Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 8.3.2021 15.50

Hallituksen päätökset 8.3.2021: Vuoden 2020 tilikaudelta tulossa nollatulos

Asiasanat:
  • hallitus

Hallintoylihoitajan virka avoinna: potilas- ja asiakasnäkökulman kehittäminen tärkeää.

Hallitus käsitteli vuoden 2020 tilinpäätöstä

Hallitus käsitteli vuoden 2020 tilintarkastamattoman tilinpäätöksen. Koronaepidemia vaikutti merkittävästi sairaanhoitopiirin toimintakulujen toteumaan, joka ylitti talousarvion 4,9 prosentilla (120,7 miljoonalla eurolla). Koronaepidemiasta aiheutuneet lisäkustannukset maalis-lokakuussa 2020 olivat yhteensä 187 miljoonaa euroa. Valtio korvasi näitä kustannuksia 89,1 miljoonalla eurolla. Se oli kuitenkin vain 48 prosenttia kaikista HUSin hakemista kustannuksista. Korvaus oli merkittävästi pienempi kuin sairaanhoitopiirien saama keskimääräinen avustus. Marras-joulukuun osalta kustannuksia ei korvattu lainkaan.

HUS-kuntayhtymän lopullinen tilikauden tulos oli nolla euroa. Toiminnallinen tulos ennen valtionavustuksia oli -161,3 miljoonaa euroa ja valtion korona-avustusten jälkeen -77,2 miljoonaa euroa. Tilikausi päätyi nollatulokseen tehtyjen jäsenkuntien lisäkantojen (77,2 miljoonaa euroa) jälkeen.

Koko tilikauden alijäämän kattamiseen päädyttiin, koska koronaepidemiasta aiheutuva hoito- ja palveluvelka tekee lähivuosien toimintatilanteesta hyvin vaikean. Alkuperäinen vuoden 2020 tulostavoite oli 40 miljoonaa euroa alijäämäinen. Valtuusto käsittelee asian kokouksessaan 11.3.2021.

Varsinainen tilinpäätös käsitellään 22.3.2021.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

Hallintoylihoitajan virka avoinna

HUS julistaa haettavaksi hallintoylihoitajan viran nykyisen viranhaltijan siirtyessä eläkkeelle.

Hallintoylihoitaja johtaa hoitotyön johdon vastuualuetta yhtymähallinnossa. Tehtävään kuuluvat muun muassa hoitotyön strateginen suunnittelu ja kehittämisen koordinointi, hoitotieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan edistäminen sekä hoitotyön laatujärjestelmän ja magneettisairaalan edistäminen.

Tehtävänkuvassa korostuu vastuu asiakaslähtöisyyden ja potilaiden kohtaamisen kehittämisestä. Tässä ovat mukana myös digitaalisten palveluiden mahdollisuudet. Näin saadaan luotua parempaa yhtenäisyyttä potilaan hoitopolkuun liittyviin tapahtumiin. Tavoitteena on, että valittava hallintoylihoitaja kykenee kehittämään ja johtamaan tätä kokonaisuutta kuntayhtymätasolla.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Tuominen (yhteydenotot toimitusjohtajan assistentti Kaarina Heikinheimo, kaarina.heikinheimo(at)hus.fi)

Pöytäkirja ja kaikki päätökset