Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 26.8.2019 16.45

HUS korjaa hankinta- ja kilpailutusmenettelyjään

HUSin hankintojen kilpailutuksissa on ilmennyt epäkohtia, jotka vaativat merkittävää toimintatapojen muutosta. Hankintamenettelyjen uudistaminen on käynnistetty alkuvuonna ja puutteelliset hankinnat kilpailutetaan nopeutetulla aikataululla.

HUSin hallitus antoi tämän vuoden alussa uudeksi toimitusjohtajaksi valitulle Juha Tuomiselle tehtäväksi hankintatoimien päällekkäisyyksien arvioinnin ja purkamisen. Myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) käynnisti kesäkuussa selvityksen, joka koskee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hankintojen kilpailutuksia. HUS toimii KKV:n kanssa avoimessa yhteistyössä ja on tehnyt hankinnoista oman sisäisen selvityksen.

Kymmeniä puutteellisia hankintoja

Sisäisen selvityksen tavoitteena on ollut ilmenneiden epäkohtien mahdollisimman tarkka yksilöinti. HUS Logistiikan tekemässä selvitystyössä on löytynyt 73 hankintalain kynnysarvon ylittävää tuoteryhmää, joita ei ole kilpailutettu lainkaan. Näiden lisäksi on vielä täsmentämätön määrä hankintoja, joissa ostamista on jatkettu sopimukseen mahdollisesti sisältyneen optiokauden jälkeen ilman uutta kilpailutusta tai sopimus on tehty kokonaan hankintamenettelyn ulkopuolella.

Hankintalain kynnysarvoja sovelletaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittäviin julkisiin hankintoihin. Tavaroiden ja palveluiden kansallinen kynnysarvo on 60 000 euroa ja EU-kynnysarvo 221 000 euroa. Kilpailuttamattomista HUSin hankinnoista suurin osa ylittää EU-kynnysarvon.

”On selvää, että HUSissa käytetty hajautettu hankintamalli ei ole toiminut eikä tarjonnut riittävää läpinäkyvyyttä. Euromääräisesti hankinnoissa, joita ei ole kilpailutettu lainkaan, puhutaan vuositasolla ainakin 40 miljoonasta. Se on meille vakava peiliin katsomisen paikka”, Tuominen sanoo.

Kilpailutuksia tehostetaan ja resursseja lisätään

“Vauhditamme hankintamenettelyjä ja merkittävä osa tunnistetuista tuoteryhmistä saadaan siten kilpailutettua viimeistään vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana.”, HUS Logistiikan hankintajohtajaksi helmikuussa tullut Timo Martelius sanoo.

Hankintaresursseja lisätään ja ensimmäinen ostopalvelusopimus on jo tehty. Alkuvuodesta on myös käynnistetty keskitettyyn hankintamalliin siirtyminen tehokkaamman ja läpinäkyvän toiminnan takaamiseksi. Lisäksi syys-lokakuussa toteutetaan HUS Logistiikan hankinnan ja prosessien johtamisen ulkoinen auditointi. Hankintajohtaja raportoi toistaiseksi suoraan toimitusjohtajalle.

Toimitusjohtaja Juha Tuominen on pettynyt esiin tulleiden ongelmien määrästä.

”Kilpailu- ja kuluttajavirasto on oikea taho tutkimaan toimien lainmukaisuutta. Minun tehtäväni on varmistaa, että hankinnat tehdään jatkossa asianmukaisesti.”, Tuominen sanoo.

HUS osti vuonna 2018 ulkoisia palveluita ja tarvikkeita 863 miljoonalla eurolla. 

Lisätietoa medialle:

HUSin hallitus kokoontuu maanantaina 26.8.2019 kello 17 alkaen. Lisätietojen antajat vapautuvat kokouksesta viimeistään kello 20.00.

Toimitusjohtaja Juha Tuominen, 09 4717 1200

Soitto- ja haastattelupyynnöt tekstiviestillä 050 427 2875

Hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho, 0400 412 645