Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 4.5.2021 11:03

HUS Diagnostiikkakeskuksen Uudenmaan ja Kymenlaakson KFI- ja KNF-yksiköt Apottiin 29.5.

Asiasanat:
  • Apotti

HUS Diagnostiikkakeskuksen kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen (KFI) sekä kliinisen neurofysiologian (KNF) yksiköiden kuvantamistoiminnot ottavat Apotin käyttöön 29.5.2021. Yksiköissä on noin 250 käyttäjää.
 
HUS Diagnostiikkakeskuksen Uudenmaan ja Kymenlaakson KFI- ja KNF-yksiköt eivät ottaneet Apottia käyttöön yhdessä muiden kuvantamisen yksiköiden kanssa 24.4. Aiemmin esille nousseet ongelmat, jotka olivat syynä käyttöönoton siirtymiseen, on  tunnistettu. Tarvittavat päivitykset toteutetaan Apottiin integroituviin järjestelmiin.
 
Taustaa  


HUSissa on käynnissä laaja potilas- ja asiakastiedon hallintaa koskeva toiminnanuudistus. Uusi, yhdenmukaisempi tapa kirjata ja hyödyntää tietoa parantaa laatua ja vahvistaa potilasturvallisuutta. Merkittävän kehityshankkeen mahdollistaa siirtyminen uuteen Apotti-potilastietojärjestelmään kaikissa HUSin yksiköissä. Apotin myötä HUSin asiakkaille on avautunut myös uusi sähköisen asioinnin potilaspalvelu, Maisa.

Apotti-järjestelmä on otettu HUSissa käyttöön neljässä eri vaiheessa: marraskuussa 2018, helmikuussa 2020 ja lokakuussa 2020. HUS Kuvantaminen ottaa Apotti-järjestelmän käyttöön vuoden 2021 aikana.

Maailmalla lähes 500 sairaalassa käytössä olevan Epic-pohjaisen järjestelmän toimittaa HUSille Oy Apotti Ab.