Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 29.3.2022 12.02

HUS on suuri EU:n rahoitusta saava lääketieteellinen tutkimuskeskus

Asiasanat:
  • kehittäminen
  • lääketieteellinen tutkimus
  • tutkimus

HUS on mukana 14:ssä EU:n rahoittamassa kansainvälisessä tutkimus- ja innovaatiohankkeessa, joiden yhteisbudjetti on noin 130 miljoonaa euroa. Yhteistyö hyödyttää sekä erikoissairaanhoitoa että perusterveydenhuoltoa.

Kuvituskuva älyteknologiasta.

EU:n rahoittamien hankkeiden määrä on HUSissa tänä vuonna noussut 14:ään. Niissä kehitetään diagnostiikkaa, ennakoivaa ja yksilöllistä terveydenhuoltoa sekä ennaltaehkäisyä.

Euroopan unioni myöntää terveydenhuollon haasteiden ratkaisemiseen eri kanaviensa kautta rahoitusta sekä yksittäisille tutkimusryhmille että laajoihin tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin. HUSin vahvuuksia tässä ovat esimerkiksi HUSin Tietoallas ja siihen liittyvä analytiikkaosaaminen.

EU-rahoitus on todella kilpailtua eurooppalaisten hankekonsortioiden kesken. Saadakseen EU-rahoitusta on hankkeella oltava jo perusta tehtynä kansallisella rahoituksella. Ilman kansallista rahoitusta, kuten valtion tutkimusrahaa, ovat mahdollisuudet menestyä EU-rahoitushauissa heikot. Viime vuosien terveysalan tutkimus- ja innovaatiohankeohjelmien rahoitushauissa HUSin onnistuminen on ollut parempi kuin suomalaisten keskimäärin. HUSin investoinnit tutkimustoiminnan edellytyksiin ovat olleet tärkeä tekijä tässä menestyksessä.

”Varmistamme, että HUS säilyy edelleen terveydenhuollon suunnannäyttäjänä. HUSin tutkimus- ja kehitystyö auttaa rakentamaan tietoon perustuvia palveluita, digitaalisia hoitopolkuja, kustannustehokkaampaa ja vaikuttavaa hoitoa. Eurooppalaisesta yhteistyöstä hyötyvät niin potilaat kuin koko yhteiskunta”, toteaa HUSin EU-rahoituksen päällikkö Suzan Ikävalko.

EU:n rahoittamien hankkeiden määrä on HUSissa tänä vuonna noussut 14:ään. Niissä kehitetään diagnostiikkaa, ennakoivaa ja yksilöllistä terveydenhuoltoa sekä ennaltaehkäisyä. Kehitystyön tulokset ovat niin erikoissairaanhoidon kuin perusterveydenhuollonkin käytettävissä.

Välineitä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyöhön

Hoidon tason säilyttäminen korkeatasoisena ja näyttöön perustuvana edellyttää HUSilta yliopistosairaalana jatkuvaa kehitystyötä ja tutkimusta.

Lisääntyvät krooniset sairaudet ja väestön ikääntyminen kuormittavat erikoissairaanhoitoa ja perusterveydenhuoltoa. HUSin tutkimus- ja kehitystyö tukee myös sote-uudistuksen tavoitteita, ja HUS näkee sotentarjoavan mahdollisuuden kehittää potilaan hoitoa ja hoitoketjua yhä vahvemmin kokonaisuutena digitaalisuuteen tukeutuen.

”Tutkimus- ja kehitystyötä tulee tehdä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumattomassa yhteistyössä. Tätä yhteistyötä ei vielä hyödynnetä tarpeeksi”, HUSin tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta sanoo.

Meneillään olevissa tutkimus- ja innovaatiohankkeissa luodaan valmiuksia muun muassa tiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen, arvoperusteiseen terveydenhuoltoon, terveydenhuollon menetelmien arviointiin ja hoitosuositusten pitämiseen ajan tasalla.

Vaikuttavaa ja yksilöllistä hoitoa yhden luukun periaatteella

EU:n rahoituksella on meneillään muun muassa HUSin johtamaAICCELERATE-yhteishanke, jossa kehitetään tekoälyohjelman avulla hoitoprosesseja ja palveluita eri tavoin sairaille. AICCELERATEn kokonaisbudjetti on 10 miljoonaa euroa. Hankkeen pilottien tavoitteena on leikkaussalien potilasvirtauksen tehostaminen, aivokasvainta sairastavien lasten hoitoprosessin optimointi sekä Parkinson-potilaan hoitopolun kehittäminen.

AICCELERATEn Neuro-kehittämishankkeen tarkoituksena on pitää Parkinson-potilaan elämänlaatu hyvänä sekä potilas työ- ja toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään. Hankkeessa keskitytään Parkinsonin taudin hoitopolkuun ja sovellukseen, jossa tekoäly ennakoi sairauden edenneeseen vaiheeseen siirtymistä ja siten auttaa lääkäriä mukauttamaan hoitoa, tukea ja kuntoutusta yksilöllisen tarpeen mukaan.

Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden vointia seurataan erikoissairaanhoidossa, jossa he käyvät neurologin vastaanotolla yleensä kerran tai kaksi vuodessa. Muulloin he asioivat perusterveydenhuollossa.

AICCELERATE Neurossa kehitettävä etäseurantajärjestelmä kerää Parkinsonin tautia sairastavasta potilaasta tietoa häntä hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Kehitettävän sovelluksen tarkoituksena on siirtää ja tallentaa kerättyä tietoa tietoturvallisesti sekä käsitellä sitä tekoälyn avulla sellaiseen muotoon, että lääkäri saa potilaan tilanteesta yhdellä silmäyksellä kokonaisnäkemyksen.

”Tavoitteenamme on saada potilas yhden luukun periaatteella ajoissa hoitoon sinne, mistä hän eniten hyötyy. Kohdistamme siis terveydenhuollon resurssit hetkeen, jossa potilas niitä eniten tarvitsee. Sovelluksemme on tarkoitettu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon käyttöön”, neurologi Laura Mäkitie HUSista kertoo.

AICCELERATE Neurossa kehitettävää sovellusta tullaan hyödyntämään myös muiden tautien seurannassa ja hoidossa. Etämittausta käytetään yleisesti esimerkiksi diabeteksen ja verenpainetaudin hoidossa, mutta niissäkin on datan käsittelyssä kehitettävää.

”Tällä rahalla kehitämme hoitoa ja digitaalisia palveluita muun muassa kroonisten tautien hoitoon. Lisäksi kokoamme moniammatillisia verkostoja. Kun teemme yhteistyötä eri alojen ja eri organisaatioiden kanssa, syntyy uusia ideoita ja innovaatioita”, Mäkitie kertoo.

Lisätietoa

Lue lisää EU:n rahoittamista tutkimus- ja innovaatiohankkeista HUSissa

Suzan Ikävalko, HUSin EU-rahoituksen päällikkö
puh. 050 583 4292

Anne Pitkäranta, tutkimusjohtaja
puh. 040 643 0511

Laura Mäkitie, neurologian erikoislääkäri, tutkija
puh. 040 648 2877

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.