Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 22.3.2021 14:22

Hallituksen päätökset 22.3.2021: Tavoitteena toiminnan korkeasta laadusta kertova JCI-akkreditaatio

Asiasanat:
  • hallitus

Vuoden 2020 tilinpäätös hyväksyttiin nollatuloksella. Hankintatoimen korjaustoimet olleet oikeansuuntaisia.

Laatu ja potilasturvallisuus keskeisiä toiminnalle 

Hallitus hyväksyi HUSin Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman (LAAPO) 2021 ja siihen sisältyvän vuotta 2020 koskevan raportin. Vuoden 2021 suunnitelmassa on kahdeksan painopistealuetta, joista laajin koskee Joint Commission International (JCI) laatujärjestelmää. Sen valmistelua laajennetaan kaikkiin tulosyksiköihin ja sairaanhoitoalueille. Ensimmäiset JCI-laatuhyväksynnät eli akkreditoinnit on tarkoitus saada kuudelle tulosyksikölle vuosien 2021–2022 aikana. Akkreditointi sairaanhoidon kansainvälisenä korkean laadun osoituksena on jatkossa keskeinen laadun ja potilasturvallisuuden viitekehys HUSissa.  

Muita laadun ja potilasturvallisuuden tärkeitä painopisteitä vuonna 2021 ovat muun muassa potilaan itse tekemä ilmoitus vaaratilanteesta, Apotin käyttöönoton vaikutukset lääkitys- ja potilasturvallisuuteen sekä potilaan hoitosuunnitelman ajallaan tapahtuva lähettäminen jatkohoitopaikkaan. 

Vuonna 2020 hoidon saatavuus heikkeni ja hoitojonot pitenivät. Syynä olivat sekä koronaepidemian vaikutukset että Apotin käyttöönotot kevään ja syksyn aikana. 

Vaaratapahtumista kertovien henkilökunnan vapaaehtoisten ilmoitusten määrä laski hiukan edellisvuoteen verrattuna. Yleisimmät ilmoitukset liittyivät edellisvuosien tapaan lääke- ja nestehoitoon 29 % sekä tiedonkulkuun 27 %. Ilmoituksista 10 % liittyi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin. Lääkehoidon osalta Apotin uusi tietojen rakenteinen kirjaustapa lisäsi muun muassa lääkkeiden määräyspoikkeamien raportointia. Toisaalta lääkkeiden antamiseen ja jakamiseen liittyvät poikkeamat olivat laskussa muun muassa Apotissa käytettävien viivakoodien vuoksi. 

Lisätietoja: 
Laatuylilääkäri Sanna-Maria Kivivuori, sanna-maria.kivivuori(at)hus.fi 

Tilinpäätös nollatulokseen 

Hallitus hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja lähetti sen hyväksyttäväksi tilintarkastajille ja valtuustolle. HUS-kuntayhtymän lopullinen tilikauden tulos oli nolla euroa. Toiminnallinen tulos ennen valtionavustuksia oli -161,3 milj. euroa ja valtion Covid-19-avustustuksen jälkeen -77,2 milj. euroa. Tilikausi päätyi nollatulokseen jäsenkuntien lisäkantojen (77,2 milj. euroa) jälkeen. 

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Juha Tuominen (yhteydenotot toimitusjohtajan assistentti Kaarina Heikinheimo, s-posti kaarina.heikinheimo(at)hus.fi) 
Talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi 

Hankintatoimesta hallituksen lausunto 

Hallitus hyväksyi tarkastuslautakunnan pyytämän lausunnon, joka koskee hankintatoimen epäkohtia ja niihin liittyvää BDO Oy:n hankintatoimesta tekemää ylimääräistä tarkastusraporttia. 

Raportin keskeiset havainnot tukevat hallituksen näkemystä, että vuoden 2019 jälkeen HUSin hankintatoimea on kehitetty merkittävästi oikeaan suuntaan. Kaikkia raportin havaitsemia poikkeamia ei ole vielä pystytty korjaamaan, koska ongelmat ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa. Näin hankintaruuhkan purkamiseksi on tehty kaikki toteuttavissa olevat toimet myös resursoinnin osalta ja tilanne saataneen normalisoitua vielä kuluvan vuoden aikana. 

Hallituksen mukaan raportti ei osoita, että hankintojen korjaustoimenpiteiden osalta olisi vuonna 2019 menetelty virheellisesti tai riittämättömästi. Siten perusteet vastuuvapauden myöntämiselle vuoden 2019 osalta ovat hallituksen mielestä olemassa. 

Lisätietoja: 
Hallintojohtaja Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi 
Talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi 

Pöytäkirja ja kaikki päätökset