Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 12.10.2021 13.57

HUSin energiansäästötoimenpiteet tuomassa noin kahden miljoonan euron kustannussäästön

Asiasanat:
  • vastuullisuus
  • ympäristövastuu
  • Lohjan sairaala

Energiatehokkuuteen panostaminen on HUSissa vaikuttava ympäristöteko, jolla säästetään myös kustannuksia. Osana energiansäästöviikkoa HUS haastaa muut sairaanhoitopiirit energiansäästöön ja ilmastotekoihin.

Lohjan sairaalan katolle asennettiin vuonna 2021 toinen aurinkosähkövoimala.

Lohjan sairaalan katolle asennettiin toinen aurinkosähkövoimala.

Energiansäästö ja uusiutuva energia ovat merkittävässä roolissa HUSin matkalla kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Pitkäjänteinen ja tarmokas energiatehokkuustyö tuottaa tulosta ja energiankulutusta vähentämällä saadaan myös kustannuksia laskemaan. 

”Vuosina 2017–2020 toteutimme HUSissa useita energiansäästötoimenpiteitä. Niiden tuoma kustannussäästövaikutus tämän vuoden päättyessä on noin kaksi miljoonaa euroa”, HUS Ympäristökeskuksen erikoissuunnittelija Jani Valkama laskee. 

Toimenpiteitä on kirittänyt mukanaolo vapaaehtoisessa kansallisessa kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa. Vuosille 2017–2025 asetettu energiatehokkuustavoite HUSissa on kerryttää energiansäästötoimenpiteitä yhteensä 19 500 MWh/vuosi. 

”Tällä tarkoitetaan energiatehokkuustoimenpiteiden aikaansaamia säästöjä verrattuna siihen, että jatkettaisiin ilman toimenpiteitä. Esimerkiksi vuonna 2017 tehtyjen toimenpiteiden säästövaikutus jatkuu vielä monta vuotta eteenpäin tuoden säästöä joka vuosi”, Valkama sanoo.

”Etenemme joka vuosi yhä lähemmäs tavoitetta. Viime vuonna tavoitteesta saavutettiin noin 48 prosenttia ja tänä vuonna olemme ylittämässä jo 60 prosenttia.”

Monipuolista energiansäästöä

Sairaaloiden erityispiirteenä on suuri energiankulutus laitteiden suuren määrän ja ympärivuorokautisen toiminnan vuoksi. Energiaa kuluu myös rakennusten lämmittämiseen ja valaistukseen, rakentamiseen ja korjausrakentamiseen. 

HUSin energiatehokkuustyöryhmä arvioi jatkuvasti uusia mahdollisuuksia energian käytön tehostamiseksi. 

“Tänä vuonna HUSissa on meneillään kymmeniä energiansäästöä tuottavia projekteja. Näihin sisältyy esimerkiksi valaistuksen uusimista LED-valaistukseksi, hissien, ikkunoiden ja lämmöneristysten sekä ilmanvaihtokoneiden uusimisia”, Valkama kertoo.

Sairaaloiden oman höyryn-, lämmön- ja varavoimasähkön tuotantoon käytettävän maakaasun kulutus on saatu pienenemään muun muassa uusimalla Meilahden höyryntuotantolaitteisto. HUS tuottaa omille sairaaloille lämpöä ja varavoimaa muun muassa häiriötilanteita varten, jotta sairaalan toiminta ei äkillisesti keskeydy mahdolliseen jakelukatkokseen. 

Lisää uusiutuvaa energiaa

Vuonna 2020 HUS siirtyi käyttämään sähköenergian kulutuksessaan hiilivapaata bioenergiaa: tiedote 8.6.2020: HUSin kuluttama sähkö tuotetaan nyt bioenergialla.

Tänä vuonna on otettu käyttöön kaksi uutta aurinkosähkövoimalaa, joilla kasvatetaan uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia. Aurinkopaneelit asennettiin Iho- ja allergiasairaalan ja Lohjan sairaalan katolle.

”Lohjan sairaalassa ensimmäinen aurinkosähkövoimala otettiin käyttöön syksyllä 2020 ja nyt kapasiteettia lisättiin. Aurinkosähköä kerätään myös Vantaalla sijaitsevassa Logistiikkakeskuksessamme”, Valkama kertoo.

HUSin neljän aurinkosähkövoimalan tuotantokapasiteetti on yhteensä noin 200 MWh vuodessa. 

Myös maalämpöä hyödynnetään tehokkaasti HUSin kolmessa kiinteistössä.  

”Maalämmöllä saamme katettua jo 100 prosenttia rakennuksen lämmönkulutuksesta esimerkiksi Lohjan sairaalan L-siivessä ja Vantaan Logistiikkakeskuksessa. Meilahden tornisairaalassa maalämmön osuus lämpöenergian tuotannosta on tällä hetkellä arviolta reilun kymmenen prosentin luokkaa”, Valkama sanoo.

Osana kuluvaa energiansäästöviikkoa HUS haastaa muut sairaanhoitopiirit energiansäästöön ja ilmastotekoihin.