Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 9.11.2021 16.03

HUS on nostanut valmiustilaansa tehostettuun valmiuteen

Asiasanat:
  • korona
  • koronavirus

Vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi on tehnyt päätöksen HUSin siirtymisestä valmiustilaan 2 eli tehostettuun valmiuteen koronavirusepidemiatilanteen vuoksi.

Huolimatta tehokkaasta rokotekampanjoinnista rokoteaktiivisuuden hiipuminen jäljellä olevassa rokottamattomassa väestössä sekä rokotetun väestön immuunisuojan vähittäisen hiipumisen kanssa muodostaa merkittävän tautitaakan HUSin erikoissairaanhoidolle. Pandemiatilanteen vaikeuduttua muualla Suomessa ja lähialueilla, HUSin kriisijohtamiskyvykkyyttä myös kansalliselta tasolta nouseviin tarpeisiin on tarpeen tehostaa.

Tässä tilanteessa HUSin johtamisjärjestelmältä edellytetään kykyä nopeisiin resurssien uudelleenallokointeihin tilanteessa, jossa monien muiden kuin koronaviruspotilaiden hoito on merkittävästi jonoutunut. Tarvitaan myös joustavuutta siirtää pitkäkestoisesti toimintoja paikasta toiseen ja kykyä pyrkiä luomaan uusia resursseja. Tilanne koskee HUSia kokonaisuutena. Koronavirusepidemia aiheuttaa HUSille valmiustilan 2 mukaisia tarpeita pidempikestoisesti.

HUSin valmiusohjeessa on määritelty poikkeusolojen johtamisjärjestelmä. Ohjeessa määritellään kolme eri tasoa konsernitasoiselle valmiustilalle. Tämänhetkisessä epidemiatilanteessa HUSin valmiustilaa nostetaan tehostettuun valmiuteen.

Valmiustilassa 2 eli tehostetussa valmiudessa sairaanhoitopiirin toiminnan edellytyksiin kohdistuu joko alueellisesti tai toiminnallisesti poikkeuksellisen vakavia tai pitkäkestoisia häiriöitä, jotka uhkaavat sairaanhoitopiirin kykyä tuottaa palveluja yhdellä tai useammalla sairaanhoitoalueella. Sairaanhoitopiiri joutuu konsernina toteuttamaan useiden sairaaloiden ja/tai kliinisten tulosyksiköiden toimintaa koskevia merkittäviä poikkeusratkaisuja kuten esimerkiksi toimintojen siirtämisiä ja/tai resurssien uudelleenallokointeja. Tarve poikkeuksellisille johtamis-, päätöksenteko- ja viestintäratkaisuille tilanteen hallitsemiseksi on ilmeinen.

HUSin valmiusjohtamisesta vastaa toimitusjohtajan päätöksen mukaisesti johtajaylilääkäri. Toimitusjohtaja pidättää itsellään oikeuden ratkaista yksittäistapauksessa valmiusohjeessa valmiusjohdon tehtäväksi annetun asian. Johtajaylilääkäri raportoi toimitusjohtajalle valmiusjohdon toiminnasta.

HUS laski valmiustilansa tasolle 1 eli varautumisvalmiuteen 21.6.2021. Katso uutinen.

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.