Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 18.1.2021 13:18

Hallituksen päätökset 18.1: HUS liittyi mukaan aivoterveyttä edistävään Kansalliseen neurokeskukseen

Asiasanat:
  • hallitus

Tarkastuslautakunnan pyytämä selvitys hankintatoimen kehittämisestä ja epäkohtien korjaamisesta valmistui.

Kansallinen neurokeskus edistämään aivoterveyttä

Hallitus hyväksyi HUSin liittymisen Kansalliseen neurokeskukseen. Sen tarkoituksena on edistää neurotieteiden kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja siten edesauttaa aivoterveyden edistämiseen sekä aivosairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvien innovaatioiden syntymistä.

Kansallinen neurokeskus on neuroalan osaamiskeskittymä, joka muodostuu kuudesta alueellisesta neurokeskusverkostosta ja sopimuksella perustettavasta koordinoivasta yksiköstä.

HUSin lisäksi Kansallisessa neurokeskuksessa ovat mukana Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Turun ja Oulun yliopistot sekä Aalto korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen korkeakoulusäätiö sr.

Kansallisen neurokeskuksen perustamisen edellytyksiä on valmisteltu eri ministeriöiden rahoittamissa hankkeissa.

Sopijapuolet rahoittavat Kansallisen neurokeskuksen toimintoja tasaosuuksin vuosittain vahvistettavan talousarvion perusteella. Rahoitus jakaantuu koordinoivan yksikön toimintojen ja omien alueellisten neurokeskusverkostojen toimintojen kesken. HUS varaa vuoden 2021 toimintaan yhteensä 50 000 euroa.

Lisätietoja:
Toimialajohtaja Nina Forss, nina.forss(at)hus.fi 

Selvitys hankintatoimesta Tarkastuslautakunnalle

Hallitus hyväksyi Tarkastuslautakunnalle osoitetun hankintoja koskevan selvityksen, joka liittyy avoinna olevaan vuoden 2019 vastuuvapausasiaan. Tarkastuslautakunta edellytti 25.5.2020, että hallitus antaa selvityksen ”hankinnoissa esiintyneiden epäkohtien korjaamisesta sekä hankintatointa koskevista kehittämistoimenpiteistä ja niiden toteutumisesta” tammikuun 2021 loppuun mennessä.

Selvityksen myötä hankinta-asian käsittely siirtyy nyt Tarkastuslautakunnalle.

Hankintatoimea koskeva selvitys

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Tuominen, yhteydenotto: kaarina.heikinheimo(at)hus.fi, puh. 050 427 9861

Pöytäkirja ja kaikki päätökset