoitetaan vaihtoehtoisilla rahoitustavoilla, kuten leasing-järjestelyillä tai laitehankintayhtiön kautta. Tietoteknisiin hankkeisiin on vuoden 2022 talousarviossa varattu yhteensä 35 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja: 
Vs. investointijohtaja Tomi Kauppinen 

Jatkoselvitys asiakasmaksujen huojentamisesta 

Hallitus on käsitellyt uutta asiakasmaksulakia ja asiakasmaksujen huojentamista syksyn kokouksissa. Asia on ollut uudelleen virkamiesvalmistelussa ja sen perustella hallitus päätti jatkaa toistaiseksi nykyistä huojennuskäytäntöä. Lisäksi selvitetään, voidaanko potilasmaksuista vapauttaa kokonaan uusia potilasryhmiä ja voidaanko maksukertymiä huojentaa hallinnollisesti yksinkertaisella menettelyllä. Selvitykset tuodaan hallituksen käsittelyyn 21.3.2022. 

Lisätietoja: 

Talousjohtaja Jari Finnilä

Tutkimushoitajat siirtyvät Hyks-instituutista liikkeenluovutuksella 

Hallitus hyväksyi Hyks-instituutti Oy:n ja HUSin välillä tehdyn konsernin sisäisen liikkeenluovutussopimuksen, jolla noin 50 Hyks-instituutin tutkimushoitajaa siirtyy HUSin vakinaisiksi työntekijöiksi. Siirtoa on selvitetty syksyn aikana ja se liittyy Hyks-instituutin toiminnan sulauttamiseen HUSiin. 

Kokonaan HUSin omistuksessa oleva HYKS-instituutti Oy hallinnoi HUSissa ulkopuolisella rahoituksella, esimerkiksi lääketeollisuudesta, tehtäviä tutkimuksia. Instituutti tarjoaa palvelua kliinisten tutkimusten hallinnointiin, kuten sopimusten tekoon, budjetointiin, talous- ja henkilöstöhallintoon sekä tutkimusten seurantaan ja raportointiin. 

Lisätietoja: 
Tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta

 

Pöytäkirja ja päätökset 

HUSin mediapalvelun yhteystiedot