Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 13.9.2021 15.45

HUSin hallituksen päätökset 13.9.2021: Alkuvuoden talous tasapainossa

Asiasanat:
  • hallitus
  • HUS

HUS investoi sairaalarakennuksiin ja panostaa henkilöstön hyvinvointiin. Sote-uudistusta ennakoidaan organisaatiomuutoksella.

Toimintakulut alle talousarvion, hoitojonojen purkamisessa haasteita

Hallitus käsitteli HUSin tammi-heinäkuun toiminnan ja talouden tilanteen. Lähetteiden määrä kasvoi edellisvuodesta, mutta päivystyskäynnit puolestaan vähenivät. Vuodeosastohoitoa odottavien potilaiden määrä väheni hiukan, kun taas kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä kasvoi merkittävästi. Koronaepidemian aikana kasvaneiden etävastaanottojen sähköisiä palveluja käyttäneiden määrä väheni alkuvuoden 2021 aikana, kun käynnit perinteisillä vastaanotoilla alkoivat lisääntyä.

Tammi-heinäkuun 2021 aikana jäsenkuntien maksuosuus alitti talousarvion 4,1 % (45,3 milj.) ja toimintakulut 1,5 % (25,1 milj.).

Lisätietoja:
Vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi (yhteydenotot toimitusjohtajan assistentti Kaarina Heikinheimo)
Talousjohtaja Jari Finnilä

Investointeihin hankekohtaisia tarkennuksia

Hallitus hyväksyi tarkistetun vuosien 2021–2024 investointiohjelman. Kuluvan vuoden investointien enimmäismäärä on 291 miljoonaa euroa. Hankekohtainen tarkennusesitys koskee vain vuotta 2021, mutta muutoksia on tehty myös tuleville vuosille. Niistä keskeisimmät koskevat Siltasairaalan ja Jorvin sairaalan rakennushankkeita ja ICT-hankkeita. Vuosien 2022–24 investoinnit ovat pääosin jo aiemmin hyväksyttyjä tai aloitettuja.

Lisätietoja:
Kehittämisjohtaja Tomi Kauppinen

Panostuksia henkilöstön hyvinvointiin

Hallitus sai katsauksen toimenpiteistä, joilla parannetaan muun muassa työterveyshuoltoa, työhyvinvointia sekä johtamista ja lähiesihenkilötyötä. Konkreettisena toimena jo tänä vuonna henkilöstölle jaetaan 200 euron arvoinen liikunta- ja kulttuurietu. Mikäli valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvioesityksen, tulee edusta pysyvä ja se nousee 400 euroon vuodessa. Talousarvioesitykseen on myös sisällytetty 20 miljoonan euron määräraha henkilöstön kertapalkitsemiseen ja palkkakehitysohjelman toteuttamiseen.

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri

HUSin organisaatiota kehitetään sote-sopivaksi

Hallitus ohjeisti, että vuoden 2022 talousarvioon valmistellaan viiden toimialan lisääminen Maakunnallisten kliinisten palveluiden tulosalueelle 1.1.2022 alkaen. Toimialat ovat Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, Naistentaudit ja synnytykset, Neurokeskus, Syöpäkeskus sekä Pää- ja kaulakeskus. Muutos liittyy sote-uudistukseen, jossa tavoitteena on säilyttää erikoissairaanhoidon korkea laatu ja kustannusvaikuttavuus sekä taata palvelujen yhdenvertaisuus koko HUSin alueella.

Valmistelua jatketaan teemoittain työryhmissä tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa. Jatkovalmistelun tärkeimpiä kysymyksiä ovat ratkaisut, joilla turvataan lähipalvelut ja sovitetaan palvelukokonaisuudet toisiinsa.

Lisätietoja:
Sairaanhoitoalueen johtaja Matti Holi

Pöytäkirja ja kaikki päätökset

HUSin mediapalvelun yhteystiedot