Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 5.3.2021 12:24

Henkilökunta kokee sairaalaklovnien läsnäolon lisäävän myönteistä potilaskokemusta

Asiasanat:
  • Uusi lastensairaala

Sairaalaklovneilla oli yli 17 000 lasten ja perheiden kohtaamista Uudessa lastensairaalassa ja Jorvin sairaalassa vuonna 2020. Kyselytutkimuksen mukaan myös henkilökunta pitää sairaalaklovnien toimintaa tärkeänä ja lapsen ja perheen hyvinvointia lisäävänä.

Sairaalaklovnit lasten vastaanotoilla

Sairaalaklovnit ry toteutti kyselyn henkilökunnalle kaikissa yliopistosairaaloissa syksyn 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana. Sähköisellä kyselyllä selvitettiin henkilökunnan ajatuksia ja kokemuksia sairaalaklovnien toiminnasta niillä osastoilla, joilla klovnit sairaaloissa työskentelevät.

Vastauksia tuli 424. Kaikista sairaaloista saadut vastaukset ovat samansuuntaisia. Vastausten perusteella suurin osa sairaaloiden henkilökunnasta on todella tyytyväisiä sairaalaklovnien toimintaan.

Vastaajista 93 % on täysin tai osittain sitä mieltä, että sairaalaklovnit vaikuttavat myönteisesti lapsen potilaskokemukseen ja 94 % vastaajista on täysin tai osittain sitä mieltä, että lapsi nauraa ja vapautuu sairaalaklovnin läsnä ollessa.

”Teette upeaa työtä ja piristätte vaikeasti sairaiden lasten päivää, joskus on meinannut itku tulla hoitajallakin, kun näkee, miten kovastikin sairaan lapsen ilme kirkastuu, kun tulette huoneeseen. Suurkiitos <3”

Toimenpideklovneria on keskeisessä osassa sairaalaklovnien työtä. Vastausten perusteella hoitohenkilökunta on todennut tämän työmuodon positiiviset vaikutukset, sillä 89 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että klovni auttaa lasta kohtaamaan pelottavan sairaalatilanteen. Vain 4 % vastaajista on sitä mieltä, että sairaalaklovnista ei ole hyötyä toimenpidetilanteessa.

”Sain loistavaa apua sairaalaklovnilta pienen lapsen tutkimuksessa. Ei olisi sydänfilmi ja verenpaineiden mittaus onnistunut, ellei sairaalaklovni olisi vienyt lapsen huomiota muualle lapselle pelottavassa tutkimustilanteessa.”

Yhteistyö sairaalaklovnien ja henkilökunnan välillä on monipuolista ja ajoittain varsin tiivistä. Vastaajista 95 % on täysin tai osin samaa mieltä siitä, että yhteistyö sairaalaklovnien kanssa on mielekästä.

Monissa vastauksissa tuotiin esille, että sairaalaklovnien mukanaan tuoma ilo ulottuu potilaiden lisäksi hoitohenkilökuntaan ja lapsen vanhempiin. Vastaajista 96 % oli täysin tai osin sitä mieltä, että sairaalaklovni keventää osaston yleistä ilmapiiriä. Kyselyn perusteella sairaalaklovni lisää myös leikillisyyttä lapsen ja hoitohenkilökunnan välillä – tätä mieltä täysin tai osittain oli 93 % vastaajista.