Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 8.6.2020 17:26

Hallituksen päätökset 8.6.: Viisi strategista tavoitetta antavat suuntaa vuodelle 2021

Koronavirus vei alkuvuoden tuloksen alijäämäiseksi. Vesa Vainiotalosta HUS Tilakeskuksen kiinteistöjohtaja ja Ville Pettilästä Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon toimialajohtaja.

Vuoden 2021 tulostavoitteena nollatulos 

Hallitus hyväksyi vuoden 2021 talousarvion valmistelun yleiset periaatteet. Tavoitteeksi on epävarmasta tilanteessa johtuen asetettu nollatulos, vaikka koronavirusepidemia aiheuttaa HUSille tämänhetkisen näkemyksen mukaan noin 150-200 miljoonan alijäämän vuodelle 2020.

Hallitus vahvisti yksiköiden vuoden 2021 toiminnan suunnittelun perustaksi seuraavat strategiset tavoitteet:

  • Potilaita hoidetaan tehokkaasti mobiili-, etä- ja digihoitopoluilla 
  • Osaamisen johtaminen ja osaamisen jatkuvuus varmistetaan 
  • Asiakaskokemusta mitataan ja kehitetään palautteen pohjalta kaikkialla HUSissa 
  • Asiakkaita hoidetaan yhtenäisesti ja integroiduilla poluilla yhdessä perusterveydenhuollon kanssa 
  • Tuottavuusohjelman tavoitteet toteutuvat ja toteutumista ja vaikutuksia seurataan kattavasti. 

Hallitus jätti pöydälle päätösesityksestä kohdan, joka koskee muun muassa somatiikan (muu kuin psykiatrinen toiminta) asiakasmaksujen nostamista asetuksen mukaisiin maksimimääriin. Nämä asiat sekä tarkennetut talousarvion laadintaperiaatteet käsitellään hallituksen kokouksessa 17.8. 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Juha Tuominen, sihteerin Kaarina Heikinheimo kautta, @email

Vs. talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi 

Kehittämisjohtaja Visa Honkanen, visa.honkanen(at)hus.fi 

Alkuvuoden tulos alijäämäinen 

Hallitus käsitteli kuntayhtymän tammi-huhtikuun 2020 toiminnan ja talouden tilanteen. Tilikauden tulos oli 70,4 miljoonaa euroa alijäämäinen, johon erityisesti vaikutti elektiivisen eli kiireettömän toiminnan väheneminen​ koronavirusepidemiasta johtuen. Koronavirusepidemian hoidosta syntyvien kustannusten tarkempi vuosiennuste valmistuu kesäkuun puolessavälissä.  

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Juha Tuominen, sihteerin Kaarina Heikinheimo kautta, @email 

Vt. talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi 

DI Vesa Vainiotalosta HUS Tilakeskuksen kiinteistöjohtaja 

Hallitus valitsi diplomi-insinööri Vesa Vainiotalon HUS Tilakeskuksen kiinteistöjohtajaksi. Vainiotalo on aiemmin toiminut HUS Tilakeskuksen vs. kiinteistöjohtajana. Kiinteistöjohtaja johtaa tulosalueen toimintaa ja vastaa tulosalueelle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. 

Kokonaisarvioinnissa todettiin, että Vainiotalolla on parhaat edellytykset kiinteistöjohtajan viran hoitamiseen muun muassa vahvan toimialatuntemuksen ja sairaalatekniikkaa sekä ympäristö- ja energia-asioita koskevan kokemuksen ja syvän perehtyneisyyden ansiosta. 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Juha Tuominen, sihteerin Kaarina Heikinheimo kautta, @email

Vt. talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi 

Dosentti Ville Pettilä Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -tulosyksikön toimialajohtajaksi 

Hallitus valitsi dosentti Ville Pettilän HYKS-sairaanhoitoalueen Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -tulosyksikön ylilääkärin virkaan ja samalla tämän tulosyksikön toimialajohtajaksi viiden vuoden määräajaksi. Toimialajohtaja vastaa tulosyksikön toiminnasta, henkilöstöstä ja taloudesta sekä toimii tulosyksikön johtavana ylilääkärinä. Toimialajohtaja vastaa myös palvelujen saatavuudesta ja laadusta, toiminnan kehittämisestä, tieteellisestä tutkimuksesta sekä kansainvälisen tason brändin ylläpitämisestä tulosyksikössä. 

Pettilällä katsottiin haastattelujen ja hakuasiakirjojen perusteella olevan parhaat edellytykset viran hoitamiseen. Pettilällä on vahva toimialakokemus, sekä kokemus johtamisesta, opetus- ja tutkimustoiminnasta kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä vakuuttava ja selkeä viestintätyyli. Hän esitti haastattelussa selkeimmät näkemykset toimialan strategisen toiminnan kehittämisestä. Ville Pettilä on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri ja toiminut tähän saakka HUSissa tehohoidon linjajohtajana Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon tulosyksikössä. 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Juha Tuominen, sihteerin Kaarina Heikinheimo kautta, @email

Uusi yhteisyritys sairaalapesulan palveluihin 

Hallitus hyväksyi periaatteet, joilla HUSin omistukseen kuuluvan Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n ja Puro Tekstiilihuolto Oy:n toiminnat aiotaan yhdistää ja siirtää uuteen perustettavaan yhtiöön. Puro Tekstiilihuolto Oy on Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien pääosin omistama yhtiö. Yhdistymisen taustalla on USP:n lisääntynyt palvelukysyntä ja vastaavasti Puron tällä hetkellä käyttämätön toimintakapasiteetti. Omistajat tekivät asiasta aiesopimuksen kesäkuussa 2019. 

Uuden, perustettavan yhtiön nimeksi tulee Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy ja siitä on tarkoitus tulla HUSin tytäryhtiö, joka kuuluisi HUSin konserniin. Se on tarkoitus perustaa 30.9.2020 mennessä, jolloin tuotannollinen toiminta voisi alkaa vuoden 2021 alussa. 

Tavoitteena on, että USP:n omistajien osuus uudesta yhtiöstä olisi 63,5 % ja vastaavasti Puron omistajien osuus uudesta yhtiöstä 36,5 %. Suunniteltujen omistusjärjestelyjen jälkeen HUS omistaa uudesta yhtiöstä yli 50 %. 

Uudenmaan Sairaalapesulan kiinteistöt siirtyvät kaupan yhteydessä HUSille ja uusi yhtiö tulee tiloihin vuokralaisena. 

Lisätietoja: 

Hallintojohtaja Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi 

Pöytäkirja ja kaikki päätökset ​