Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 16.8.2021 16.27

HUSin hallituksen päätökset 16.8.2021: HUS valmistautuu sote-uudistuksen vaatimiin muutoksiin

Asiasanat:
  • hallitus
  • HUS

Toiminnan kulut olivat tammi-kesäkuussa alle budjetin. Hyvinkään sairaanhoitoalue ryhtyy huolehtimaan Keusoten apuvälinepalveluista.

Hallitus käsitteli 14.6.2021 HUSin sisäistä organisoitumista sote-uudistuksen jälkeen ja päätti silloin hyväksyä organisaatiorakenteen kehittämistä koskevan valmistelun käynnistämisen. Nyt hallitus päätti asettaa HUSin organisaation kehittämiselle ja uudelle organisaatiorakenteelle järjestämislaista johdetut tavoitteet, jotka toteuttavat alueellisuutta ja potilaiden tarpeita, mutta lisäävät myös skaalaetuja ja toiminnan tehokkuutta. Tavoitteet ovat:

  • yhdenvertaisuuden toteutuminen
  • lähipalveluiden turvaaminen
  • hyvän vuorovaikutuksen tukeminen HUS-yhtymän ja hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sekä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan välillä
  • yhteen sovitettujen palvelukokonaisuuksien toteutuminen
  • kustannusvaikuttava ja tehokas palvelutuotanto.

Lisätietoja:
Vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi
yhteydenotot toimitusjohtajan assistentti Kaarina Heikinheimo

HUS valmistautuu sote-uudistuksen toimeenpanoon

Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 Suomen hallituksen esityksen hyvinvointialueiden perustamiseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Sote-uudistus muuttaa HUSin toiminnan perusteita.Uuden lainsäädännön myötä HUS perustetaan uudelleen. Lainsäädännön edellyttämät palveluiden järjestämisvastuun muutokset ja niiden uudet yhteistyörakenteet vaativat sekä HUSin perussopmuksen että HUSin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden välisen järjestämissopimuksen valmistelua. Sote-uudistuksen toimeenpano on siten HUSille organisaationa merkittävä ponnistus erityisesti johtamisen tasolla. Tämän vuoksi HUSin hallitus päätti jatkaa sote-hankejohtajan virkaa vuoden 2022 loppuun ja siirtää sen toimitusjohtajan alaisuuteen. Lisäksi päätettiin vahvistaa hankeorganisaatiota muun muassa kolmella määräaikaisella projektipäällikön tehtävällä.

Sote-uudistus merkitsee myös huomattavia tietojärjestelmämuutoksia ja uusien lakisääteisten toimintojen edellyttämiä uusia it-ratkaisuja. Uudenmaan hyvinvointialueille tarjottavien SOTE-ICT palveluiden lisäksi vaativat HUSin omiin tietojärjestelmiin tehtävät muutokset ja täydennykset 50 miljoonaan euroa lisärahoitusta vuosille 2021-25.

Lisätietoja:
Hankejohtaja Teppo Heikkilä
Hallintojohtaja Lauri Tanner
IT-kehitysjohtaja Mikko Rotonen

Tammi-kesäkuun talousluvut: kulut budjetoitua pienemmät

HUSin toiminnan kulut alittivat tammi-kesäkuussa talousarvion 1,6 %:lla eli 22,8 miljoonalla eurolla.

Ennalta suunniteltua kiireetöntä hoitoa koskevien lähetteiden määrä kasvoi 10,5 % edellisvuodesta. Hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa parantui vuoden 2020 kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna vuodeosastolle jonottaneiden osalta, mutta heikentyi hieman poliklinikalle jonottaneiden osalta.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Jari Finnilä
Vt. Johtajaylilääkäri Jari Petäjä

Keusoten apuvälinetoiminta siirtyy HUSin hoidettavaksi

Hallitus hyväksyi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinetoiminnan siirtämisen HUSin hoidettavaksi liikkeen luovutuksella. Kaikki Keusoten erityisosaamista vaativien apuvälinepalvelujen ja apuvälineiden hankintaa, huoltoa, korjausta, kuljetusta ja logistiikkapalveluja koskevat tehtävät keskitetään Hyvinkään sairaalan apuvälineyksikköön.

Lisätietoja:
Sairaanhoitoalueen johtaja Raija Kontio
Hallintopäällikkö Petri Moisio

HUSin mediapalvelun yhteystiedot

Pöytäkirja ja kaikki päätökset