Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 21.9.2020 11:59

Hallituksen päätökset 21.9: HUS rakentaa rajaliikenteen testauskapasiteetin vuokraamalla tiloja ja laitteita

Kansallinen koronavirusstrategia edellyttää laajamittaista rajat ylittävän liikenteen testausta. Valtioneuvosto on sitoutunut korvaamaan testauskapasiteetin nostosta aiheutuvat kustannukset.

​​HUSin hallitus päätti 21.9. ylimääräisessä kokouksessaan tilojen ja laitteiden vuokrauksesta koronavirusanalytiikkaan Synlab Oy:ltä. Hallitus palautti asian valmisteluun 14.9.​​ muun muassa toiminnan kustannusten korvaamisen varmistamiseksi. HUS tiedotti olevansa valmis sitoutumaan mittavaan rajaliikennetestaukseen, mikäli valtioneuvostolta saadaan asiasta selkeä toimeksianto. 

Valtioneuvosto on 18.9. kirjallisesti ilmoittanut, et​tä testauskapasiteetin nostosta ja analytiikkatoiminnasta aiheutuvat kustannukset korvataan HUSille enintään 200 miljoonaan euroon asti. 

Välttämätön ja kiireellinen hankinta ​

Synlab Oy:n kanssa tehtävän kymmenen kuukauden vuokrasopimuksen arvo on yhteensä noin 100 miljoonaa euroa. Hankinta on välttämätön kansallisen koronavirusstrategian toteuttamiseksi. HUS on järjestämisvastuullinen Uudenmaan - ja siten monien keskeisten rajanylityspaikkojen - koronavirustestien osalta.  

Hankinta toteutetaan suorahankintana valtioneuvoston 11.9.2020 tekemien linjausten aiheuttamasta kiireestä johtuen, jotta tarvittava kapasiteetti on käytössä marraskuussa 2020. Suorahankinnan perusteena oleva ennalta arvaamaton äärimmäinen kiire johtuu valtioneuvoston asettaman aikataulun ja hankintatoimintaympäristön rajoitteiden yhdistelmästä. Pandemiatilanteen edelleen pahetessa Euroopassa ja maailmalla, on laboratoriolaitteisiin ja reagensseihin liittynyt merkittäviä toimitusongelmia ja viiveitä, joita kansallisesti ratkomaan on elokuussa asetettu sosiaali- ja terveysministeriön alainen koordinaatioryhmä.  

STM asetti elokuussa uudeksi valtakunnalliseksi koronavirustestauksen tavoitteeksi 20 000 testiä vuorokaudessa. Valtioneuvosto on periaatepäätöksessään 11.9. linjannut myös valtion rajat ylittävän liikenteen terveysturvallisuusvaatimuksista. Testaukseen perustuvan mallin käyttöönoton aikatauluksi on asetettu 23.11.2020.   

Koronavirusanalyyseihin kohdistuvat erityisvaatimukset vaikuttavat osaltaan hankintaan. Korkean volyymin testaustoiminta on toteutettava sellaisella vastausnopeudella, että rajaliikenteen sujuvuus ei kärsi. Analytiikan on siksi sijaittava Suomessa hyvien liikenneyhteyksien päässä suurista näytteenottopaikoista, kuten lentoasemasta, jotta näytteiden kuljetukseen kuluva aika voidaan minimoida. Prosessin tehokkuuden ja toimivuuden varmistamiseksi hankintaa ei ole tarkoituksenmukaista jakaa usean toimijan toteutettavaksi.  

​Vuokrattava laitteisto tulee osaksi HUSin koronaviruskeskusta ​

HUS sitoutuu sopimuksella vuokraamaan 70 % Synlabin Kivihakaan perustaman automaatiolinjaston kapasiteetista. Vuokrattava laitteisto tulee osaksi HUSin koronaviruskeskusta. Vastuuyksikön lääketieteellinen johto sekä osa henkilökunnasta tulee olemaan HUSin henkilökuntaa. 

Hankinnan myötä HUSin analyysikapasiteetti vuorokaudessa nousee 14 000 testillä. HUSin kokonaisanalyysikapasiteetti asettuu lokakuun lopussa 22 000 testiin vuorokaudessa nostaen valtakunnallisen testauskapasiteetin yli 30 000 testiin päivässä.  

​Näytteenotto kilpailutettu ja kumppanit valittu ​

Kasvavat testaustavoitteet nostavat analytiikan lisäksi tarvetta näytteenotolle. HUS kertoi 11.9.​ käynnistäneensä kilpailutuksen näytteenottotoiminnasta. Hallitus päätti, että näytteenottoa hankitaan neljältä yksityiseltä toimijalta yhteensä noin 68 miljoonan euron arvosta. Sopimuskausi on 8 kuukautta, minkä lisäksi voidaan käyttää 7 kuukauden optio.  

Lisätietoja: ​

Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen, 
puh. 050 427 2468, lasse.lehtonen(at)hus.fi 

 

Pöytäkirja ja päätökset ​​