Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 19.10.2022 08.00

HUS selvittää lasten tehohoidon saatavuuden yhteistyössä muiden yliopistosairaaloiden kanssa

Asiasanat:
 • HUS
 • lasten tehohoito

Lasten tehohoidon saatavuus kansallisesti halutaan varmistaa vaikeutuneessa sairaanhoitajatilanteessa. Lasten tehohoidon kriittisen tilanteen vuoksi HUS on tehnyt asiasta omavalvontailmoituksen aluehallintovirastolle ja Valviralle sekä informoinut osaltaan sosiaali- ja terveysministeriötä.

Normaalitilanteessa lasten sydänleikkausjono on keskimäärin 50-60 lasta. Tällä hetkellä jono HUSin Uudessa lastensairaalassa on 117 lasta. Heistä 51 leikkauspotilasta eli 44 prosenttia lapsista on jonottanut yli lakisääteisen hoitotakuun mukaiset 180 vuorokautta.

”Lasten tehohoidon saatavuuden kannalta tilanne on kriittinen. Kyse on koko Suomea koskeva asia. Toisaalta ero nykytilanteen ja väestötarpeiden kannalta kestävän tilanteen välillä on ainoastaan 3-5 raskaan tehohoidon tehohoitopaikan ylläpitämiseksi tarvittava noin 20-25 tehosairaanhoitajan työpanoksen vaje”, kertoo HUSin lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä.

HUSin Uuteen lastensairaalaan on keskitetty lainsäädännöllisesti lasten sydänkirurgia ja elinsiirrot. Lastensairaalan isojen lasten tehohoitopuoli tarjoaa ainoana suomalaisena keskuksena lasten ECMO-hoitoa. Tämän lisäksi Uudessa lastensairaalassa hoidetaan muitakin harvinaispotilaita kaikkialta Suomesta. Tehohoidosta ainoastaan kolmasosa (33 %) kohdistui HUS-piirin lapsille ja kaksi kolmasosaa (67 %) muiden sairaanhoitopiirien lapsille.

Tilannekuvan tarkentamiseksi ja sekä nopeiden että keskipitkän aikavälin toimenpidevaihtoehtojen kartoittamiseksi on katsottu tarkoituksenmukaiseksi nimetä kansalliseen asiantuntijaverkostoon tukeutuva työryhmä. Asiasta tekee kiireellisen sekä välitön potilaslähtöinen että hoitotakuulainsäädäntöön liittyvä juridinen paine. Työryhmän tulee luovuttaa raporttinsa 31.12.2022 mennessä.

Tavoitteena on työryhmätyön perusteella ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin. Samalla pyritään antamaan mahdollisimman hyvä pohja mahdolliseen ministeriötason jatkotyöskentelyyn.

Lisätietoa:

Toimialajohtaja Jari Petäjä, HUS Lasten ja nuorten sairaudet

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, HUS

 

Nimettävän työryhmän tehtävänä on:

 1. kuvata yliopistollisten sairaaloiden lasten tehohoidon resurssit ja potilasprofiilit sekä isojen lasten (PICU) että vastasyntyneiden (NICU) tehohoidon osalta.
 2. tunnistaa HUSissa leikattavista tehohoitoon tukeutuvista potilasryhmistä alaryhmiä, joita voitaisiin kirurgisesti hoitaa muissa yliopistosairaaloissa. Tässä tarkastelussa lähtökohtana on oltava myös se, missä määrin leikkausten siirtymistä voidaan tukea Uuden lastensairaalan kirurgien/anestesiologien osallistumisella leikkaustoimintaan ao. sairaaloissa. Toisin sanoen kirurgista osaamista voidaan siirtää ja tukea.
 3. tarkastella HUSin kokonaistehohoitokapasiteetin kautta, voidaanko Uuden lastensairaalan hoitovastuuta keventää Meilahden kampuksen aikuisten tehohoitokapasiteettia hyödyntämällä, ja minkälaisia koulutuksellisia tai muita resursseja tämä vaatisi.
 4. tarkastella, voidaanko kansallista NICU -toiminnan työnjakoa muuttaa siten, että HUSissa voitaisiin pidempikestoisesti vapauttaa ja kehittää HUS NICUn suoriutumiskykyä postoperatiivisessa vastasyntyneiden ja pienten imeväisten tehohoidossa siirtämällä keskossynnytyksiä tarvittaessa muihin yliopistollisiin lastenklinikoihin.
 5. tarkastella tarpeet ja käytännön toteutuksen mahdollisuudet/esteet sille, että HUS PICUa hyödynnettäisiin kansallisen lasten tehohoito-osaamisen koulutuspaikkana systemaattisesti (sekä sairaanhoitajat että lääkärit).
 6. tunnistaa esitettävien muutosten rahoitukselliset ja hoidonporrastusta koskevan lainsäädännön muutostarpeet huomioiden sote-uudistuksen mukanaan tuoma rahoitusrakenne.
 7. selvitellä mahdollisimman konkreettisesti lasten sydänleikkausten ostopalvelua pohjoismaiden muista yliopistosairaaloista.
 8. luovuttaa toimeksiannon mukainen raportti 31.12.2022 mennessä.

Työryhmän jäsenet

 • Jukka Salminen, puheenjohtaja, HUS Lasten ja nuorten sairaudet, lastenkirurgian linjajohtaja
 • Hannu Matikainen, sihteeri
 • Heli Salmi, HUS ATEK, lasten tehohoidon vastuuylilääkäri
 • Marjo Metsäranta, HUS Lasten ja nuorten sairaudet, neonatologian vastuuylilääkäri
 • Päivi Miettinen, HUS Lasten ja nuorten sairaudet, hallinnollinen ylilääkäri
 • Elmo Grönroos, HUS Lasten ja nuorten sairaudet, talouspäällikkö
 • Vesa Eskola, TAYS
 • Heikki Lukkarinen, TYKS
 • Ulla Sankilampi, KYS
 • Outi Peltoniemi, OYS
 • Henkilöstön edustus (nimetään myöhemmin)

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.