Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 18.1.2021 12:26

HUS lisää joustavuutta ostolääkäreiden päivystyspalveluissa

Asiasanat:
  • hankinta
  • hankintapalvelut

HUS Logistiikka kilpailutti yleislääketieteen päivystyspalvelut uudella hankintamenettelyllä; dynaamisella toimittajarekisterillä. Sen toteutuksessa hyödynnettiin hankintalain tarjoamaa liikkumavaraa sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailutuksissa.

HUS käyttää yhteispäivystyksissä oman henkilökunnan lisäksi jonkin verran myös vuokralääkäreitä. Siten varmistetaan yhteispäivystysten lääkärityövoiman riittävyys kaikissa tilanteissa. Näitä yleislääketieteen päivystyspalveluja hankitaan pääkaupunkiseudulle ja muulle Uudellemaalle. Ensimmäisessä vaiheessa hankinta koskee HUSin alueella Jorvin ja Uuden lastensairaalan lastenpäivystyksiin sekä Meilahden, Malmin ja Lohjan sairaanhoitoalueen yhteispäivystyksiin hankittavia palveluja yhteensä 18 lääkärin verran. Tämän hankinnan arvo on hieman alle 4,5 miljoonaa euroa vuodessa. Kokonaisuudessaan hankinnan arvo on noin 15 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana.

HUSin yhteishankintayksikkö HUS Logistiikka kilpailutti loppuvuodesta 2020 yleislääketieteen päivystyspalvelut uudella, innovatiivisella hankintamenettelyllä; dynaamisella toimittajarekisterillä.  

Toisin kuin perinteisissä hankintamenettelyissä, dynaamiseen toimittajarekisteriin on mahdollista hakeutua koko rekisterin keston ajan kaksi kertaa vuodessa. Näin alalle tulevat uudet palveluntuottajatkin voivat hakeutua hankintamenettelyn piiriin, ja kilpailua pystytään käymään tehokkaasti koko hankintamenettelyn keston ajan.  

Hankintalaki tarjoaa joustavammat mahdollisuudet sote-palveluiden hankintaan 

Nyt kilpailutettu dynaaminen toimittajarekisteri on voimassa vuoden 2025 loppuun. 

Sen lisäksi, että uudet palveluntuottajat voivat hakea mukaan rekisteriin kahdesti vuodessa, myös jo mukana olevat tahot voivat samaan aikaan muuttaa rekisteriin ilmoittamansa palvelun hintaa tai henkilöstöresursointia. Tämän vuoksi palveluntuottajien keskinäinen etusijajärjestys voi muuttua.  

 ”Dynaamisen toimittajarekisterin keskeisiä periaatteita ovat kilpailun lisääminen ja markkinoiden tehokas hyödyntäminen”, kertoo HUSin hankintajohtaja Timo Martelius ja jatkaa: 

”Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa julkisella hankintayksiköllä on laaja harkintavalta hankintamenettelyn valinnassa. Näin hankintalaki antaa mahdollisuuden joustavampiin menettelyihin niissä hankinnoissa, joilla on suurta merkitystä asiakkaan kannalta.”   

Vaihtoehtoina etusijajärjestyksen hyödyntäminen ja minikilpailutus 

Nyt kilpailutetussa HUSin yleislääketieteen päivystyspalveluiden toimittajarekisterissä on kaksi osaa: pääkaupunkiseutu ja muu Uusimaa. Palveluntuottajan on mahdollista hakeutua kummallekin osa-alueelle joko yhdessä tai erikseen. 

Perustamisvaiheessa sekä pääkaupunkiseudulle että muulle Uudellemaalle muodostettiin palveluntuottajien keskinäinen etusijajärjestys, jota HUSin yksiköt voivat hyödyntää oman tarpeensa mukaan. Etusijajärjestyksen lisäksi HUSilla on aina mahdollisuus järjestää minikilpailutus kaikkien osa-alueelle hyväksyttyjen palveluntuottajien kesken.  

 ”Näkisin, että päivystyspalveluiden pääasiallinen hankintamuoto tuleekin olemaan minikilpailutusten hyödyntäminen”, Martelius ennakoi. 

 HUS pyrkii jatkossakin käyttämään sellaisia hankintamenettelyjä, jotka ovat kaikille osapuolille joustavia ja jotka kannustavat jatkuvaan hinta- ja laatukilpailuun. 

Lisätiedot:
Hankintajohtaja Timo Martelius
050 410 2014 

Tiedotetta muokattu 19.1.2021: Lisätty hankinnan kokonaisarvo neljän vuoden ajalle sekä tieto siitä, että mainittujen sairaaloiden päivystykset ovat mukana hankinnan ensimmäisessä vaiheessa.