Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 9.5.2022 15.48

HUSin hallituksen kokouksen päätökset 9.5.2022: HUSin organisaatiouudistuksen periaatteet hyväksyttiin. Investointiohjelmaan tarkistuksia.

Asiasanat:
  • hallitus
  • HUS

HUSissa kehitetään johtamisen tasalaatuisuutta

HUSin hallitukselle esiteltiin 9.5. pidetyssä kokouksessa yksi vuoden 2022 keskeisistä strategisista projekteista eli "Johtamisen ja esihenkilötyön edellytysten varmistaminen”, jonka tavoitteena on mahdollistaa hyvä arjen johtaminen ja esihenkilötyö kaikille huslaisille. Projektissa selkeytetään esihenkilön työnkuvaa ja pyritään lisäämään henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia.

Projektin taustalla on nykyisessä toiminnassa tunnistettuja rakenteellisia tekijöitä kuten laajat tehtävänkuvat ja suuret alaismäärät sekä yleinen työvoiman saatavuuden heikentyminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä erityisesti hoitohenkilökunnan lähtövaihtuvuus on lisääntynyt ja hakijamäärät avoimiin tehtäviin ovat laskeneet. Erityisesti lähijohtamisella on selkeä yhteys työntekijöiden hyvinvointiin sekä työhön sitoutumiseen.

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri, outi.sonkeri(at)hus.fi

Hallitus hyväksyi HUSin organisaatiouudistuksen periaatteet

HUS uudistaa omaa organisaatiotaan laajalti, kun se valmistautuu valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen. Tavoitteena on rakentaa kaikilta osin yksi HUS, joka tekee vahvaa yhteistyötä uusien jäsen- ja omistajahyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa, ja Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueella. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa koko HUSin organisaatiota ja yhtenäistää terminologiaa: kaikki erikoissairaanhoidon ja perustason palvelut sekä diagnostiikkapalvelut ovat ydinpalveluita ja tukipalveluita kutsutaan konsernipalveluiksi.

Keskeistä Uudenmaan erillisratkaisun onnistumisen kannalta on rakentaa selkeät prosessit HUS yhtymän ja sen jäsenten välille. Siksi uuteen malliin on hahmoteltu asiakkuudenhallintaa ja -johtamista koskeva kokonaisuus. Tavoitteena on, että HUS aloittaa uudessa toimintamallissa 1.1.2023.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Bergendahl (yhteydenotot toimitusjohtajan assistentti kaarina.heikinheimo(at)hus.fi)

Hallitus esittää valtuustolle tarkennusta Siltasairaalan rakennusinvestointiin

Hallitus hyväksyi tarkennukset investointiohjelmaan vuosille 2022 - 2025 ja esittää samalla, että valtuusto hyväksyy Siltasairaalan rakennushankkeen investoinnin toteutettavaksi enimmäishintaan 305,5 miljoonaa euroa.

Investointiohjelman tarkistamisen tarve liittyy lähinnä Jorvin sairaala-alueen rakennusoikeuden kasvattamiseen ja kasvaneeseen maankäyttömaksuun. Myös Siltasairaalan rakennushankkeen kustannusarvio on kohonnut, sillä rakennuskustannukset ovat nousseet yleisesti. Siltasairaalan kustannusarvion tarkistaminen edellyttää valtuuston tekemän hankekohtaisen enimmäiskustannuspäätöksen muuttamista. Muutoksella ei ole vaikutusta vuoden 2022 investointien kokonaismäärään.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

Hallituksen pöytäkirja julkaistaan sivulla 9.5.2022

HUSin mediapalvelun yhteystiedot: https://www.hus.fi/ajankohtaista/medialle

Feedback

Löysitkö etsimäsi?