Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 7.6.2022 11.15

Hoito- ja potilasohjeet yhdestä paikasta

Asiasanat:
  • Husari
  • hoito-ohjeet
  • potilasohjeet

HUSin intranetin Ohjepankki on ollut käytössä vajaa kaksi vuotta. Ohjepankkiin on siirretty jo yli 5 000 ohjetta ja sinne pääsevät kaikki huslaiset.  

Ohjepankki helpottaa henkilöstön työtä monella tavalla. Ohjeita päivitetään vain yhdessä paikassa, ja niistä löytyy aina vastuuhenkilö ja päivityspäivämäärä. Käyttäjien on helppo löytää tarvitsemansa Hakukeskuksesta. Potilasturvallisuutta parantaa se, että ohjeesta on aina saatavilla ajantasainen versio. 

Tavoitteena on yhtenäistää eri yksiköissä olevat erilliset ohjeet, jotka koskevat samaa vaivaa.  Tämä käy aikaisempaa kätevämmin, kun päivitettäessä Ohjepankista voi tarkistaa, onko toisessa yksikössä jo ohje olemassa. 

”Ohjepankki on yhtenäistänyt potilas- ja hoito-ohjeiden tuotannon, ylläpidon ja arkistoinnin. Sen toiminnallisuuksia kehitetään koko ajan. Tavoitteena on saada siitä mahdollisimman hyvin käyttäjiä palveleva,” projektin omistaja, laatuylilääkäri Sanna-Maria Kivivuori sanoo.

Ohjepankki on käytössä jo useissa eri tulosyksiköissä. Tänä vuonna sen ottavat vielä käyttöön Porvoon sairaanhoitoalue, Raaseporin sairaala, Sydän- ja keuhkokeskus, Tulehduskeskus, Tukielin ja plastiikkakirurgia, Vatsakeskus sekä Akuutti. 

Ohjeiden päivittäminen hyödyttää potilaita ja henkilökuntaa

Lasten ja nuorten sairauksissa ohjeiden perkaaminen ja läpikäyminen aloitettiin loppukeväällä 2020. Yksiköt kävivät kaikki hoito- ja potilasohjeet läpi ja päivittivät ne yhtenäisen mallin mukaisesti ensin intranetiin. Ensimmäiset hoito-ohjeet vietiin Ohjepankkiin vuotta myöhemmin. Työ on ollut massiivinen, lastenyksiköiden ohjeita on Ohjepankissa yli 1 300. 

“Ehdottomana etuna on se, että ohjeet löytyvät yhdestä paikasta ja kaikissa lastenyksiköissä toimitaan samalla tavalla. Tämä helpottaa muun muassa tilanteissa, joissa työntekijät liikkuvat yksiköstä toiseen. Potilaan hoito on tasalaatuista ja se toteutetaan samojen ohjeiden mukaan joka paikassa”, ohjekoordinaattori Henna Halkola sanoo. 

“Ohjeiden päivitys säästää resursseja, kun samaa ohjetta ei päivitetä monessa eri paikassa. Vielä löytyy tehtävää, sillä kaikista ohjeista ei esimerkiksi kieliversioita vielä löydy”, Halkola toteaa. 

Teksti: Jonna Suometsä

Husari 2/2022

Feedback

Löysitkö etsimäsi?